Oro och Ångest

Social Ångest

Ywz3fljqlqqtjatlybxg
Om programmet
Social ångest är en intensiv rädsla för sociala situationer och att dömas av andra, vilket leder till isolering och socialt tillbakadragande. I det här programmet lär du dig att övervinna symtomen på social ångest genom att stegvis lära dig att ändra dina tankar och beteenden för att bli mer bekväm i sociala situationer. Med hjälp av en kombination av KBT-tekniker, avslappningsövningar och beteendeförändringar kommer du att känna dig mindre nervös bland andra människor och börja återfå kontrollen över ditt liv.
1. Vad är Social Ångest?
 • Statusuppdatering
 • Möt Kamilla
 • Kamilla lär sig om social ångest
 • Hinder
  Frivillig
 • Mina målsättningar
 • Kamp-, flykt- och frysresponsen
 • Att kartlägga symptom kopplade till kamp-, flykt- och frysresponsen
 • Kartlägg dina symptom
 • Att kartlägga symptom
 • Progressiv muskelavslappning - Introduktion
  Frivillig
 • Att förstå stress
  Frivillig
 • Andningsdiagram, lektion 1
  Frivillig
 • Varför bör jag göra andningsövningar?
  Frivillig
 • Andningsövningar
  Frivillig
 • Vägledd andningsövning, lektion 1
  Frivillig
 • Kamillas dagbok
  Frivillig
 • Min dagbok
  Frivillig
 • Hur var lektionen du just genomfört?
  Frivillig
2. Att möta Ångesten med Exponering
 • Statusuppdatering
 • Säkerhetsbeteenden
 • Beteenden relaterade till oro
 • Att identifiera säkerhetsbeteenden
 • Introduktion till exponering
 • Skapa din exponeringspyramid
 • Isometrisk avslappning
  Frivillig
 • Att skapa hälsosamma relationer
 • Progressiv muskelavslappning 2
  Frivillig
 • Guidad sömn 1
  Frivillig
 • Kamillas dagbok
  Frivillig
 • Min dagbok
  Frivillig
 • Hur var lektionen du just genomfört?
  Frivillig
3. Att observera och hantera Oron
 • Statusuppdatering
 • Observationsmodellen
 • Att lära känna Observationsmodellen
 • Observationsmodellen: Social situation
  Frivillig
 • Observationsmodellen: En trygg situation
  Frivillig
 • Andra gradens oro
 • Introduktion till hemuppgiften om andra gradens oro
 • Kartlägga oron över sin oro
 • Kartlägg dina "orosväktare"
 • Progressiv muskelavslappning 3
  Frivillig
 • Skjut upp tankar av oro och ältande till orosstunden
 • Logga din oro och ditt ältande
 • För en logg över din oro 1
 • För en logg över ditt ältande 1
 • Varför oron eskalerar
 • Andningsdiagram, lektion 2
  Frivillig
 • Vägledd andningsövning, lektion 2
  Frivillig
 • Hur går det med exponeringen?
  Frivillig
 • Guidad sömn 2
  Frivillig
 • Kamillas dagbok
  Frivillig
 • Min dagbok
  Frivillig
 • Hur var lektionen du just genomfört?
  Frivillig
4. Finjustera dina Tankar
 • Statusuppdatering
 • Tankefällor
 • Tankefällor och icke hjälpsamma tankemönster
 • Informationsblad: Vanliga tankefällor, del 1
  Frivillig
 • Att skapa alternativa tankar 1
  Frivillig
 • Tankefällor och icke hjälpsamma tankemönster 2
 • Informationsblad: Vanliga Tankefällor, Del 2
  Frivillig
 • Att skapa alternativa tankar 2
  Frivillig
 • Andningsdiagram, lektion 3
  Frivillig
 • Exponeringspyramiden
  Frivillig
 • Progressiv Muskelavslappning 4
  Frivillig
 • Kamillas dagbok
  Frivillig
 • Min dagbok
  Frivillig
 • Hur var lektionen du just genomfört?
  Frivillig
5. Att ta kontroll
 • Statusuppdatering
 • Din inre dialog
 • Utforska din inre dialog
  Frivillig
 • Bli bekant med din inre dialog
 • Att skilja på tankar och känslor
 • Introduktion till mindfulness
 • Introduktion till Svävande löv 1
  Frivillig
 • Medveten refokusering 1
  Frivillig
 • Andningsdiagram, lektion 4
  Frivillig
 • Hur går det med exponeringen?
  Frivillig
 • Kamillas dagbok
  Frivillig
 • Min dagbok
  Frivillig
 • Hur var lektionen du just genomfört?
  Frivillig
6. Att skifta fokus
 • Statusuppdatering
 • Introduktion till medveten närvaro
 • Riktad uppmärksamhet
 • Medveten refokusering 2
  Frivillig
 • Att skapa vanor
 • Tre goda vanor som jag vill skapa
  Frivillig
 • Kroppsskanning 1
  Frivillig
 • För en logg över dina orostankar 2
  Frivillig
 • För en logg över ditt ältande 2
  Frivillig
 • Andningsdiagram, lektion 5
  Frivillig
 • Vägledd andningsövning, lektion 3
  Frivillig
 • Hur går det med exponeringen?
  Frivillig
 • Kamillas dagbok
  Frivillig
 • Min dagbok
  Frivillig
 • Hur var lektionen du just genomfört?
  Frivillig
7. Hälsosamma Relationer
 • Statusuppdatering
 • Kroppsskanning 2
  Frivillig
 • Trygg kommunikation
 • Tekniker för tryggare kommunikation
 • Kommunicera med mer självförtroende
 • Föreställningar som bidrar till otrygg kommunikation
  Frivillig
 • Bli bättre på att kommunicera tryggt
  Frivillig
 • Svävande löv 2
  Frivillig
 • Vägledd andningsövning, lektion 4
  Frivillig
 • Progressiv muskelavslappning 5
  Frivillig
 • Guidad sömn 3
  Frivillig
 • Kamillas dagbok
  Frivillig
 • Min dagbok
  Frivillig
 • Hur var lektionen du just genomfört?
  Frivillig
8. Vanor för livet
 • Statusuppdatering
 • Kamilla sammanfattar sin resa
 • Fortsätt det goda arbetet
 • Hitta verktygen för att hantera triggern
 • Kamillas dagbok
  Frivillig
 • Ditt sista dagbogsinlägg
  Frivillig
 • Hur går jag vidare?
  Frivillig