Sömnens ABZzz
I det här programmet kommer du få lära dig flera KBT-baserade verktyg utformade i syfte att förbättra din sömn. I programmet som inkluderar åtta lektioner kommer du att få följa Cecilia på hennes resa mot en bättre sömn. Varje lektion består av korta undervisningsfilmer, interaktiva aktiviteter och ljudbaserade övningar, utformade för att du bättre ska förstå, praktisera och implementera varje nytt ämne i ditt vardagliga liv. Flera undersökningar visar att sömnsvårigheter är ett vanligt och växande problem i det västerländska samhället. Alla får vi då och då problem med sömnen. Trots att det finns oändligt många olika faktorer som kan leda till sömnproblem, finns det gemensamma mekanismer som är viktiga att förstå sig på för att bibehålla en bra sömn. De flesta typer av sömnproblem - oavsett svårighetsgrad, kan behandlas med KBT-baserade metoder som först och främst hjälper dig identifiera de situationer som leder till sömnsvårigheter. Sen kan man genom en kombination av KBT-tekniker, avslappningsövningar och beteendeförändringar komma tillbaka till en hälsosam sömn.Sömnsvårigheter gör ofta att man hamnar i en ond cirkel där oron över undermålig sömn och brist på återhämtning gör det svårare och svårare att slappna av och somna. Det här programmet kommer ge dig de verktyg du behöver för att bryta den cirkeln.
Av Henrik Haaland Jahren, Helena Schiller
1,050kr
Arbetsrelaterad Stress
Lär dig att möta utmaningarna som uppstår i ett hektiskt arbetsliv och utrusta dig med verktyg för att reglera stress, lösa konflikter, prestera på topp och öka ditt allmänna välbefinnande. Många människor upplever höga stressnivåer på arbetsplatsen, oavsett om det beror på deadlines, situationer under hög press eller konflikter med kollegor. Långvarig stress är dåligt för hälsan: den minskar produktiviteten, ökar känslan av frånvaro och påverkar även andra delar av våra liv. Det här programmet ger dig verktyg för att hantera stress och för att få en balans mellan krav, som ett hektiskt jobb ställer på dig, och behov av ditt privat- och familjeliv. Du börjar med att kartlägga de viktigaste utmaningarna du för närvarande står inför och klargör de mål och värderingar du vill arbeta med. Du kommer sedan stegvis lära dig en rad beprövade och testade verktyg för att minska stressen, inklusive hjärtfrekvensvariabilitetsträning (HRV), mindfulness och uppskjutande av din oro. Du kommer också få en bättre förståelse för hur stress påverkar din kropp och ditt sinne, lära dig att upptäcka fördomar och fel i ditt eget tänkande och lära dig effektiva verktyg för konflikthantering. Genom att slutföra detta program ökar du din förmåga att hantera stress och utmaningar på jobbet, förbättrar dina mentala färdigheter och investerar i ditt psykiska välbefinnande.
Av Henrik Haaland Jahren
1,050kr
Stressreglering med HRV
Detta program ger dig en introduktion till verktyg och tekniker för att lära dig att reglera dina stressnivåer. I detta program använder vi Hjärtfrekvensvariabiliteten (HRV) som ett verktyg för att hjälpa dig med din återhämtning och stressreglering. Dessutom kommer du att lära dig användbara KBT-verktyg för att bli bättre på att hantera vardagliga krav. Observera att detta program innebär att du använder dig av en en app för att slutföra din HRV-utbildning. Appen kostar 3,99 USD och är inte utvecklad av Braive. Om du bestämmer dig för att inte köpa appen har vi utvecklat en guidad andningsövning som du istället kan använda för att ska slutföra programmet.
Av Henrik Haaland Jahren
1,050kr
Stress och Återhämtning
Detta program ger dig en introduktion till olika verktyg och tekniker för att lära dig att reglera dina stressnivåer. I programmet kommer du introduceras till ett flertal andningsövningar, avslappningstekniker och biofeedback-tekniker som kommer bidra till din fysiska och psykiska återhämtning. Du kommer även lära dig några hjälpsamma KBT-verktyg för att bättre hantera kraven som vardagen ställer på dig. Observera att detta program innebär att du använder dig av en en app för att slutföra din HRV-utbildning. Appen kostar 3,99 USD och är inte utvecklad av Braive. Om du bestämmer dig för att inte köpa appen har vi utvecklat en guidad andningsövning som du istället kan använda för att ska slutföra programmet. 
Av Henrik Haaland Jahren
1,050kr