Vad är Ångest?

Ångest är en känsla av oro eller nervositet som är relaterad till någon form av osäkerhet. Ångest är ofta kopplad till framtida händelser, eller till dig själv och hur du anser att andra uppfattar dig. Dessa känslor av oro är relaterade till tankar om potentiella negativa händelser, ofta i form av "vad händer om?"-frågor. Fysiska symtom som svettningar, skakningar eller tung andning kan också uppstå.

 

De flesta av oss upplever nästan dagligen korta ögonblick av ångest, men för vissa människor blir ångesten okontrollerbar. Dessa människor har regelbundet oroande tankar och känslor och har svårt att kontrollera eller "stänga av" dessa tankar. Ångesten börjar sedan att dominera livet när man blir osäker runt andra människor och väljer att istället dra sig tillbaka. Detta är ofta fallet för personer som lider av en av de många typerna av ångestsyndrom.


Ångestsjukdomar kategoriseras utifrån vad som orsakar ångesten hos personen som lider av dem. Om ångesten står i relation till specifika föremål eller situationer, såsom ormar, höjder eller utrymmen, kallas dessa för fobier.