Depression och ångest
Med hjälp av det här programmet kommer du att lära dig mer om ångest och depression och hur du, genom att använda dig av diverse verktyg och strategier kan lära dig att hantera symtomen. Programmet kommer stegvis ge dig en överblick över dina symtom, lära dig att identifiera huvudorsakerna till stressen och oron i ditt liv, introducera dig till KBT-verktyg som hjälper dig att hantera symtomen och lära dig tekniker som bidrar till beteendeförändringar och utvecklingen av nya hälsosamma vanor. Programmet sträcker sig över 12 veckor så att du får den tiden du behöver för att du ska kunna implementera de nödvändiga förändringarna som kommer öka ditt mentala välmående.Vill du boka ett videosamtal med en av våra psykologer vänligen klicka här. Samtalet kostar 100 kronor.
Depression och nedstämdhet för unga
Alla kan vi känna oss nedstämda ibland, men när känslorna håller i sig under en längre tid och börjar påverka ens livskvalitet kan det röra sig om en depression. Det här programmet hjälper dig att komma ur depressionen med hjälp av tekniker baserade på kognitiv beteendeterapi (KBT). Genom en kombination av välbeprövade metoder kan dina symptom lindras och du kan utveckla hälsosamma vanor för att komma framåt och gå vidare i livet. Vill du boka ett videosamtal med en av våra psykologer vänligen klicka här. Samtalet kostar 100 kronor.
Depression och nedstämdhet
Alla kan vi känna oss nedstämda ibland, men när känslorna håller i sig under en längre tid och börjar påverka ens livskvalitet kan det röra sig om en depression. Det här programmet hjälper dig att komma ur depressionen med hjälp av tekniker baserade på kognitiv beteendeterapi (KBT). Genom en kombination av välbeprövade metoder kan dina symptom lindras och du kan utveckla hälsosamma vanor för att komma framåt och gå vidare i livet. Vill du boka ett videosamtal med en av våra psykologer vänligen klicka här. Samtalet kostar 100 kronor.