Sorg, Forlust och Trauma

Nedstämdhet och Depression

Vcrga1pysw2equva36t2
Om programmet
Alla upplever vi känslor av nedstämdhet periodvis i våra liv. Däremot rör det sig om en depression när dessa känslor håller i sig under en längre tid och börjar påverka din livskvalitet. Detta program hjälper dig att övervinna depression genom att identifiera dina symtom och genom att hjälpa dig att förstå relationen mellan dina tankar, känslor och beteenden. Med hjälp av en kombination av KBT-tekniker, avslappningsövningar och beteendeförändringar kommer dina symtom att lindras och du kommer utveckla hälsosamma vanor för att gå vidare. 
1. Att känna igen och bli medveten om symtomen
 • Veckocheck
 • Möt SarahFörhandsvisa
 • Hinder
 • Sarah går till psykologen
 • Mina Målsättningar
 • Flykt-, Kamp- och Frysningsresponsen
 • Att kartlägga symptom kopplade till Flykt-, Kamp- och Frysningsresponsen
 • Kartlägg dina symptom
 • Att kartlägga symptom
 • Progressiv Muskelavslappning 1
 • Att förstå Stress
 • Min Stresshink
 • Mina tre främsta stressfaktorer
 • Kroppsskanning 1
 • Sarahs Dagbok
 • Min Dagbok
2. Att påbörja en Beteendeförändring
 • Veckocheck
 • Beteendeförändringar
 • Mina Beteenden - nu och då
 • Beteendeförändring: Introduktion till Hemuppgifterna
 • Aktivitetsschema
 • Förändringar i ditt Sociala Liv
 • Aktivitetsschema: Socialt
 • Kroppsskanning 2
 • Förändring av dina Matvanor
 • Information om Kosthållning
 • Aktivitetsschema: Kosthållning
 • Förändring av dina Sömnvanor
 • Sunda Sömnvanor
 • Aktivitetsschema: Sömn
 • Guidad Sömn 1
 • Varför är motion så viktig?
 • Förändring av dina Motionsvanor
 • Aktivitetsschema: Fysisk Aktivitet
 • Progressiv Muskelavslappning 2
 • Sarahs Dagbok
 • Min Dagbok
3. Hjälpsamma och ohjälpsamma Bemästringstrategier
 • Veckocheck
 • Stresshinken
 • Bemästringsstrategier
 • Att kartlägga hjälpsamma och ohjälpsamma bemästringsstrategier
 • Sarahs och psykologen Henriks andra möte
 • Observationsmodellen
 • Att lära känna Observationsmodellen
 • Oro och Grubblande
 • Skjut upp ditt grubblande till Orosstunden
 • Logga din Oro och ditt Grubblande
 • Logga dina Orostankar och Grubbel - Introduktion
 • För en logg över din oro 1
 • För en logg över ditt grubblande 1
 • Progressiv Muskelavslappning 3
 • Fokuserad Uppmärksamhet
 • Introduktion till Mindfulness
 • Medveten Refokusering 1
 • Introduktion till Svävande Löv 1
 • Förändring av din Mentala Träning
 • Aktivitetsplanering: Mindfulness
 • Kroppsskanning 3
 • Guidad Sömn 2
 • Sarahs Dagbok
 • Min Dagbok
4. Finjustera dina tankar
 • Veckocheck
 • Din Inre Dialog
 • Utforska en svår Situation / Utmaning
 • Utforska en Positiv Situation
 • Bli bekant med din inre dialog
 • Kroppsskanning 4
 • Tankefällor
 • Tankefällor och ohjälpsamma Tankemönster
 • Informationsblad: Vanliga Tankefällor, Del 1
 • Att skapa alternativa tankar 1
 • Medveten Refokusering 2
 • Tankefällor och ohjälpsamma Tankemönster 2
 • Informationsblad: Vanliga Tankefällor, Del 2
 • Att skapa alternativa tankar 2
 • Svävande Löv 2
 • Progressiv Muskelavslappning 4
 • Guidad Sömn 3
 • Sarahs Dagbok
 • Min Dagbok
5. Hälsosamma Relationer
 • Veckocheck
 • Självhävdelse
 • Tekniker för Självhävdelse
 • God Självhävdelse
 • Övertygelser som bidrar till Otrygg Kommunikation-
 • Att bli bättre på att hävda sig själv-
 • Att skapa Vanor
 • Tre goda vanor som jag vill skapa
 • Att skapa Hälsosamma Relationer
 • Progressiv Muskelavslappning 5
 • Sarahs Dagbok
 • Min Dagbok
6. Vanor För Livet
 • Sarahs summering, del 1
 • Tillbakablick: Kartlägg dina symtom
 • Sarahs summering, del 2
 • Stresshinken
 • Sarahs summering, del 3
 • Se tillbaka på dina gamla Mål
 • Sarahs summering, del 4
 • Se tillbaka på dina Tankefällor
 • Se tillbaka på tidigare Triggers
 • Sarahs summering, del 5
 • Tillbakablick: Självhävdelsebeteenden
 • Sarahs summering, del 6
 • Att hitta verktygen för att hantera triggern
 • Fortsätt det goda arbetet
 • Sarahs Dagbok
 • Min Dagbok
 • Hur går jag vidare?