Sorg, Förlust och Trauma

Nedstämdhet och Depression

Vcrga1pysw2equva36t2
Om programmet
Alla upplever vi känslor av nedstämdhet periodvis i våra liv. Men när dessa känslor håller i sig under en längre tid och börjar påverka din livskvalitet kan det röra sig om en depression. Det här programmet hjälper dig att komma ur depressionen genom att identifiera dina symtom och genom att hjälpa dig förstå relationen mellan dina tankar, känslor och beteenden. Genom en kombination av KBT-tekniker, avslappningsövningar och beteendeförändringar kommer dina symptom att lindras och du kommer utveckla hälsosamma vanor för att gå vidare. 
 • Statusuppdatering
 • Möt Sarah
  FrivilligFörhandsvisa
 • Hinder
  Frivillig
 • Sarah går till psykologen
 • Kamp-, flykt- och frysresponsen
 • Att kartlägga symptom kopplade till kamp-, flykt- och frysresponsen
 • Kartlägg dina symptom
 • Att kartlägga symptom
 • Mina målsättningar
 • Att förstå stress
 • Min stresshink
 • Mina tre främsta stressfaktorer
  Frivillig
 • Standardnätverket och mentala vanor
 • Progressiv muskelavslappning - Introduktion
  Frivillig
 • Kroppsskanning
  Frivillig
 • Sarahs dagbok
  Frivillig
 • Skrivövning: Din berättelse
 • Hur var lektionen?
  Frivillig
 • Statusuppdatering
 • Beteendeförändringar
 • Mina beteenden - nu och då
  Frivillig
 • Beteendeförändring: Introduktion till hemuppgifterna
  Frivillig
 • Förändringar i ditt sociala liv
 • Aktivitetsschema: Social situation
 • Kroppsskanning 2
  Frivillig
 • Förändring av dina matvanor
 • Information om kosthållning
  Frivillig
 • Aktivitetsschema: Kosthållning
 • Förändring av dina sömnvanor
 • Sunda sömnvanor
  Frivillig
 • Aktivitetsschema: Sömn
 • Guidad sömn 1
  Frivillig
 • Varför är motion så viktigt?
 • Förändring av dina motionsvanor
 • Aktivitetsschema: Fysisk aktivitet
 • Aktivitetsschema
  Frivillig
 • Progressiv muskelavslappning 2
  Frivillig
 • Sarahs dagbok
  Frivillig
 • Min dagbok
  Frivillig
 • Hur var lektionen?
  Frivillig
 • Statusuppdatering
 • Stresshinken
 • Bemästringsstrategier
 • Att kartlägga hjälpsamma och icke hjälpsamma copingstrategier
 • Sarahs och psykologen Henriks andra möte
  Frivillig
 • Observationsmodellen
 • Att lära känna Observationsmodellen
 • Ältande och oro
 • Skjut upp tankar av oro och ältande till orosstunden
 • Logga din oro och ditt ältande
  Frivillig
 • Logga dina orostankar - introduktion
  Frivillig
 • För en logg över din oro
 • För en logg över ditt ältande
 • Progressiv muskelavslappning 3
  Frivillig
 • Riktad uppmärksamhet
 • Introduktion till mindfulness
 • Medveten refokusering 1
  Frivillig
 • Introduktion till Svävande löv 1
  Frivillig
 • Förändring av din mentala träning
  Frivillig
 • Aktivitetsplanering: Mindfulness
  Frivillig
 • Kroppsskanning 3
  Frivillig
 • Guidad sömn 2
  Frivillig
 • Sarahs dagbok
  Frivillig
 • Min dagbok
  Frivillig
 • Hur var lektionen?
  Frivillig
 • Statusuppdatering
 • Din inre dialog
 • Utforska en svår situation eller en utmaning
  Frivillig
 • Utforska en positiv situation
  Frivillig
 • Bli bekant med din inre dialog
 • Kroppsskanning 4
  Frivillig
 • Om tankefällor
 • Tankefällor och icke hjälpsamma tankemönster
 • Informationsblad: Vanliga tankefällor, del 1
 • Att skapa alternativa tankar 1
 • Medveten refokusering 2
  Frivillig
 • Tankefällor och icke hjälpsamma tankemönster 2
 • Informationsblad: Vanliga Tankefällor, Del 2
 • Att skapa alternativa tankar 2
 • Svävande löv 2
  Frivillig
 • Progressiv Muskelavslappning 4
  Frivillig
 • Guidad sömn 3
  Frivillig
 • Sarahs dagbok
  Frivillig
 • Min dagbok
  Frivillig
 • Hur var lektionen?
  Frivillig
 • Statusuppdatering
 • Trygg kommunikation
  Frivillig
 • Tekniker för tryggare kommunikation
  Frivillig
 • Kommunicera med mer självförtroende
  Frivillig
 • Föreställningar som bidrar till otrygg kommunikation
  Frivillig
 • Bli bättre på att kommunicera tryggt
  Frivillig
 • Att skapa hälsosamma relationer
  Frivillig
 • Att skapa vanor
 • Tre goda vanor som jag vill skapa
 • Progressiv muskelavslappning 5
  Frivillig
 • Sarahs dagbok
  Frivillig
 • Min dagbok
  Frivillig
 • Hur var lektionen?
  Frivillig
 • Sarahs summering, del 1
 • Tillbakablick: Kartlägg dina symptom
  Frivillig
 • Sarahs summering, del 2
  Frivillig
 • Stresshinken
  Frivillig
 • Sarahs summering, del 3
  Frivillig
 • Se tillbaka på dina gamla mål
  Frivillig
 • Sarahs summering, del 4
  Frivillig
 • Se tillbaka på dina tankefällor
  Frivillig
 • Se tillbaka på tidigare triggers
  Frivillig
 • Sarahs summering, del 5
  Frivillig
 • Tillbakablick: Självhävdelsebeteenden
  Frivillig
 • Sarahs summering, del 6
  Frivillig
 • Hitta verktygen för att hantera triggern
 • Fortsätt det goda arbetet
 • Sarahs dagbok
  Frivillig
 • Min dagbok
  Frivillig
 • Hur går jag vidare?