Oro och Ångest

Panikångest

I5ytxl0skk0kypih8rdq
Om programmet
Lär dig hur du kan förebygga panikattacker och övervinna din panikångest genom att stegvis ändra på dina tankar och beteenden. Med hjälp av detta program lär du dig en rad KBT-verktyg, avslappningsövningar och strategier för att eliminera panikattackerna, minska din underliggande ångest och göra varaktiga livsstilsförändringar.
1. Varför Panikattacker uppstår
 • Statusuppdatering
 • Möt Carin
  Förhandsvisa
 • Carin på psykologmottagningen
 • Hinder
  Frivillig
 • Mina målsättningar
 • Kamp-, flykt- och frysresponsen
 • Att kartlägga symptom kopplade till kamp-, flykt- och frysresponsen
 • Kartlägg dina symptom
 • Att kartlägga symptom
 • Progressiv muskelavslappning - Introduktion
  Frivillig
 • Att förstå hyperventilering och avslappning
 • Andningsdiagram, lektion 1
  Frivillig
 • Varför bör jag göra andningsövningar?
  Frivillig
 • Vägledd andningsövning, lektion 1
  Frivillig
 • Isometrisk avslappning
  Frivillig
 • Carins dagbok
  Frivillig
 • Min dagbok
  Frivillig
 • Hur var lektionen du just genomfört?
  Frivillig
2. Att möta Ångest med Exponering
 • Statusuppdatering
 • Säkerhetsbeteenden
 • Kroppsskanning 1
  Frivillig
 • Beteenden relaterade till oro
 • Att identifiera säkerhetsbeteenden
 • Introduktion till exponering
 • Skapa din exponeringspyramid
 • Att skapa hälsosamma relationer
 • Progressiv muskelavslappning 2
  Frivillig
 • Guidad sömn 1
  Frivillig
 • Carins dagbok
  Frivillig
 • Min dagbok
  Frivillig
 • Hur var lektionen du just genomfört?
  Frivillig
3. Att observera och hantera Oron
 • Statusuppdatering
 • Observationsmodellen
 • Att lära känna Observationsmodellen
  Frivillig
 • Observationsmodellen: Paniksituation -
 • Observationsmodellen: Trygg situation
 • Andra gradens oro
  Frivillig
 • Introduktion till hemuppgiften om andra gradens oro
  Frivillig
 • Kartlägga oron över sin oro
  Frivillig
 • Kartlägg dina "orosväktare"
  Frivillig
 • Progressiv muskelavslappning 3
  Frivillig
 • Skjut upp tankar av oro och ältande till orosstunden
  Frivillig
 • Logga din oro och ditt ältande
  Frivillig
 • För en logg över din oro 1
  Frivillig
 • För en logg över ditt ältande 1
  Frivillig
 • Introduktion till Svävande löv 1
  Frivillig
 • Hur går det med exponeringen?
 • Andningsdiagram, lektion 2
  Frivillig
 • Vägledd andningsövning, lektion 2
  Frivillig
 • Guidad sömn 2
  Frivillig
 • Carins dagbok
  Frivillig
 • Min dagbok
  Frivillig
 • Hur var lektionen du just genomfört?
  Frivillig
4. Finjustera dina tankar
 • Statusuppdatering
 • Varför oron eskalerar
 • Kroppsskanning 2
  Frivillig
 • Andningsdiagram, lektion 3
  Frivillig
 • Tankefällor
 • Tankefällor och icke hjälpsamma tankemönster
 • Informationsblad: Vanliga tankefällor, del 1
  Frivillig
 • Att skapa alternativa tankar 1
  Frivillig
 • Progressiv Muskelavslappning 4
  Frivillig
 • Tankefällor och icke hjälpsamma tankemönster 2
 • Informationsblad: Vanliga Tankefällor, Del 2
  Frivillig
 • Att skapa alternativa tankar 2
  Frivillig
 • Hur går det med exponeringen?
  Frivillig
 • Guidad sömn 3
  Frivillig
 • Carins dagbok
  Frivillig
 • Min dagbok
  Frivillig
 • Hur var lektionen du just genomfört?
  Frivillig
5. Att ta kontroll
 • Statusuppdatering
 • Din inre dialog
 • Utforska din inre dialog
  Frivillig
 • Bli bekant med din inre dialog
 • Riktad uppmärksamhet
 • Kroppsskanning 3
  Frivillig
 • Vägledd andningsövning, lektion 3
  Frivillig
 • Att skapa vanor
 • Andningsdiagram, lektion 4
  Frivillig
 • Introduktion till mindfulness
 • Medveten refokusering 1
  Frivillig
 • Hur går det med exponeringen?
  Frivillig
 • Carins dagbok
  Frivillig
 • Min dagbok
  Frivillig
 • Hur var lektionen du just genomfört?
  Frivillig
6. Vanor för livet
 • Statusuppdatering
 • Carin sammanfattar sin resa
 • Fortsätt det goda arbetet
 • Hitta verktygen för att hantera triggern
 • Carins dagbok
  Frivillig
 • Min dagbok
  Frivillig
 • Hur går jag vidare?