Integritetspolicy

Braives digitala behandlingsprogram är grundande på evidensbaserade behandlingsmetoder för vanligt förekommande psykiska utmaningar och symptom. Som en del av tjänsten kan användaren påbörja ett eller flera program, svara på flervalsfrågor och göra hemuppgifter.

Braive förpliktigar sig till att kontinuerligt säkerställa att din personliga integritet skyddas vid din användning av de tjänster som vi tillhandahåller. Vänligen läs denna integritetspolicy noggrant för att förstå hur vi samlar in, använder och behandlar din personliga information.

I Sverige bedrivs all vård av Braive Healthcare AB, orgnr. 559238-9745. Som registrerad vårdgivare står vi under tillsyn av Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) och följer all lagstiftning och bestämmelser som gäller för verksamhet inom Hälso- och Sjukvårdsområdet. Vi har väldokumenterade ledningssystem för kvalitetsutveckling och verksamhetsuppföljning.

1.0 Vår integritetspolicy

Tack för att du använder hemsidan och våra kurser, tester och andra tilläggstjänster (gemensamt benämnda “Tjänsterna”) som tillhandahålls av Braive AS, lokaliserat på Rosenborggata 3, 0356 Oslo, Norge.

Denna integritetspolicy beskriver hur de personliga uppgifterna som samlas in när du använder Tjänsterna kommer att användas av Braive AS (“Braive”, “vår”, “vi” eller “oss” ). Braive är databehandlingsansvarig och behandlar din personliga information som du lägger in på vår webbplats och Tjänsterna. Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy, besök därför med jämna mellanrum den här sidan.

2.0 Informationen som vi samlar in

Tjänsten samlar in information från dig på två sätt: direkt genom uppgifterna som du lämnar ifrån dig och automatiskt via den teknik vi använder.

2.1 Informationen Du lämnar ifrån dig

Typen av personlig information som Tjänsten samlar in direkt från dig inkluderar:

 • Användarnamn
 • E-postadress
 • Telefonnummer, om du väljer att ange det
 • Åldersgrupp
 • Information om vad du godkänner (t.ex. samtycke)
 • Resultat från frågeformulären
 • Kommentarer, Feedback, inlägg and annat innehåll du skickar till Tjänsten
För att få tillgång till programinnehållet och för att få utnyttja tilläggstjänster och tilläggsfunktioner hos Tjänsten ber vi dig att registrera ett konto genom att fylla i och skicka in registreringsformuläret.

2.2 Information som inhämtas med hjälp av cookies

Med hjälp av våra servrar och användningen av "cookies" samlar Tjänsten automatiskt in information om hur du använder tjänsten. En cookie är en textfil som lagras av en webbsidas server på din dator eller mobilenhet. Varje cookie innehåller anonymiserad information om hur du använder våra webbplatser och applikationer, vilket gör att vi kan förbättra din användarupplevelse av våra produkter och tjänster.

Om du föredrar det är det möjligt att inaktivera cookies genom att ändra på inställningarna i din webbläsare. Om du blockerar vissa cookies kan du dock inte registrera dig, logga in på Tjänsten, få åtkomst till vissa delar av Tjänsten eller fullständigt utnyttja Tjänsten.

Den här listan över cookies som används på våra webbplatser ger en kort förklaring till varför de används:

Namn på cookien Beskrivning
_ga
_gat
__utma
__utmt
__utmb
__utmc
__utmz
__utmv
__utmx
__utmxx

Dessa cookies skapas av Google Analytics och används för att samla in information om hur besökare använder våra webbplatser, våra program och innehållet vi producerar. De lagrar inte personlig information, och inga personliga uppgifter delas med oss eller med Google till följd av att vi använder dessa cookies.

Vi använder den information vi samlar för att hjälpa oss att förstå hur våra webbplatser och applikationer används, så att vi kan förbättra dem. Vi använder informationen också för att jämföra populariteten hos olika innehållsdelar på våra webbplatser och applikationer och olika versioner av dessa.

__cfduid Används av innehållsnätverket, Cloudflare, för att identifiera pålitlig webbtrafik.
_braive_session Sparar användarstatus på flera sidförfrågningar.
__stripe_mid
__stripe_sid
Session cookies för Stripes betalningstjänst.
_mp Användning av Mixpanel för att analysera trafiken, och i synnerhet hur användarna nådde plattformen.
locale Preserves the user language preference across page requests.
3.0 Bruk av din information

Vi kan använda din personliga information för att:

 • Tillhandahålla Tjänsten, till exempel tillåta tillgång till eller leverans av våra produkter eller tjänster, bearbeta eller genomföra en order eller administrera undersökningar eller behandlingsprogram;
 • Svara på dina önskemål, förfrågningar, kommentarer eller problem;
 • Ge teknisk, produktrelaterad support och annat stöd och hjälpa till så att Tjänsten fungerar på ett säkert sätt;
 • Erbjuda dig anpassat innehåll och individualiserad personalisering av tjänsten för att göra den mer relevant för dina intressen och behov;
 • Utvärdera och förbättra Tjänsten, våra produkter och tjänster och utveckla nya produkter och tjänster;
 • Identifiera och analysera användartrender, inklusive för forsknings-, revisions- och rapporteringssyfte
 • Meddela dig om ändringar eller uppdateringar av Tjänsten och våra produkter och tjänster.

