Nedstämdhet och Depression
Alla upplever vi känslor av nedstämdhet periodvis i våra liv. Men när dessa känslor håller i sig under en längre tid och börjar påverka din livskvalitet kan det röra sig om en depression. Det här programmet hjälper dig att komma ur depressionen genom att identifiera dina symtom och genom att hjälpa dig förstå relationen mellan dina tankar, känslor och beteenden. Genom en kombination av KBT-tekniker, avslappningsövningar och beteendeförändringar kommer dina symptom att lindras och du kommer utveckla hälsosamma vanor för att gå vidare. 
Blandade Ångest- och Depressionstillstånd
Med hjälp av programmet kommer du att lära dig mer om ångest och depression och hur du, genom att använda dig av diverse verktyg och strategier, kan lära dig att hantera symtomen. Programmet kommer stegvist ge dig en överblick över dina symtom, lära dig att identifiera huvudorsakerna till stressen och oron i ditt liv, introducera dig till KBT-verktyg som hjälper dig att hantera symtomen och lära dig tekniker som bidrar till beteendeförändringar och utvecklingen av nya hälsosamma vanor. Programmet sträcker sig över 12 veckor så att du får den tiden du behöver för att du ska kunna implementera de nödvändiga förändringarna som kommer öka ditt mentala välmående.