Social Ångest
Social ångest är en intensiv rädsla för sociala situationer och att dömas av andra, vilket leder till isolering och socialt tillbakadragande. I det här programmet lär du dig att övervinna symtomen på social ångest genom att stegvis lära dig att ändra dina tankar och beteenden för att bli mer bekväm i sociala situationer. Med hjälp av en kombination av KBT-tekniker, avslappningsövningar och beteendeförändringar kommer du att känna dig mindre nervös bland andra människor och börja återfå kontrollen över ditt liv.
Av Henrik Haaland Jahren
1,050kr
Generaliserat Ångestsyndrom
Generaliserat Ångestsyndrom karakteriseras av överdriven ångest och oro över händelser i det dagliga livet utan att det finns en uppenbar anledning för oron. Människor med symtom på generaliserat ångestsyndrom kan inte sluta oroa sig och ofta sträcker sig oron över alla aspekter av livet. Oron är för det mesta orealistisk eller oproportionerligt stor i relation till situationen. Det dagliga livet präglas av konstant oro, rädsla eller fasa. Ångesten kan slutligen bli så påtaglig att den inkräktar på arbetslivet, skolan, sociala aktiviteter och relationer. 
Av Henrik Haaland Jahren
1,050kr