Oro och ångest
Generaliserad ångest karakteriseras av överdriven oro och ångest över händelser i det dagliga livet utan att det finns en uppenbar anledning för oron. Människor med symptom på generell ångest kan inte sluta oroa sig och oron är för det mesta orealistisk eller oproportionerligt stor i relation till situationen. Det dagliga livet präglas av konstant oro, ångest och rädsla. Ångesten kan slutligen bli så påtaglig att den inkräktar på arbetslivet, studier, sociala aktiviteter och relationer. Genom programmet kommer du få lära dig tekniker för att skapa bestående beteendeförändringar och utveckla hälsosamma vanor som håller ångesten borta.Vill du boka ett videosamtal med en av våra psykologer vänligen klicka här. Samtalet kostar 100 kronor.
Mentalt stark genom Covid-19
Det här programmet har utvecklats med anledning av den rådande situationen med Covid-19 som sprider sig runtom i världen. De allra flesta av oss är beordrade att stanna hemma på grund av spridningsrisken av viruset och alla – oavsett om vi är fast hemma eller inte, är oroliga över hur Covid-19 kommer att påverka oss själva och samhället i stort. Vi är inte bara oroade över vår egen hälsa utan även för hur personer i vår närhet ska klara sig genom virusets framfart. Många har redan förlorat sina jobb och är djupt oroliga över all ovisshet och de negativa ekonomiska, emotionella och strukturella konsekvenser som pandemin bär med sig. Vårt program ger dig flera tekniker och strategier som är effektiva när det gäller att hantera tankar av ältande och oro relaterade till Covid-19. Vi vill med programmet säkerställa att alla kan få tillgång till bra verktyg för att upprätthålla en god mental hälsa under dessa svåra tider. Vill du boka ett videosamtal med en av våra psykologer vänligen klicka här. Samtalet kostar 100 kronor.Observera: Vi anser att ekonomiska svårigheter aldrig bör hindra dig från att få tillgång till de verktyg du behöver för att må bra. Om du befinner dig i en situation där programavgiften är en utmaning för dig, vänligen kontakta oss på [email protected] så ger vi dig tillgång till programmet kostnadsfritt, utan att ställa några frågor. #inthistoghether
Skapa ett liv utan panikattacker
En panikattack innebär ett plötsligt och kraftigt ångestpåslag som upplevs som mycket obehagligt. Rädslan för att få nya panikattacker kan leda till undvikanden som begränsar dig i vardagen. Med hjälp av det här programmet får du en bättre förståelse av panikattacker och du får tekniker hämtade från kognitiv beteendeterapi för att hantera attackerna så att du kan återta kontrollen över ditt liv. Vill du boka ett videosamtal med en av våra psykologer vänligen klicka här. Samtalet kostar 100 kronor.
Hitta tillbaka till ditt sociala jag
Social ångest är en intensiv rädsla för sociala situationer och för att bli utsatt för andra människors uppmärksamhet. Rädslan leder ofta till socialt tillbakadragande. Med hjälp av det här programmet kan du stegvis lära dig att ändra dina tankar och beteenden och på så sätt övervinna dina sociala hinder. Genom en kombination av välbeprövade metoder från kognitiv beteendeterapi kan du lättare hantera ångesten och minska de sociala begränsningar som den medför.Vill du boka ett videosamtal med en av våra psykologer vänligen klicka här. Samtalet kostar 100 kronor.