Oro och Ångest

Skapa ett liv utan panikattacker

Kig506mqtovheght99j5
Om programmet
En panikattack innebär ett plötsligt och kraftigt ångestpåslag som upplevs som mycket obehagligt. Rädslan för att få nya panikattacker kan leda till undvikanden som begränsar dig i vardagen. Med hjälp av det här programmet får du en bättre förståelse av panikattacker och du får tekniker hämtade från kognitiv beteendeterapi för att hantera attackerna så att du kan återta kontrollen över ditt liv.

Vill du boka ett videosamtal med en av våra psykologer vänligen klicka här. Samtalet kostar 100 kronor.
 • Välkommen till programmet för att hantera panikattacker
  Förhandsvisa
 • Statusuppdatering
 • Möt Carin
 • Carins berättelse i korthet
 • Carin på psykologmottagningen
 • Om panikattacker i korthet
 • Kartlägg dina symptom
 • Kartlägg dina symptom - i korthet
 • Att kartlägga symptom
 • Introduktion till exponering
 • Frågor om exponering 1
 • Gradvis desensibilisering
 • Beteendeexperiment
  Frivillig
 • Kamp-, flykt- och frysresponsen
 • Kamp-, flykt- och frysresponsen i korthet
 • Kunskapskoll: Kamp-, flykt- och frysresponsen
 • IE: Beteendeexperiment
  Frivillig
 • Carins dagbok
  Frivillig
 • Skrivövning: Vad har du lärt dig om panikattacker?
 • Mina bästa verktyg
 • Planera dina aktiviteter
 • Sammanfattning lektion 1
 • Hur var lektionen?
  Frivillig
 • Fokus för den här lektionen: Andas rätt och slappna av
 • Statusuppdatering
 • Utvärdering av paniksymptom
  Frivillig
 • IE Beteendeexperiment repetition
 • Att förstå hyperventilering och avslappning
 • Hyperventilering och avslappning i korthet
 • Kunskapskoll: Förstå hyperventilering och avslappning
 • Guide till avslappningsövningarna
 • Vägledd andningsövning, lektion 1
  Frivillig
 • Progressiv muskelavslappning - Introduktion
  Frivillig
 • Observationsmodellen
 • Observationsmodellen i korthet
 • Kunskapskoll: Observationsmodellen
 • Dagbok för panikattacker
 • Carins dagbok
  Frivillig
 • Skrivövning: Affirmationer
  Frivillig
 • Planera dina aktiviteter
 • Sammanfattning lektion 2
 • Hur var lektionen?
  Frivillig
 • Fokus för den här lektionen: Förstå och bygga medvetenhet
 • Statusuppdatering
 • IE Beteendeexperiment repetition
 • Myter kring panikattacker
 • Testa dina tankar om panik
 • Säkerhetsbeteenden
 • Säkerhetsbeteenden i korthet
 • Kunskapskoll: Säkerhetsbeteenden
 • Beteenden relaterade till oro
 • Beteenden relaterade till oro i korthet
  Frivillig
 • Att identifiera säkerhetsbeteenden
 • Din exponeringspyramid - Situation
  Frivillig
 • Kunskapskoll: Exponering 2
  Frivillig
 • Beteendeexperiment utan säkerhetsbeteenden
  Frivillig
 • Carins dagbok
 • Skrivövning: Uttryck dina känslor
  Frivillig
 • Planera dina aktiviteter
 • Sammanfattning lektion 3
 • Hur var lektionen?
  Frivillig
 • Fokus för den här lektionen: Nedtrappning
 • Statusuppdatering
 • Utvärdering av paniksymptom
  Frivillig
 • Fortsätt med exponeringen
 • Att skapa vanor
 • Att skapa vanor för bra sömn i korthet
 • Kunskapskoll: Skapa vanor
 • Ersätt säkerhetsbeteenden 2
  Frivillig
 • Introduktion till mindfulness
 • Introduktion till mindfulness i korthet
 • Kunskapskoll: Mindfulness
 • Varför ska man träna på mindfulness?
 • Kroppsskanning
  Frivillig
 • Se över din dagbok för panikattacker
 • Carins dagbok
 • Mina anteckningar: Låt tankarna flöda
  Frivillig
 • Planera dina aktiviteter
 • Sammanfattning av lektion 4
 • Hur var lektionen?
  Frivillig
 • Fokus för den här lektionen: Lägg paniken åt sidan
 • Statusuppdatering
 • Fortsätt med exponeringen
 • Kombinera situationer och fysiologiska reaktioner
 • Exponeringspyramid för fysiologiska reaktioner och situationer
  Frivillig
 • Uppdatera dina tankar om panikattacker
 • Medveten refokusering 1
  Frivillig
 • Carins dagbok
 • Skrivövning: Gå djupare
  Frivillig
 • Planera dina aktiviteter
 • Sammanfattning lektion 5
 • Hur var lektionen?
  Frivillig
 • Fokus för den här lektionen: Sista spiken i kistan
 • Statusuppdatering
 • Utvärdering av paniksymptom
 • Fortsätt med exponeringen
 • Fortsätt det goda arbetet
 • Carins dagbok
  Frivillig
 • Skrivövning: Dina lärdomar
 • Se över dina bästa verktyg och förbered för bakslag
 • Hur går jag vidare?