Från A till Å; arbete och återhämtning
Lär dig att möta utmaningarna som uppstår i ett hektiskt arbetsliv och utrusta dig med verktyg för att reglera stress, nå optimal återhämtning och öka ditt allmänna välbefinnande. Många människor upplever höga stressnivåer på arbetsplatsen, oavsett om det beror på deadlines, hög press eller konfliktsituationer. Långvarig stress är inte bra för hälsan, vilket kan komma att påverka alla olika områden i livet.  Det här programmet ger dig inte bara verktygen att hantera stress, du får även hjälp med att hitta en bra balans mellan de krav som ett hektiskt jobb ställer på dig och behovet av ett privatliv - och mellan ansträngning och återhämtning. Du börjar med att kartlägga de viktigaste utmaningarna du för närvarande står inför samt de mål och värderingar du vill arbeta mot. Du kommer sedan stegvis lära dig en rad beprövade och testade verktyg för att minska stressen och optimera återhämtningen, inklusive allt ifrån hjärtfrekvensvariabilitetsträning (HRV) och mindfulness, till effektiva verktyg för konflikthantering. Genom att gå det här programmet kommer du öka din förmåga att hantera stress och utmaningar på jobbet, förbättra dina mentala färdigheter och investera i ditt psykiska välbefinnande.Vill du boka ett videosamtal med en av våra psykologer vänligen klicka här. Samtalet kostar 100 kronor.
Stress och återhämtning för unga
Lär dig att möta livets utmaningar och utrusta dig med verktyg för att reglera stress, nå optimal återhämtning och öka ditt allmänna välbefinnande. Många ungdomar upplever höga stressnivåer under skolåren och det kan handla om allt ifrån hög prestationspress, sociala situationer eller bara total överbelastning. Oavsett vad det beror på så är långvarig stress inte bra för hälsan.  Det här programmet ger dig inte bara verktygen att hantera stress, du får även hjälp med att hitta en bra balans i allt som livet kräver. Du börjar med att kartlägga de viktigaste utmaningarna du för närvarande står inför samt de mål och värderingar du vill arbeta mot. Du kommer sedan stegvis lära dig en rad beprövade och testade verktyg för att minska stressen och optimera återhämtningen. Genom att gå det här programmet kommer du öka din förmåga att hantera stress och andra utmaningar i livet, förbättra dina mentala färdigheter och investera i ditt psykiska välbefinnande.Vill du boka ett videosamtal med en av våra psykologer vänligen klicka här. Samtalet kostar 100 kronor.
Sömnens ABZzz för unga
Alla sover vi sämre emellanåt, men ihållande sömnbesvär kan försämra den vardagliga funktionsförmågan. De allra flesta typer av sömnproblem – oavsett svårighetsgrad – går att behandla med kognitiv beteendeterapi. I det här programmet kommer du att få lära dig flera verktyg utformade i syfte att förbättra din sömn. Med mer kunskap kring din sömn och med hjälp av bland annat bra rutiner, avslappningsövningar och sovscheman kan du få bukt med sömnbesvären.Vill du boka ett videosamtal med en av våra psykologer vänligen klicka här. Samtalet kostar 100 kronor.
Sömnens ABZzz
Alla sover vi sämre emellanåt, men ihållande sömnbesvär kan försämra den vardagliga funktionsförmågan. De allra flesta typer av sömnproblem – oavsett svårighetsgrad – går att behandla med kognitiv beteendeterapi. I det här programmet kommer du att få lära dig flera verktyg utformade i syfte att förbättra din sömn. Med mer kunskap kring din sömn och med hjälp av bland annat bra rutiner, avslappningsövningar och sovscheman kan du få bukt med sömnbesvären.Vill du boka ett videosamtal med en av våra psykologer vänligen klicka här. Samtalet kostar 100 kronor. 
SEE.ME.
Syftet med SEE.ME. är att hjälpa dig till mental styrka för att kunna hantera de utmaningar som den digitala eran innebär och att bygga upp dig själv genom att utveckla en hälsosam och hållbar livsstil. Med SEE.ME. skapar vi även en mötesplats för unga där man kan diskutera lösningar till de svårigheter som den yngre generationen har att handskas med.Vi vill också genom det här initiativet minska stigmat kring psykisk ohälsa, eftersom det ofta håller människor tillbaka från att söka professionell hjälp.  Här kan du läsa mer om SEE.ME. och varför teamet på Braive har utvecklat det här programmet. Alla samarbetspartners inom SEE.ME. - Gina Tricot, CHIMI Eyewear och Braive - ser mycket fram emot att få ta dig med på resan genom programmet!Vill du boka ett videosamtal med en av våra psykologer vänligen klicka här. Samtalet kostar 100 kronor.
Stressreglering med HRV
Detta program ger dig en introduktion till verktyg och tekniker för att lära dig att reglera dina stressnivåer. I detta program använder vi Hjärtfrekvensvariabiliteten (HRV) som ett verktyg för att hjälpa dig med din återhämtning och stressreglering. Dessutom kommer du att lära dig användbara KBT-verktyg för att bli bättre på att hantera vardagliga krav. Observera att detta program innebär att du använder dig av en en app för att slutföra din HRV-utbildning. Appen kostar 3,99 USD och är inte utvecklad av Braive. Om du bestämmer dig för att inte köpa appen har vi utvecklat en guidad andningsövning som du istället kan använda för att ska slutföra programmet.
Stress och återhämtning
Detta program ger dig en introduktion till olika verktyg och tekniker för att lära dig att reglera dina stressnivåer. I programmet kommer du introduceras till ett flertal andningsövningar, avslappningstekniker och biofeedback-tekniker som kommer bidra till din fysiska och psykiska återhämtning. Du kommer även lära dig några hjälpsamma KBT-verktyg för att bättre hantera kraven som vardagen ställer på dig. Observera att detta program innebär att du använder dig av en en app för att slutföra din HRV-utbildning. Appen kostar 3,99 USD och är inte utvecklad av Braive. Om du bestämmer dig för att inte köpa appen har vi utvecklat en guidad andningsövning som du istället kan använda för att slutföra programmet. Vill du boka ett videosamtal med en av våra psykologer vänligen klicka här. Samtalet kostar 100 kronor.
Mental färdighetsträning
Det här programmet ger dig möjligheten att utveckla dina mentala färdigheter och ditt mindset, men även att hantera stress och bakslag. I programmet blir du introducerad till olika verktyg för att reglera stress och intensitetsnivå, att öka motivationen och att hantera negativa tankar. Du kommer även lära dig att sätta mål och utvärdera dina framgånger. Teknikerna är användbara i alla typer av prestationssammanhang även om mycket av det som tas upp i programmet handlar om idrottsliga prestationer.Vill du boka ett videosamtal med en av våra psykologer vänligen klicka här. Samtalet kostar 100 kronor.