Oro och Ångest

Hitta tillbaka till ditt sociala jag

6yeh2jkjsvy4ftabgxi8
Om programmet
Social ångest är en intensiv rädsla för sociala situationer och för att bli utsatt för andra människors uppmärksamhet. Rädslan leder ofta till socialt tillbakadragande. Med hjälp av det här programmet kan du stegvis lära dig att ändra dina tankar och beteenden och på så sätt övervinna dina sociala hinder. Genom en kombination av välbeprövade metoder från kognitiv beteendeterapi kan du lättare hantera ångesten och minska de sociala begränsningar som den medför.

Vill du boka ett videosamtal med en av våra psykologer vänligen klicka här. Samtalet kostar 100 kronor.
 • Fokus för den här lektionen: Vad är social ångest?
 • Statusuppdatering
 • Möt Kamilla
 • Kamillas berättelse i korthet
 • Kamilla lär sig om social ångest
 • Social ångest i korthet
 • Kamp-, flykt- och frysresponsen
 • Kamp-, flykt- och frysresponsen i korthet
 • Kunskapskoll: Kamp-, flykt- och frysresponsen
 • Att kartlägga symptom kopplade till kamp-, flykt- och frysresponsen
  Frivillig
 • Kartlägg dina symptom
 • Kartlägg dina symptom - i korthet
 • Att kartlägga symptom
  Frivillig
 • Gradvis desensibilisering
 • Mina målsättningar
 • Beteendeexperiment
 • IE: Beteendeexperiment
  Frivillig
 • Guide till avslappningsövningarna
 • Progressiv muskelavslappning - Introduktion
  Frivillig
 • Kamillas dagbok
 • Skrivövning: Din berättelse
  Frivillig
 • Mina bästa verktyg
 • Planera dina aktiviteter
 • Sammanfattning lektion 1
 • Hur var lektionen?
  Frivillig
 • Fokus för den här lektionen: Att möte ångesten med exponering
 • Statusuppdatering
 • Utvärdering av social ångest (SPIN)
 • IE Beteendeexperiment repetition
 • Spotlighteffekten
 • Säkerhetsbeteenden
 • Säkerhetsbeteenden i korthet
  Frivillig
 • Kunskapskoll: Säkerhetsbeteenden
 • Beteenden relaterade till oro
  Frivillig
 • Beteenden relaterade till oro i korthet
 • Att identifiera säkerhetsbeteenden
 • Introduktion till exponering
 • Frågor om exponering 1
 • Gradvis desensibilisering
  Frivillig
 • Kunskapskoll: Exponering 2
 • Din exponeringspyramid - Situation
  Frivillig
 • IE: Beteendeexperiment
  Frivillig
 • Att skapa hälsosamma relationer
  Frivillig
 • Att skapa hälsosamma relationer i korthet
  Frivillig
 • Kunskapskoll: Skapa hälsosamma relationer
 • Isometrisk avslappning
  Frivillig
 • Isometrisk avslappning - några övningar i korthet
  Frivillig
 • Guidad sömn 1
  Frivillig
 • Progressiv muskelavslappning - PMR
  Frivillig
 • Kamillas dagbok
  Frivillig
 • Skrivövning: Affirmationer
  Frivillig
 • Planera dina aktiviteter
 • Sammanfattning lektion 2
  Frivillig
 • Hur var lektionen?
  Frivillig
 • Fokus för den här lektionen: Att observera och hantera oron
 • Statusuppdatering
 • Fortsätt med exponeringen
 • Observationsmodellen
 • Observationsmodellen i korthet
 • Kunskapskoll: Observationsmodellen
 • Observationsmodellen: Social situation
  Frivillig
 • Observationsmodellen: En trygg situation
  Frivillig
 • Varför oron eskalerar
 • Varför oron eskalerar i korthet
 • Kunskapskoll: Varför oron eskalerar
 • Skjut upp tankar av oro och ältande till orosstunden
 • Skjut upp ältande och oro till orosstunden - i korthet
 • Kunskapskoll: Att skjuta upp sin oro
 • Logga din oro och ditt ältande
 • För en logg över din oro
  Frivillig
 • För en logg över ditt ältande
  Frivillig
