Stress och Återhämtning

Sömnens ABZzz

9zelkgntqmol4aajl5nb
Om programmet
Alla sover vi sämre emellanåt, men ihållande sömnbesvär kan försämra den vardagliga funktionsförmågan. De allra flesta typer av sömnproblem – oavsett svårighetsgrad – går att behandla med kognitiv beteendeterapi. I det här programmet kommer du att få lära dig flera verktyg utformade i syfte att förbättra din sömn. Med hjälp av bland annat avslappningsövningar och sömnscheman kan du få bukt med sömnbesvären och lättare komma till ro.
 


 • Välkommen till programmet för bättre sömn
 • Statusuppdatering 1
 • Möt Cecilia
  Förhandsvisa
 • Cecilias berättelse i korthet
  Frivillig
 • Kartlägg dina symptom
 • Kartlägg dina sömnproblem
 • Sömnfysiologi Del I
  Förhandsvisa
 • Sömnfysiologi del I - i korthet
 • Kunskapskoll; Sömnfysiologi I
  Frivillig
 • Sömnfysiologi Del II
 • Sömnfysiologi del II - i korthet
 • Kunskapskoll; Sömnfysiologi II
  Frivillig
 • Varför sömnproblem kan uppstå
 • Varför sömnproblem kan uppstå - i korthet
 • Kunskapskoll; Varför kan man få sömnproblem?
  Frivillig
 • Så använder du din sömndagbok
 • Din sömndagbok
 • Varför ska man lära sig avslappningsövningar?
 • Progressiv muskelavslappning (PMR)
  Frivillig
 • Kroppsskanning
  Frivillig
 • Cecilias dagbok 1
  Frivillig
 • Mina anteckningar: Sömnhistoria
  Frivillig
 • Sammanfattning lektion 1
 • Fyll på din verktygslåda
 • Schemalägg dina aktiviteter - introduktion
 • Hur var lektionen du just har genomfört?
  Frivillig
 • Fokus för den här lektionen: Livsstil och rutiner
 • Statusuppdatering
 • Insomnia Severity Index (ISI)
 • Se över dina aktiviteter 1
 • Din sömndagbok
 • Sömnhygien
 • Sömnhygien i korthet
 • Att skapa vanor för bra sömn
 • Att skapa vanor - i korthet
 • Frågor om livsstilsfaktorer och sömnhygien
  Frivillig
 • Planera de kommande två veckorna
 • Cecilias dagbok 2
  Frivillig
 • Mina anteckningar: Livsstil och sömn
  Frivillig
 • Sammanfattning lektion 2
 • Schemalägg dina aktiviteter
 • Hur var lektionen du just har genomfört?
  Frivillig
 • Fokus för den här lektionen: Stress och återhämtning I
 • Statusuppdatering
 • Se över dina aktiviteter 2
 • Din sömndagbok
 • Introduktion till stress och återhämtning
 • Att förstå stress
 • Förstå stress - i korthet
 • Kunskapskoll: Förstå stress
 • Min stresshink
 • Vad är återhämtning och varför är den så viktig?
 • Vikten av återhämtning i korthet
 • Gummibandsmetaforen
 • Gummibandsmetaforen i korthet
 • Gummibandsmetaforen - hitta balansen mellan ansträngning och återhämtning
 • Grundläggande om hjärtfrekvensvariabilitet
  Frivillig
 • Biofeedback och hjärtfrekvensvariabilitet (HRV)
  Frivillig
 • Biodeedback och hjärtfrekvensvariabilitet (HRV) i korthet
 • HRV-träning
  Frivillig
 • HRV-träning i korthet
 • Kunskapskoll: HRV-träning
 • Introduktion till appar för HRV-träning
  Frivillig
 • HRV-Träning 1
 • Cecilias dagbok 3
  Frivillig
 • Mina anteckningar: Affirmationer
