Stress och Återhämtning

Stress och återhämtning

Qtw0di9psmqu3vkpyldc
Om programmet
Detta program ger dig en introduktion till olika verktyg och tekniker för att lära dig att reglera dina stressnivåer. I programmet kommer du introduceras till ett flertal andningsövningar, avslappningstekniker och biofeedback-tekniker som kommer bidra till din fysiska och psykiska återhämtning. Du kommer även lära dig några hjälpsamma KBT-verktyg för att bättre hantera kraven som vardagen ställer på dig. Observera att detta program innebär att du använder dig av en en app för att slutföra din HRV-utbildning. Appen kostar 3,99 USD och är inte utvecklad av Braive. Om du bestämmer dig för att inte köpa appen har vi utvecklat en guidad andningsövning som du istället kan använda för att slutföra programmet.

Vill du boka ett videosamtal med en av våra psykologer vänligen klicka här. Samtalet kostar 100 kronor.
 • Statusuppdatering
 • Möt Oscar
 • Oscar söker hjälp
 • Hinder
 • Att förstå hyperventilering och avslappning
 • Kamp-, flykt- och frysresponsen
 • Att kartlägga symptom kopplade till kamp-, flykt- och frysresponsen
 • Andningsdiagram, lektion 1
 • Mina målsättningar
 • Vad är återhämtning och varför är den så viktig?
 • Isometrisk Avslappning
 • Guidad sömn 1
 • Oscars dagbok
 • Min dagbok
 • Hur var lektionen?
  Frivillig
 • Statusuppdatering
 • Observationsmodellen
 • Att lära känna Observationsmodellen
 • Att förstå stress
 • Progressiv muskelavslappning - Introduktion
 • Min stresshink
 • Mina tre främsta stressfaktorer
 • Biofeedback och hjärtfrekvensvariabilitet (HRV)
 • Grundläggande om hjärtfrekvensvariabilitet
 • HRV-träning
 • Introduktion till appar för HRV-träning
 • HRV-Träning 1
 • Oscars dagbok
 • Min dagbok
 • Hur var lektionen?
  Frivillig
 • Statusuppdatering
 • Ältande och oro
 • Skjut upp tankar av oro och ältande till orosstunden
 • Logga din oro och ditt ältande
 • För en logg över din oro
 • För en logg över ditt ältande
 • Progressiv muskelavslappning 2
 • Introduktion till mindfulness
 • Medveten refokusering 1
 • HRV-Träning 2
 • Oscars dagbok
 • Min dagbok
 • Hur var lektionen?
  Frivillig
 • Statusuppdatering
 • Om tankefällor
 • Tankefällor och icke hjälpsamma tankemönster
 • Informationsblad: Vanliga tankefällor, del 1
 • Att skapa alternativa tankar 1
 • Progressiv muskelavslappning 3
 • Riktad uppmärksamhet
 • Medveten refokusering 2
 • Kroppsskanning
 • HRV-träning 3
 • Oscars dagbok
 • Min dagbok
 • Hur var lektionen?
  Frivillig
 • Statusuppdatering
 • Bemästringsstrategier
 • Att kartlägga hjälpsamma och icke hjälpsamma copingstrategier
 • Progressiv Muskelavslappning 4
 • Att skilja på tankar och känslor
 • Observationsmodellen: Aktivitet
 • Introduktion till Svävande löv 1
 • Kroppsskanning 2
 • HRV-träning 4
 • Oscars dagbok
 • Min dagbok
 • Hur var lektionen?
  Frivillig
 • Statusuppdatering
 • Tankefällor och icke hjälpsamma tankemönster 2
 • Informationsblad: Vanliga Tankefällor, Del 2
 • Att skapa alternativa tankar 2
 • Säkerhetsbeteenden
 • Beteenden relaterade till oro
 • Att identifiera säkerhetsbeteenden
 • Progressiv muskelavslappning 5
 • Din inre dialog
 • Utforska din inre dialog
 • Bli bekant med din inre dialog
 • Svävande löv 2
 • Medveten refokusering 3
 • HRV-Träning 5
 • Oscars dagbok
 • Min dagbok
 • Hur var lektionen?
  Frivillig
 • Statusuppdatering
 • Medveten refokusering 4
 • Trygg kommunikation
  Frivillig
 • Tekniker för tryggare kommunikation
 • Föreställningar som bidrar till otrygg kommunikation
 • Bli bättre på att kommunicera tryggt
 • Att skapa hälsosamma relationer
 • Att skapa vanor
 • Progressiv muskelavslappning 6
 • Tre goda vanor som jag vill skapa
 • Kroppsskanning 3
 • HRV-Träning 6
 • Oscars dagbok
 • Min dagbok
 • Hur var lektionen?
  Frivillig
 • Oscar summerar
 • Se över dina målsättningar
 • Introduktion till Stresshinken II
 • Stresshinken
 • Hitta verktygen för att hantera triggern
 • Fortsätt det goda arbetet
 • Progressiv muskelavslappning 7
 • Oscars dagbok
 • Min dagbok