4.0 Dina rättigheter

Det är frivilligt att lämna ut dina personuppgifter. Ditt samtycke kan när som helst återkallas. Om du tar tillbaka ditt samtycke till behandling av personuppgifter när du använder Tjänsten kommer du inte att kunna komma åt innehållet som kräver inloggning.

5.0 Datasäkerhet

Braive, ansvarar som databehandlingsansvarig för dina personuppgifters säkerhet med avseende till sekretess, integritet och tillgänglighet, enligt artikel 6.1 i GDPR

De uppgifter som vi samlar in och bearbetar lagras på ett säkert sätt i enlighet med GDPR. Tjänsten använder sig av inbyggd integritet vid produktutveckling som tar hänsyn till integriteten under hela konstruktionsprocessen.

Vi förhindrar obehörig åtkomst, modifiering och olaglig förstörelse av informationen vi besitter. Vi använder branschstandardtekniker för att skydda mot obehörig tillgång till data om dig som vi lagrar, inklusive personlig information.

5.1 Utlämnande av din information till en tredje parts service

Den bearbetade informationen lagras på servrar som drivs av Microsoft. Ett separat avtal mellan Microsoft och Braive styr vilken information de har tillgång till och hur den ska behandlas. Braives anställda kommer endast i kontakt med din personliga information när det är nödvändigt för en säker drift av tjänsten och i de fall där du vill att vår personal ska hjälpa dig att använda tjänsten.

Medarbetare på Braive, som databehandlingsansvarig, och Microsoft, som registerförare, är sekretessbelagda.

Du behåller äganderätten till den personliga informationen ("Ditt innehåll") du laddar upp. Vi delar inte ditt innehåll med någon annan än de databehandlare vi samarbetar och eventuell tredje part som är involverade i forskningsprojekten, om du har gett samtycke till det. Din information förblir hela tiden säker och är krypterad eller avidentifierad innan den når vår databehandlare och berörda tredje parter.

För forskningsändamål kommer vi att dela testresultat med våra forskningspartners. Den utvalda informationen kommer från flera svarsformulär, som inte lämnar några spår gällande användarens identitet (såsom identifikationsnummer eller IP-adress). För information om våra forskningsprojekt och partners, gå till Om Oss.

Om du får tillgång till tjänsteinnehållsdatabasen eller inlärningstjänsten ("prenumerationstjänsten") via en sponsrad prenumeration av en institution eller ett företag eller annan affärsverksamhet, kan viss användningsdata som samlas in via prenumerationstjänsten, till exempel kursen du anmälde till, delas med din institution för användningsanalys, abonnemangshantering, kurshantering och testresultat, och med avseende till kostnadsdelning och avdelningsbudgetning

5.2 Tillgång till och riktighet av din information

Du har rätt att få tillgång till din personliga information. Du har också rätt att korrigera, uppdatera eller korrigera felaktiga personupplysningar.

Tjänsten tillåter registrerade användare att få tillgång till kontoinformationen och att när som helst efter inloggning göra korrigeringar eller uppdateringar. När du är inloggad har du tillgång till all personlig information om dig som kan sparats i Tjänsten

5.3 Inaktivering av ditt konto och radering av personlig information.

Om du vill återkalla ditt samtycke och radera din personliga information, skicka ett mail till [email protected] Vi kommer omedelbart att inaktivera din profil och permanent radera all information om dig från våra servrar, inklusive vår backup server, inom 10 arbetsdagar. Om du har varit inaktiv i mer än fem år kommer din användarprofil tillsammans med all personlig information automatiskt att raderas. När din personliga information har tagits bort kan den inte återställas.

Vårt system kommer automatiskt radera information som är äldre än 5 år, även om du är en aktiv användare.

Om du efter fem år utan att använda Tjänsten vill logga in igen måste du skapa en ny användarprofil.

5.4 Gränsöverskridande överföring av din information

Din personliga information kan överföras mellan oss och Microsoft-samarbetspartners, inom EU. Genom att använda Tjänsten samtycker du till överföringen av information till länder utanför ditt hemland, som kan ha olika skyddsregler för dina personuppgifter än i ditt land. Braive kommer alltid att se till att integritet och säkerhet upprätthålls enligt kraven i EU: s allmänna dataskydd, GDPR.

6.0 Ändringar i vår sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy kan uppdateras regelbundet. Eventuella ändringar kommer att läggas ut på den här sidan och om förändringarna är signifikanta kommer vi att ge ett mer framträdande meddelande (inklusive, för vissa tjänster, e-postmeddelande om ändringar av vår sekretesspolicy). Vi rekommenderar att du besöker vår sekretesspolicy-sida när du besöker våra webbplatser så att du är medveten om eventuella ändringar.

7.0 Tillämpliga lagar

Användningen av dina personuppgifter omfattas av alla gällande lagar om personuppgifter, för närvarande personuppgiftslagen och föreskrifter.

8.0 Kontakt

Om du har några frågor, kommentarer eller förfrågningar angående denna integritetspolicy och hur vi hanterar din information eller dina rättigheter, vänligen kontakta:

Braive AS Rosenborggate 3 0356 Oslo, Norge

För frågor om Integritetspolicyn på våra externa tjänster som kan nås via Tjänsten (via externa länkar), måste du kontakta det företag som erbjuder dessa tjänster.