Vad är Social Ångest?

Social ångest definieras som en intensiv rädsla för sociala situationer. Medan många människor blir nervösa innan de ska hålla ett tal eller blir obekväma när de möter nya människor för första gången, handlar social ångest om mer än det. De som lider av social ångest upplever sådana höga nivåer av ångest på grund av sociala aktiviteter att deras livskvalitet påverkas negativt. Även vanliga dagliga interaktioner med andra människor blir en kamp, ​​eftersom personer som lider av social ångest kontinuerligt brottas med ångest och låg självkänsla.

 
En av de största utmaningarna med social ångest är att den skapar en intensiv känsla av att ständigt bedömas och granskas. Detta leder till hög självmedvetenhet och oro över hur det man säger kommer att tolkas. Ständig oro över hur man kommer att uppfattas hämmar människor med social ångest och gör de rädda att stå upp för sig själva.

Social ångest leder också till att man är mycket hård mot sig själv, vilket leder till frustration på grund av den egna uppfattade otillräckligheten. Personer som lider av social ångest fruktar sociala interaktioner av alla slag och isolerar sig från familj och vänner. De har även svårt att hitta arbete eller ens lämna sina hem.

Social ångest är ett utbrett tillstånd, vilket påverkar omkring 7% av befolkningen i många västländer. Tillståndets natur gör att behandlingen är mycket svår, men kognitiv beteendeterapi kan vara mycket effektiv. Behandlingen syftar till att förändra tankemönster som leder till att man blir självmedveten och skamsen, samtidigt som patienten uppmuntras till att möta sina fruktade sociala situationer i en gradvis process som kallas för exponering.