Hur kan jag förbättra mina Mentala Färdigheter?

Att utveckla dina mentala färdigheter och förmågor handlar om att träna och skapa goda vanor. Det första steget är att du lär dig att bli mer medveten om dina tankeprocesser genom att noggrant observera hur du reagerar i olika situationer. På så sätt kan du lära dig att identifiera tankar som är ohjälpsamma eller orealistiska och arbeta med att ändra på dem.

 
Samtidigt är det viktigt att titta på dina beteenden och hur du reagerar på stress för att avgöra om dina bemästringsstrategier är användbara eller om de bara gör saken värre. Sedan bör du sikta på att lära dig och använda mer effektiva bemästringsstrategier som hjälper dig att hantera svåra situationer.

Att ändra på dina tankar, känslor och beteenden kräver tid och ansträngning, precis som vilken annan färdighet som helst. Du måste regelbundet lägga ner tid och energi för att träna på dina nya färdigheter och beteendemönster.

Varje gång du övar på en ny färdighet eller ett hjälpsamt beteende bildas det starkare förbindelser i din hjärna. Ju mer du tränar på vissa tankar och övningar, desto starkare blir dessa förbindelser och desto lättare blir dessa handlingar. På så sätt skapar du så småningom nya hälsosamma vanor som ersätter dina gamla vanor.