Skapa ett liv utan panikattacker
Lär dig förebygga panikattacker och komma över din panikångest genom att stegvis förändra ditt sätt att tänka och agera. Du kommer få börja med att kartlägga dina symptom och identifiera de situationer som bidrar till att du får panik. Sen kommer du gradvis, på ett tryggt och lugnt sätt få börja ge dig in i dessa situationer, vilket gör att du så småningom kan ta tillbaka kontrollen över ditt liv. Under programmets gång kommer du få lära dig en rad olika KBT-baserade verktyg, avslappningsövningar och strategier för att få bort panikattackerna helt, minska underliggande oro och göra bestående livsstilsförändringar. När du är klar med programmet kommer du ha en bättre förståelse kring varför man får panikattacker, hur man arbetar förebyggande och hur man på ett tryggt och lugnt sätt går in i de situationer som känns obehagliga. 
Hitta tillbaka till ditt sociala jag
Social ångest är en intensiv rädsla för sociala situationer och stark ångest över att dömas av andra, vilket leder till isolering och socialt tillbakadragande. I det här programmet lär du dig att övervinna symtomen på social ångest genom att stegvis lära dig att ändra dina tankar och beteenden för att bli mer bekväm i sociala situationer. Med hjälp av en kombination av KBT-tekniker, avslappningsövningar och beteendeförändringar kommer du att känna dig mindre nervös bland andra människor och börja återfå kontrollen över ditt liv.
Generaliserad Ångest
Generaliserat Ångestsyndrom karakteriseras av överdriven och okontrollerbar ångest och oro över händelser i det dagliga livet utan att det finns en uppenbar anledning för oron. Oron är ofta orealistisk eller oproportionerligt stor i relation till situationen och kan slutligen bli så påtaglig att den inkräktar på arbetslivet, skolan, sociala aktiviteter och relationer. I det här programmet kommer du få kartlägga dina symptom på ångest och identifiera de saker i ditt liv som orsaker stress och oro. Sen kommer du få lära dig flertalet KBT-verktyg som mindfulness och avslappningsövningar och göra enkla och positiva livsstilsförändringar för att hantera symptomen. Genom programmet kommer du få lära dig tekniker för att skapa bestående beteendeförändringar och utveckla hälsosamma vanor som håller ångesten borta.