Vad är Generaliserat Ångestsyndrom?

Generaliserat ångestsyndrom (GAD) är en psykisk sjukdom som kännetecknas av extrem oro och ångest. GAD är en av de vanligaste sjukdomarna världen över och påverkar människor i alla åldrar och samhällets alla skikt.

Medan vi alla någon gång upplever oro är oron som upplevs vid GAD mycket starkare, vilket innebär att en person med GAD ständigt oroar sig över allt från vardagliga aktiviteter till framtida händelser. Symtomen på GAD inkluderar:

  • Överdriven, okontrollerbar oro
  • Rastlöshet, anspänning eller en känsla av att vara uppskruvad på grund av oron
  • Koncentrationssvårigheter
  • Sömnstörningar (antingen i form av ett överdrivet sömnbehov eller en svårighet av att få nog med sömn)
  • Trötthet
  • Muskelvärk
  • Ökad irritabilitet

Det finns ingen enstaka orsak till GAD men det uppstår ofta i samband med långa perioder av stress eller svårigheter. Riskfaktorer som kan öka sannolikheten för att utveckla GAD (och andra ångeststörningar) innefattar uppväxten, personlighetsdrag och genetiska faktorer.

Vid behandling av GAD med hjälp av kognitiv beteendeterapi (KBT) lär personen sig att bli medveten om sina egna tankemönster och lär sig att identifiera en orealistisk eller överdriven oro. Med hjälp av KBT lär sig personen tekniker för att skapa nya och hälsosamma sätt att hantera stressen och lindra ångesten. Avslappningsövningar lärs ut för att lindra spänningar som orsakas av aktiveringen i kroppens stressresponssystem. Mindfulness och andra tekniker för uppmärksamhetsträning gör det möjligt för personen att träna sin förmåga att skifta fokus för att hindra oron från att ta över.