Stress och Återhämtning

Stressreglering med HRV

Pcv3gvawrzm9wshm33f0
Om programmet
Detta program ger dig en introduktion till verktyg och tekniker för att lära dig att reglera dina stressnivåer. I detta program använder vi Hjärtfrekvensvariabiliteten (HRV) som ett verktyg för att hjälpa dig med din återhämtning och stressreglering. Dessutom kommer du att lära dig användbara KBT-verktyg för att bli bättre på att hantera vardagliga krav. Observera att detta program innebär att du använder dig av en en app för att slutföra din HRV-utbildning. Appen kostar 3,99 USD och är inte utvecklad av Braive. Om du bestämmer dig för att inte köpa appen har vi utvecklat en guidad andningsövning som du istället kan använda för att ska slutföra programmet.
 • Statusuppdatering
 • Möt Oscar
 • Hinder
  Frivillig
 • Oscar söker hjälp
 • Grundläggande om hjärtfrekvensvariabilitet
 • Biofeedback och hjärtfrekvensvariabilitet (HRV)
 • HRV-träning
 • Andningsdiagram, lektion 1
  Frivillig
 • Introduktion till appar för HRV-träning
 • HRV-Träning 1
 • Guidad sömn 1
  Frivillig
 • Oscars dagbok
  Frivillig
 • Min dagbok
  Frivillig
 • Hur var lektionen?
  Frivillig
 • Statusuppdatering
 • Att förstå hyperventilering och avslappning
 • Kamp-, flykt- och frysresponsen
 • Att kartlägga symptom kopplade till kamp-, flykt- och frysresponsen
 • Oscar går med i gruppen
 • Observationsmodellen
 • Att lära känna Observationsmodellen
  Frivillig
 • Varför oron eskalerar
  Frivillig
 • HRV-Träning 2
  Frivillig
 • Oscars dagbok
  Frivillig
 • Min dagbok
  Frivillig
 • Hur var lektionen?
  Frivillig
 • Statusuppdatering
 • Att förstå stress
 • Min stresshink
 • Mina tre främsta stressfaktorer
  Frivillig
 • Ältande och oro
 • Skjut upp tankar av oro och ältande till orosstunden
 • Logga din oro och ditt ältande
 • För en logg över din oro
 • För en logg över ditt ältande
 • HRV-träning 3
  Frivillig
 • Oscars dagbok
  Frivillig
 • Min dagbok
  Frivillig
 • Hur var lektionen?
  Frivillig
 • Statusuppdatering
 • Om tankefällor
 • Tankefällor och icke hjälpsamma tankemönster
 • Informationsblad: Vanliga tankefällor, del 1
  Frivillig
 • Att skapa alternativa tankar 1
  Frivillig
 • Tankefällor och icke hjälpsamma tankemönster 2
 • Informationsblad: Vanliga Tankefällor, Del 2
  Frivillig
 • Att skapa alternativa tankar 2
  Frivillig
 • HRV-träning 4
  Frivillig
 • Oscars dagbok
  Frivillig
 • Min dagbok
  Frivillig
 • Hur var lektionen?
  Frivillig
 • Statusuppdatering
 • Stresshinken
 • Bemästringsstrategier
 • Att kartlägga hjälpsamma och icke hjälpsamma copingstrategier
 • Att skilja på tankar och känslor
  Frivillig
 • Observationsmodellen: Aktivitet
  Frivillig
 • HRV-Träning 5
  Frivillig
 • Oscars dagbok
  Frivillig
 • Min dagbok
  Frivillig
 • Hur var lektionen?
  Frivillig
 • Statusuppdatering
 • Säkerhetsbeteenden
 • Beteenden relaterade till oro
 • Att identifiera säkerhetsbeteenden
 • Din inre dialog
 • Utforska din inre dialog
  Frivillig
 • Bli bekant med din inre dialog
 • HRV-Träning 6
  Frivillig
 • Oscars dagbok
  Frivillig
 • Min dagbok
  Frivillig
 • Hur var lektionen?
  Frivillig
 • Statusuppdatering
 • Trygg kommunikation
  Frivillig
 • Tekniker för tryggare kommunikation
  Frivillig
 • Kommunicera med mer självförtroende
  Frivillig
 • Föreställningar som bidrar till otrygg kommunikation
  Frivillig
 • Bli bättre på att kommunicera tryggt
  Frivillig
 • Att skapa hälsosamma relationer
  Frivillig
 • Att skapa vanor
 • Tre goda vanor som jag vill skapa
  Frivillig
 • HRV-träning 7
  Frivillig
 • Oscars dagbok
  Frivillig
 • Min dagbok
  Frivillig
 • Hur var lektionen?
  Frivillig
 • Fortsätt det goda arbetet
 • Oscar summerar
 • Se över dina målsättningar
  Frivillig
 • Introduktion till Stresshinken II
  Frivillig
 • Stresshinken
 • Hitta verktygen för att hantera triggern
 • Oscars dagbok
  Frivillig
 • Min dagbok
  Frivillig