Så fungerar programmen

 

 

Så är det uppbyggt
Alla program är indelade i flertalet lektioner med olika fokus. Varje lektion inleds med en introduktion av de aktiviteter som ingår. Huvuddelen av lektionen utgörs sen av två delar; en del som innehåller filmer och texter där du lär dig om det ämne som tas upp under lektionen, och en del där du får testa dina nya kunskaper och lägga till nya strategier i din verktygslåda. I slutet av varje lektion får du lite tid för reflektion - detta för att du ska kunna bearbeta allt det du lärt dig och analysera och fundera över de steg du tagit hittills.

Förväntad tidsåtgång
En lektion tar inte särskilt lång tid att ta sig igenom - det tar ungefär en timme eller två. Däremot kommer tyngdpunkten av arbetet att handla om att börja använda det du lär dig i din vardag. Det är av största vikt att du tar dig tid att träna på det du lärt dig, så de olika strategierna och övningarna blir en naturlig del av din vardag. Den största delen av en lektion kommer därför att handla om att förbereda, planera och genomföra dina aktiviteter.

Övning ger färdighet
Det finns inga rekommendationer kring hur mycket tid du ska lägga ner på dina aktiviteter i programmet. Vi förstår att alla har mycket att göra och att aktiviteterna måste anpassas efter alla andra åtaganden man har. Men ju mer tid du lägger på programmet varje vecka, desto snabbare kommer du se en förbättring och desto längre kommer dina framsteg att hålla i sig. Ta en titt i din kalender och avsätt lite tid till att genomföra övningarna. När du väl har hittat tiden ska du komma överens med dig själv om att arbeta dig igenom programmet ända till slutet.

Stötta varandra
Genom programmets gång kommer du ha möjlighet att kommunicera med andra användare som går samma program som du. På så sätt kan du be om hjälp och stöttning men du kan också ge andra användare stöd om de behöver. Varje aktivitet har ett kommentarsfält som du kan använda till just detta. Här hittar du mer information kring hur du använder kommentarsfälten.

 

Notera: Det finns undertexter tillgängliga i våra filmer - du kan själv sätta på och stänga av dem genom att klicka på "CC" i nedre högra hörnet på videoskärmen.