Vad är HRV och HRV-träning?

HRV eller hjärtfrekvensvariabilitet är en enkel andningsövning som är utformad för att förbättra ditt fysiska och mentala välbefinnande. Övningen används ofta i stressregleringsprogram för att motverka effekterna av långvarig stress.

 

Hjärtat slår inte i regelbundna intervaller. Det finns små variationer i tid mellan varje hjärtslag. Denna variation eller hjärtfrekvensvariabilitet kan användas för att mäta individens fysiska och psykiska hälsa: en hög HRV är tecken på en biologiskt ung och hälsosam kropp. HRV kan ökas genom att andas i samma takt som din puls slår, en process som utgör grunden för HRV-träning.

Under träningen kommer du att övervaka din hjärtfrekvens med antingen ett bälte eller en speciell telefonapp och andas in när din puls stiger och ut när din puls faller. Så småningom kommer du på ett naturligt sätt få en långsammare andningsrytm som förbättrar din HRV över tiden.

Att utöva HRV-träningen i 5-10 minuter om dagen har visat sig ha en rad positiva hälsoeffekter, inklusive minskad stress, bättre sömn, friskare blodtryck och ökad förmåga att anpassa sig till olika situationer. HRV-träning fungerar också som en användbar avslappningsövning som kan användas under späckade dagar och stressiga tider för att varva ner.