 • Progressiv muskelavslappning - PMR
  Frivillig
 • Kamillas dagbok
 • Skrivövning: Uttryck dina känslor
  Frivillig
 • Planera dina aktiviteter
 • Sammanfattning lektion 3
 • Hur var lektionen?
  Frivillig
 • Fokus för den här lektionen: Finjustera dina tankar
 • Statusuppdatering
 • Utvärdering av social ångest (SPIN)
  Frivillig
 • Fortsätt med exponeringen
 • Om tankefällor
 • Om tankefällor i korthet
 • Tankefällor och icke hjälpsamma tankemönster
 • Informationsblad: Vanliga tankefällor, del 1
 • Kunskapskoll: Tankefällor 1
 • Att skapa alternativa tankar 1
 • Tankefällor och icke hjälpsamma tankemönster 2
 • Informationsblad: Vanliga Tankefällor, Del 2
 • Kunskapskoll: Tankefällor 2
 • Att skapa alternativa tankar 2
 • Progressiv Muskelavslappning 4
  Frivillig
 • Kamillas dagbok
 • Skrivövning: Gå djupare
  Frivillig
 • Planera dina aktiviteter
 • Sammanfattning lektion 4
 • Hur var lektionen?
  Frivillig
 • Fokus för den här lektionen: Att ta kontrollen
 • Statusuppdatering
 • Fortsätt med exponeringen
 • Beteendeexperiment utan säkerhetsbeteenden
 • Din inre dialog
 • Din inre dialog i korthet
 • Kunskapskoll: Inre dialog
 • Utforska din inre dialog
 • Bli bekant med din inre dialog
 • Att skilja på tankar och känslor
  Frivillig
 • Att skilja på tankar och känslor - i korthet
 • Kunskapskoll: Att skilja på tankar och känslor
 • Introduktion till mindfulness
 • Introduktion till mindfulness i korthet
 • Kunskapskoll: Mindfulness
 • Introduktion till Svävande löv 1
  Frivillig
 • Medveten refokusering 1
  Frivillig
 • Kamillas dagbok
 • Mina anteckningar: Låt tankarna flöda
  Frivillig
 • Planera dina aktiviteter
 • Sammanfattning lektion 5
 • Hur var lektionen?
  Frivillig
 • Fokus för den här lektionen: Att skifta fokus
 • Statusuppdatering
 • Utvärdering av social ångest (SPIN)
  Frivillig
 • Fortsätt med exponeringen
 • Introduktion till medveten närvaro
 • Riktad uppmärksamhet
 • Riktad uppmärksamhet i korthet
 • Kunskapskoll: Riktad uppmärksamhet
 • Att skapa vanor
 • Att skapa vanor för bra sömn i korthet
 • Kunskapskoll: Skapa vanor
 • Tre goda vanor som jag vill skapa
 • För en logg över dina orostankar 2
  Frivillig
 • För en logg över ditt ältande 2
  Frivillig
 • Kroppsskanning
  Frivillig
 • Kamillas dagbok
 • Skrivövning: Ta fram det positiva
  Frivillig
 • Planera dina aktiviteter
 • Sammanfattning lektion 6
 • Hur var lektionen?
  Frivillig
 • Fokus för den här lektionen: Hälsosamma relationer
 • Statusuppdatering
 • Fortsätt med exponeringen
 • Trygg kommunikation
 • Trygg kommunikation i korthet
 • Tekniker för tryggare kommunikation
 • Tekniker för tryggare kommunikation
 • Kunskapskoll: Trygg kommunikation
 • Kommunicera med mer självförtroende
 • Föreställningar som bidrar till otrygg kommunikation
 • Bli bättre på att kommunicera tryggt
 • Kamillas dagbok
 • Skrivövning: Perspektivtagande
  Frivillig
 • Planera dina aktiviteter
 • Sammanfattning lektion 7
 • Hur var lektionen?
  Frivillig
 • Fokus för den här lektionen: Vanor för livet
 • Statusuppdatering
 • Utvärdering av social ångest (SPIN)
  Frivillig
 • Kamilla sammanfattar sin resa
 • Se över dina målsättningar
 • Se över dina säkerhetsbeteenden
 • Fortsätt det goda arbetet
 • Se över dina bästa verktyg och förbered för bakslag
 • Kamillas dagbok
 • Skrivövning: Dina lärdomar
  Frivillig
 • Hur går jag vidare?