Vad är Depression?

Depression är en psykisk sjukdom som kännetecknas av intensiva känslor av sorg, hopplöshet och låg självkänsla. Alla känner vi sorgsenhet vid något tillfälle i livet, men depression är mer än det - det definieras som återkommande eller okontrollerbara känslor av sorg som personen upplever under större delen av dagen över en period på mer än 2 veckor. Depression är en av de vanligaste psykiska sjukdomarna som påverkar miljontals människor runt om i världen.

 

Andra symtom på depression inkluderar:

  • Utmattning och trötthet
  • Sömnstörningar
  • Aptitlöshet
  • Koncentrationssvårigheter
  • Intensiva känslor av skuld eller värdelöshet
  • Återkommande tankar om död eller självmord

Personer med depression har ofta problem med att se några positiva aspekter i sina liv och kan inte njuta av saker och ting som de brukade njuta av.

Depression kan orsakas av en rad faktorer och livserfarenheter. Ofta orsakas den av långvarig stress eller press som leder till en uppfattad oförmåga att hantera situationen och kan också uppstå som en reaktion på traumatiska händelser som exempelvis förlust av en närstående eller större livsförändringar. Din personlighet, din uppfostran och din genetik kan också spela roll. Ibland uppstår depression även utan någon uppenbar orsak.

Depression kan vara i flera månader i sträck eller kan fortsätta i åratal om den inte behandlas. Som många psykiska störningar kan depression behandlas med kognitiv beteendeterapi (KBT). KBT hjälper personer med depression att identifiera symtomen samt tanke- och beteendemönster. Sedan lär man sig med hjälp av KBT-tekniker att förändra dessa mönster och att skapa mer positiva rutiner och vanor.