Stress och Återhämtning

SEE.ME.

Gcazycams12xdyiklzk5
Om programmet
Syftet med SEE.ME. är att hjälpa dig till mental styrka för att kunna hantera de utmaningar som den digitala eran innebär och att bygga upp dig själv genom att utveckla en hälsosam och hållbar livsstil. Med SEE.ME. skapar vi även en mötesplats för unga där man kan diskutera lösningar till de svårigheter som den yngre generationen har att handskas med.

Vi vill också genom det här initiativet minska stigmat kring psykisk ohälsa, eftersom det ofta håller människor tillbaka från att söka professionell hjälp. 

Här kan du läsa mer om SEE.ME. och varför teamet på Braive har utvecklat det här programmet. Alla samarbetspartners inom SEE.ME. - Gina Tricot, CHIMI Eyewear och Braive - ser mycket fram emot att få ta dig med på resan genom programmet och vi hoppas kunna bidra till många viktiga insikter och diskussioner under 2020!

Vill du boka ett videosamtal med en av våra psykologer vänligen klicka här. Samtalet kostar 100 kronor.
 • Välkommen till ditt program för att stärka ditt inre
  Frivillig
 • Statusuppdatering 1
 • Fokus för den här lektionen: Alla är vi offentliga personer
  Frivillig
 • Möt Jennifer
  Förhandsvisa
 • Jennifers berättelse i korthet
  Frivillig
 • Dina inre värderingar
 • Inre värderingar i korthet
  Frivillig
 • Jennifers dagbok 1
  Frivillig
 • Progressiv muskelavslappning (PMR)
  Frivillig
 • Skrivövning 1
  Frivillig
 • Frågor om vad som är viktigt för dig
 • Hur var lektionen?
  Frivillig
 • Statusuppdatering
 • Fokus för den här lektionen: Allt du behöver veta om stress
  Frivillig
 • Vad är viktigt för dig?
  Frivillig
 • Introduktion till stress och återhämtning
  Frivillig
 • Att förstå Stress
 • Förstå stress - i korthet
  Frivillig
 • Vad är återhämtning och varför är den så viktig?
 • Vikten av återhämtning i korthet
  Frivillig
 • Gummibandsmetaforen
 • Gummibandsmetaforen i korthet
  Frivillig
 • Gummibandsmetaforen - hitta balansen mellan ansträngning och återhämtning
  Frivillig
 • Jennifers dagbok 2
  Frivillig
 • Skrivövning 2
  Frivillig
 • Forum - Hur kan vi hitta lugnet?
  Frivillig
 • Frågor om dig och din mobiltelefon
 • Hur var lektionen?
  Frivillig
 • Statusuppdatering
 • Fokus för den här lektionen: Logga in och Logga ut
  Frivillig
 • Digital belastning
 • Digital belastning i korthet
  Frivillig
 • Varför ska man lära sig avslappningsövningar?
  Frivillig
 • Isometrisk avslappning
  Frivillig
 • Progressiv muskelavslappning (PMR)
  Frivillig
 • Introduktion till mindfulness
 • Mindfulness i korthet
  Frivillig
 • Selektiv uppmärksamhet
 • Selektiv uppmärksamhet i korthet
  Frivillig
 • Medveten refokusering
  Frivillig
 • Svävande löv
  Frivillig
 • Jennifers dagbok 3
  Frivillig
 • Skrivövning 3
  Frivillig
 • Forum - Du och din mobiltelefon
  Frivillig
 • Frågor om hur vi beter oss online
 • Hur var lektionen?
  Frivillig
 • Statusuppdatering
 • Fokus för den här lektionen: Ditt sociala jag
  Frivillig
 • Vår sociala hjärna
 • Vår sociala hjärna i korthet
  Frivillig
 • Social jämförelse
 • Social jämförelse i korthet
  Frivillig
 • Spotlighteffekten
 • Spotlighteffekten i korthet
  Frivillig
 • Socialt stöd
 • Socialt stöd i korthet
  Frivillig
 • Mitt sociala stöd
  Frivillig
 • Trygg kommunikation
 • Trygg kommunikation i korthet
  Frivillig
 • Kommunicera med mer självförtroende
  Frivillig
 • Att skapa hälsosamma relationer
 • Att skapa hälsosamma relationer i korthet
  Frivillig
 • Jennifers dagbok 4
  Frivillig
 • Skrivövning 4
  Frivillig
 • Forum - Hur blir vi bra medmänniskor?
  Frivillig
 • Frågan är om du tar hand om dig själv
 • Hur var lektionen?
  Frivillig
 • Statusuppdatering
 • Fokus för den här lektionen: Tar du hand om dig själv?
  Frivillig
