Vad är Panikångest?

Panikångest är ett tillstånd som innebär återkommande panikattacker. Många människor kan uppleva en panikattack som reaktion på pågående stress eller en plötslig chock. De flesta återhämtar sig snabbt, men för vissa är erfarenheten början på en rad ytterligare attacker som kan fortsätta i veckor eller månader.

 
En panikattack är en plötslig känsla av intensiv rädsla följd av intensiva fysiska symtom, inklusive:

  • Darrningar eller skakningar
  • Andfåddhet
  • Känslan av att kvävas
  • Stickningar i armarna eller benen
  • Yrsel
  • Overklighetskänslor
  • Bröstsmärta
  • Känsla av kontrollförlust 

Panikattacker är ofta så allvarliga att personer som upplever dem tror att de håller på att få en hjärtinfarkt och att deras liv är i fara. I själva verket är panikattacker helt orelaterade till hjärtinfarkter och utgör ingen risk för den fysiska hälsan.


Regelbundna panikattacker kan emellertid skapa problem och påverkar livskvaliteten negativt. Personer med panikångest lever ofta i rädsla för att en till attack ska uppstå och undviker därför platser eller situationer som kan utlösa en attack.


Att behandla panikångest innebär att man tränar personen på att uppleva situationer och fysiska förändringar som normalt skulle utlösa en panikattack på ett tryggt sätt. Detta kräver delvist att personen lär sig nya tankemönster och sätt att agera som svar på ångesten, samtidigt som man övar på att möta situationerna som personen fruktar tills de inte längre utlöser panik.