  Frivillig
 • Sammanfattning lektion 3
 • Schemalägg dina aktiviteter
 • Hur var lektionen du just har genomfört?
  Frivillig
 • Fokus för den här lektionen: Stress och återhämtning II
 • Statusuppdatering
 • Insomnia Severity Index (ISI)
 • Se över dina aktiviteter 3
 • Se över dina nya vanor
 • Din sömndagbok
 • Varför oron eskalerar
  Frivillig
 • Varför oron eskalerar - i korthet
 • Kunskapskoll: Varför oron eskalerar
 • Din inre dialog
 • Din inre dialog i korthet
 • Kunskapskoll: Inre dialog
 • Din inre dialog när du försöker somna
 • Tankar som stör din sömn
 • Bli bekant med din inre dialog
 • Cecilias dagbok 4
  Frivillig
 • Mina anteckningar: En stöttande röst
  Frivillig
 • Sammanfattning lektion 4
 • Schemalägg dina aktiviteter
 • Hur var lektionen du just har genomfört?
  Frivillig
 • Fokus för den här lektionen: Medveten närvaro
 • Statusuppdatering
 • Se över dina aktiviteter 4
 • Din sömndagbok
 • Selektiv uppmärksamhet
 • Selektiv uppmärksamhet i korthet
 • Kunskapskoll: Selektiv uppmärksamhet
 • Introduktion till mindfulness
 • Mindfulness i korthet
 • Kunskapskoll: Mindfulness
 • Medveten refokusering 1
  Frivillig
 • Introduktion till Svävande löv 1
  Frivillig
 • Cecilias dagbok 5
  Frivillig
 • Mina anteckningar: Låt tankarna flöda
  Frivillig
 • Sammanfattning lektion 5
 • Schemalägg dina aktiviteter
 • Hur var lektionen du just har genomfört?
  Frivillig
 • Fokus för den här lektionen: Utvärderingsvecka
 • Statusuppdatering
 • Insomnia Severity Index (ISI)
 • Se över dina aktiviteter 5
 • Din sömndagbok
 • Se över dina nya vanor
 • Frågor om sömnfysiologi
  Frivillig
 • Bemästringsstrategier
 • Copingstrategier i korthet
 • Kunskapskoll: Copingstrategier
 • Att kartlägga hjälpsamma och icke hjälpsamma copingstrategier
 • Introduktion till sömnrestriktion
 • Cecilias dagbok 6
  Frivillig
 • Mina anteckningar: Uttrycksfullt skrivande
  Frivillig
 • Sammanfattning lektion 6
 • Schemalägg dina aktiviteter
 • Hur var lektionen du just har genomfört?
  Frivillig
 • Fokus för den här lektionen: Sömnrestriktion
 • Statusuppdatering
 • Se över dina aktiviteter 6
 • Din sömndagbok
 • Sömnrestriktion - gör ditt sovschema
 • Att hantera trötthet
 • Cecilias dagbok 7
  Frivillig
 • Mina anteckningar: Ta fram det positiva
  Frivillig
 • Sammanfattning lektion 7
 • Schemalägg dina aktiviteter
 • Hur var lektionen du just har genomfört?
  Frivillig
 • Fokus för den här lektionen: Fortsätt det goda arbetet
 • Statusuppdatering
 • Insomnia Severity Index (ISI)
 • Se över dina aktiviteter 7
 • Din sömndagbok
 • Mina tre bästa sömnvanor
 • Utvärdering av sömnrestriktionen
 • Fortsätt det goda arbetet
 • Fortsätt det goda arbetet - i korthet
 • Se över din stresshink
 • Hur är belastningen på ditt gummiband?
 • Mina bästa verktyg för bättre sömn
 • Cecilias dagbok 8
  Frivillig
 • Mina anteckningar: Reviderad sömnhistoria
  Frivillig
 • Programsammanfattning
 • Hur går jag vidare?
  Frivillig