Stress och Återhämtning

Stresshantering för Ungdomar

Ik0t1vzctkuruqil0pad
Om programmet
Lär dig om viktiga livskunskaper såsom målsättning, stressreglering, mindfulness och hur du upptäcker och korrigerar fördomar i ditt tänkande. Teknikerna som du lär dig i detta program kommer att vara användbara på områden som skola, socialt liv och sportprestationer.
1. Introduktion: Mentala Förmågor och Stress
 • Välmåendeindex 1
 • Möt Anna
 • Chatt: Anna och Erik
 • Mina målsättningar
 • Att förstå stress
 • Min stresshink
 • Chat: Anna och Erik
 • Mina tre främsta stressfaktorer
 • Statiskt och dynamiskt tankesätt
  Förhandsvisa
 • Statiskt eller dynamiskt tankesätt
 • Observationsmodellen
 • Annas Dagbok
 • Min dagbok
 • Progressiv Muskelavslappning 1
  Frivillig
 • Kroppsskanning 1
  Frivillig
2. Hur man lyckas genomföra förändringar
 • Välmåendeindex
 • Värderingar
 • Vilka är dina värderingar?
 • Beteendeförändringar
 • Beteendeförändring: Introduktion till hemuppgifterna
 • Förändring av dina motionsvanor
 • Aktivitetsschema: Fysisk aktivitet
 • Förändringar i ditt sociala liv
 • Aktivitetsschema: Social situation
 • Förändring av dina matvanor
 • Aktivitetsschema: Kosthållning
 • Annas dagbok
 • Min dagbok
 • Progressiv muskelavslappning 2
 • Kroppsskanning 2
  Frivillig
3. Att göra förändringar
 • Välmåendeindex 3
 • Vad är återhämtning och varför är den så viktig?
 • Frågor om sömn: Insomnia Severity Index
 • Sömnfysiologi Del I
 • Frågor sömnfysiologi I
 • Sömnfysiologi Del II
 • Frågor sömnfysiologi II
 • Så fyller du i din sömndagbok
 • Din sömndagbok
 • Chat: Anna och Erik
 • Sömnhygien
 • Planera de kommande två veckorna
 • Aktivitetsschema: Sömn
 • Guidad sömn 1
  Frivillig
 • Min dagbok
4. Var närvarande och varva ner
 • Välmåendeindex
 • Introduktion till mindfulness
 • Introduktion till mindfulness
 • Medveten refokusering 1
  Frivillig
 • Introduktion till Svävande löv 1
  Frivillig
 • Selektiv uppmärksamhet
 • Aktivitetsschema: Social media
 • Grundläggande om hjärtfrekvensvariabilitet
 • Biofeedback och hjärtfrekvensvariabilitet (HRV)
  Frivillig
 • HRV-träning
  Frivillig
 • Introduktion till appar för HRV-träning
 • HRV-Träning 1
 • Min dagbok
5. Bemästringsstrategier och Säkerhetsbeteenden
 • Välmåendeindex
 • Säkerhetsbeteenden
 • Beteenden relaterade till oro
 • Säkerhetsbeteenden och vanor
 • Att identifiera Säkerhetsbeteenden
 • Chat: Anna och Erik
 • Att identifiera säkerhetsbeteenden
 • Introduktion till exponering
 • Din exponeringspyramid
 • Beteendeexperiment
 • Ditt beteendeexperiment
 • Bemästringsstrategier (eller Copingstrategier)
 • Chat: Anna och Erik
 • Att kartlägga hjälpsamma och ohjälpsamma copingstrategier
 • Att skapa vanor
 • Annas dagbok
 • Min dagbok
 • Medveten refokusering 2
  Frivillig
 • Svävande löv 2
  Frivillig
6. Finjustera dina Tankar
 • Välmåendeindex
 • Gå tillbaka till dina målsättningar
 • Din inre dialog
 • Bli bekant med din inre dialog
 • Tankefällor
 • Tankefällor och ohjälpsamma tankemönster
  Frivillig
 • Chat: Anna och Erik
 • Informationsblad: Vanliga Tankefällor, Del 1
 • Att skapa alternativa tankar 1
  Frivillig
 • Tankefällor och ohjälpsamma tankemönster 2
  Frivillig
 • Chat: Anna och Erik
 • Informationsblad: Vanliga Tankefällor, Del 2
 • Att skapa alternativa tankar 2
  Frivillig
 • Annas dagbok
 • Min dagbok
 • Progressiv Muskelavslappning 3
 • Kroppsskanning 3
  Frivillig
7. Att ta Kontroll
 • Välmåendeindex
 • Motgångar kan framkalla ältande och oro
 • Chat: Anna och Erik
 • Skjut upp tankar av oro och ältande till orosstunden
 • Logga din oro och ditt grubblande
 • För en logg över din oro 1
  Frivillig
 • För en logg över ditt ältande 1
  Frivillig
 • Chatt: Anna och Erik
 • Riktad uppmärksamhet
 • Annas dagbok
 • Min dagbok
 • Medveten refokusering 3
  Frivillig
 • Svävande löv 3
  Frivillig
8. Hälsosamma Relationer
 • Välmåendeindex
 • Självhävdelse (eller Trygg kommunikation)
 • Chat: Anna och Erik
 • Övertygelser som bidrar till otrygg kommunikation
 • Tekniker för tryggare kommunikation
 • Kommunicera med mer självförtroende
 • Chatt: Anna och Erik
 • Att skapa hälsosamma relationer
  Frivillig
 • Socialt stöd
 • Mitt sociala stöd
 • Annas dagbok
 • Min dagbok
 • Progressiv Muskelavslappning 4
 • Kroppsskanning 4
  Frivillig
9. Vanor för Livet
 • Välmåendeindex
 • Anna ser tillbaka på sina framsteg
 • Annas dagbok
 • Fortsätt det goda arbetet
 • Stresshinken 3.0
 • Hitta verktygen för att hantera triggern
 • Gå tillbaka till dina Målsättningar
 • Chatt: Anna och Erik
 • Hur går jag vidare?