 • Check-up av dina värderingar
  Frivillig
 • Varför är det viktigt att göra saker även om man inte vill?
  Frivillig
 • Beteendeförändringar
 • Beteendeförändringar i korthet
  Frivillig
 • Förändring av dina motionsvanor
 • Varför är motion så viktigt?
  Frivillig
 • Förändringar i ditt sociala liv
 • Förändring av din mentala träning
 • Förändring av dina matvanor
 • Se till att du verkligen gör det
  Frivillig
 • Jennifers dagbok 5
  Frivillig
 • Skrivövning 5
  Frivillig
 • Forum - Tar du hand om dig själv?
  Frivillig
 • Frågor om din sömn
  Frivillig
 • Hur var lektionen?
  Frivillig
 • Statusuppdatering
 • Fokus för den här lektionen: Hur är det där med sömnen?
  Frivillig
 • Sömnfysiologi Del I
 • Sömnfysiologi del I i korthet
  Frivillig
 • Sömnfysiologi Del II
 • Sömnfysiologi del II i korthet
  Frivillig
 • Varför sömnproblem kan uppstå
 • Varför sömnproblem kan uppstå i korthet
  Frivillig
 • Sömnhygien
 • Sömnhygien i korthet
  Frivillig
 • Att skapa vanor för bra sömn
 • Att skapa vanor för bra sömn i korthet
  Frivillig
 • Frågor om livsstilsfaktorer och sömnhygien
  Frivillig
 • Planera för bra sömnvanor
  Frivillig
 • Så använder du din sömndagbok
  Frivillig
 • Kroppsskanning
  Frivillig
 • Se till att du fortsätter göra det
  Frivillig
 • Jennifers dagbok 6
  Frivillig
 • Skrivövning 6
  Frivillig
 • Forum - Hur är det med sömnen?
  Frivillig
 • Frågor om din inre dialog
 • Hur var lektionen?
  Frivillig
 • Statusuppdatering
 • Fokus för den här lektionen: Din inre röst
  Frivillig
 • Check-up av dina värderingar
  Frivillig
 • Din sömndagbok
  Frivillig
 • Observationsmodellen
 • Observationsmodellen i korthet
  Frivillig
 • Din inre dialog
 • Din inre dialog i korthet
  Frivillig
 • Utforska din inre dialog
  Frivillig
 • Bli bekant med din inre dialog
  Frivillig
 • Se till att du fortsätter göra det
  Frivillig
 • Jennifers dagbok 7
  Frivillig
 • Skrivövning 7
  Frivillig
 • Forum - Vad säger din inre röst?
  Frivillig
 • Frågor om dina tankar som leder dig in i fällan
 • Hur var lektionen?
  Frivillig
 • Statusuppdatering
 • Fokus för den här lektionen: När dina tankar leder dig in i fällan
  Frivillig
 • Se över dina sömnvanor
  Frivillig
 • Om tankefällor
 • Om tankefällor i korthet
  Frivillig
 • Tankefällor och icke hjälpsamma tankemönster
 • Informationsblad: Vanliga tankefällor, del 1
  Frivillig
 • Att skapa alternativa tankar 1
  Frivillig
 • Tankefällor och icke hjälpsamma tankemönster 2
 • Informationsblad: Vanliga Tankefällor, Del 2
  Frivillig
 • Att skapa alternativa tankar 2
  Frivillig
 • Se till att du fortsätter göra det
  Frivillig
 • Jennifers dagbok 8
  Frivillig
 • Skrivövning 8
  Frivillig
 • Forum - Hur kan vi påverka alla dessa negativa tankar?
  Frivillig
 • Frågan är var du ska lägga din energi
 • Hur var lektionen?
  Frivillig
 • Statusuppdatering
 • Fokus för den här lektionen: Se tillbaka
  Frivillig
 • Bemästringsstrategier
 • Copingstrategier i korthet
  Frivillig
 • Att kartlägga hjälpsamma och icke hjälpsamma copingstrategier
  Frivillig
 • Check-up av dina värderingar
  Frivillig
 • Se över dina sömnvanor
  Frivillig
 • Hur är belastningen på ditt gummiband?
  Frivillig
 • Se till att du fortsätter göra det
  Frivillig
 • Jennifers dagbok 9
  Frivillig
 • Skrivövning 9
  Frivillig
 • Forum - Var ska man lägga sin energi?
  Frivillig
 • Frågor om vad du tar med dig
 • Hur var lektionen?
  Frivillig
 • Statusuppdatering
 • Fokus för den här lektionen: Nu är det du som styr
  Frivillig
 • Fortsätt det goda arbetet
 • Fortsätt det goda arbetet i korthet
  Frivillig
 • Din sista skrivövning
  Frivillig
 • Forum - Hur kan vi ta det här vidare?
  Frivillig
 • Hur går jag vidare?
  Frivillig
 • Jennifers sista dagboksinlägg
  Frivillig