Oro och Ångest

Mentalt stark genom Covid-19

4kndcfkqlmaiw0a6nodg
Om programmet
Det här programmet har utvecklats med anledning av den rådande situationen med Covid-19 som sprider sig runtom i världen. De allra flesta av oss är beordrade att stanna hemma på grund av spridningsrisken av viruset och alla – oavsett om vi är fast hemma eller inte, är oroliga över hur Covid-19 kommer att påverka oss själva och samhället i stort. Vi är inte bara oroade över vår egen hälsa utan även för hur personer i vår närhet ska klara sig genom virusets framfart. Många har redan förlorat sina jobb och är djupt oroliga över all ovisshet och de negativa ekonomiska, emotionella och strukturella konsekvenser som pandemin bär med sig.
 
Vårt program ger dig flera tekniker och strategier som är effektiva när det gäller att hantera tankar av ältande och oro relaterade till Covid-19. Vi vill med programmet säkerställa att alla kan få tillgång till bra verktyg för att upprätthålla en god mental hälsa under dessa svåra tider.
 
Vill du boka ett videosamtal med en av våra psykologer vänligen klicka här. Samtalet kostar 100 kronor.

Observera: Vi anser att ekonomiska svårigheter aldrig bör hindra dig från att få tillgång till de verktyg du behöver för att må bra. Om du befinner dig i en situation där programavgiften är en utmaning för dig, vänligen kontakta oss på [email protected] så ger vi dig tillgång till programmet kostnadsfritt, utan att ställa några frågor. #inthistoghether
 • Välkommen till programmet för en bättre vardag under Covid-19
 • Statusuppdatering 1
 • Vikten av att andas rätt
  Förhandsvisa
 • Vägledd andningsövning
 • Standardnätverket och mentala vanor
 • Skapa rutiner
  Förhandsvisa
 • Sömnhygien
 • Planera för bra sömnvanor
 • Varför är motion så viktigt?
 • Sociala interaktioner
 • Planera din dag
 • Skriv anteckningar
  Förhandsvisa
 • Statusuppdatering
 • Varför oron eskalerar
  Förhandsvisa
 • Skjut upp tankar av oro och ältande till orosstunden
 • Skjut upp ältande och oro till orosstunden - steg för steg
 • För en logg över oro och ältande
 • Kamp-, flykt- och frysresponsen
 • Progressiv muskelavslappning (PMR)
 • Anteckningar: För att lättare komma till skott
 • Statusuppdatering
 • Digital belastning
  Förhandsvisa
 • Introduktion till mindfulness och meditation
 • Selektiv uppmärksamhet
 • Introduktion till mindfulness
 • Medveten refokusering
 • Se över dina rutiner och planera din dag
 • Progressiv muskelavslappning (PMR)
 • Anteckningar: Begränsa din skärmtid
 • Statusuppdatering
 • Din tacksamhetslogg
 • Din tacksamhetstavla
 • Att skapa hälsosamma relationer
 • Att skapa hälsosamma relationer i korthet
 • Se till att vårda dina nära relationer
 • Fokuserade aktiviteter
 • Svävande löv
 • Anteckningar: För att lättare se det som är positivt
 • Statusuppdatering
 • Kroppsskanning
 • Se över dina rutiner och planera din dag
 • Se över dina sömnvanor
 • Stresshinken
 • Isometrisk avslappning
 • Stresshinken och copingstrategier
 • Att hitta styrka genom acceptans
 • Anteckningar: Träna på copingstrategier
 • Statusuppdatering
 • Fortsätt att träna mindfulness
 • Förändringscykeln
 • Hantera bakslag
 • Fyll på din verktygslåda
 • Anteckningar: För att vara mer närvarande i nuet
 • Avslutande reflektioner och tips på vägen framåt