Vad är Stressreglering?

Alla lider vi någon gång i livet av stress, oavsett om den beror på höga krav i arbetet eller i hemmet, hälsoproblem, traumatiska omständigheter eller att vi är upptagna. Medan en stressig eftermiddag eller ett par tuffa dagar inte är något att oroa sig för kan långvarig stress utgöra ett problem.

 
Stress är en del av kroppens flykt-, kamp- och frysningsrespons som aktiveras som svar på upplevd fara. Flykt-, kamp- och frysningsresponsen gör kroppen redo för att agera genom att öka blodtrycket, skärpa ditt fokus och genom att motivera dig till att reagera på faran. På kort sikt är stress därför en användbar och viktig aspekt av kroppens funktion. Men långvarig stress orsakar ett brett spektrum av fysiska och psykiska problem.

Stressreglering innebär att du lär dig att kontrollera dina stressnivåer och tar dem till hälsosamma nivåer. Det finns olika metoder tillgängliga för att sänka stressnivåerna, såsom andningsmeditation, HRV-träning och mindfulness.

Att lära sig att reglera stress handlar också om att ändra på hur man svarar på stressiga händelser. Du kan inte alltid stoppa dåliga saker från att hända, men du kan välja att reagera på ett positivt och hälsosamt sätt. Med regelbunden övning kan du skapa hälsosamma rutiner så att du kan hantera det som livet kastar mot dig.