Stress och Återhämtning

Mental färdighetsträning

Ovakjriwqfkjhtenbuep
Om programmet
Detta program ger dig en introduktion i hur du utvecklar dina mentala färdigheter och ett dynamiskt tänkande. Lär dig om viktiga livskunskaper såsom målinställningar, stressreglering, mindfulness och hur du upptäcker och korrigerar fördomar i ditt tänkande. Teknikerna som du lär dig i detta program kommer att vara användbara på områden som arbete, familj, socialt liv och sportprestationer.

Vill du boka ett videosamtal med en av våra psykologer vänligen klicka här. Samtalet kostar 100 kronor.
 • Statusuppdatering
 • Statiskt och dynamiskt tankesätt
 • Mina målsättningar
 • Statiskt eller dynamiskt tankesätt
 • Att förstå stress
 • Min stresshink
 • Mina tre främsta stressfaktorer
 • Observationsmodellen
 • Medveten refokusering 1
 • Olles dagbok
 • Min dagbok
 • Hur var lektionen?
  Frivillig
 • Statusuppdatering
 • Introduktion till Prestation och Prestationsångest
 • Kamp-, flykt- och frysresponsen
 • Att kartlägga symptom kopplade till kamp-, flykt- och frysresponsen
 • Att förstå hyperventilering och avslappning
 • Andningsdiagram, lektion 1
 • Vägledd andningsövning, lektion 1
 • Din inre dialog
 • Utforska en svår situation eller en utmaning
 • Utforska en positiv situation
 • Bli bekant med din inre dialog
 • Intensitetsreglering: Introduktion
 • Intensitetsreglering
 • Verktyg för intensitetsreglering
 • Verktyg för att reglera spänningar
 • Progressiv muskelavslappning - Introduktion
 • Isometrisk Avslappning
 • Kroppsskanning
 • Olles dagbok
 • Min dagbok
 • Hur var lektionen?
  Frivillig
 • Statusuppdatering
 • Beteendeförändringar
 • Beteendeförändring: Introduktion till hemuppgifterna
 • Aktivitetsschema
 • Förändringar i ditt sociala liv
 • Aktivitetsschema: Socialt
 • Förändring av dina motionsvanor
 • Inspiration till fysisk aktivitet
 • Aktivitetsschema: Fysisk aktivitet
 • Vad är återhämtning och varför är den så viktig?
 • Förändring av dina sömnvanor
 • Sunda sömnvanor
 • Aktivitetsschema: Sömn
 • Guidad sömn 1
 • Förändring av dina matvanor
 • Information om kosthållning
 • Aktivitetsschema: Kosthållning
 • Olles dagbok
 • Min dagbok
 • Hur var lektionen?
  Frivillig
 • Statusuppdatering
 • Säkerhetsbeteenden
 • Beteenden relaterade till oro
 • Att identifiera säkerhetsbeteenden
 • Bemästringsstrategier
 • Att kartlägga hjälpsamma och icke hjälpsamma copingstrategier
 • Progressiv muskelavslappning 2
 • Att skapa Vanor
 • Introduktion till mindfulness och meditation
 • Introduktion till mindfulness
 • Introduktion till Svävande löv 1
 • Selektiv uppmärksamhet
 • Medveten refokusering 1
 • Guidad sömn 2
 • Kroppsskanning 2
 • Andningsdiagram, lektion 2
 • Vägledd andningsövning, lektion 2
 • Olles dagbok
 • Min dagbok
 • Hur var lektionen?
  Frivillig
 • Statusuppdatering
 • Medveten refokusering 2
 • Om tankefällor
 • Tankefällor och icke hjälpsamma tankemönster
 • Informationsblad: Vanliga tankefällor, del 1
 • Att skapa alternativa tankar 1
 • Kroppsskanning 3
 • Tankefällor och icke hjälpsamma tankemönster 2
 • Informationsblad: Vanliga Tankefällor, Del 2
 • Att skapa alternativa tankar 2
 • Progressiv muskelavslappning 3
 • Guidad sömn 3
 • Olles dagbok
 • Min dagbok
 • Hur var lektionen?
  Frivillig
 • Statusuppdatering
 • Motgångar kan framkalla ältande och oro
 • Att hantera motgångar
 • Se tillbaka på dina gamla Mål
 • Svävande löv 2
 • Skjut upp tankar av oro och ältande till orosstunden
 • Logga din oro och ditt ältande
 • För en logg över din oro
 • För en logg över ditt ältande
 • Progressiv Muskelavslappning 4
 • Riktad uppmärksamhet
 • Medveten refokusering 3
 • Vägledd andningsövning, lektion 3
 • Visualisering
 • Gör en visualiseringsövning
 • Kroppsskanning 4
 • Guidad sömn 4
 • Olles dagbok
 • Min dagbok
 • Hur var lektionen?
  Frivillig
 • Statusuppdatering
 • Att skapa hälsosamma relationer
 • Svävande löv 3
 • Trygg kommunikation
 • Tekniker för tryggare kommunikation
 • Kommunicera med mer självförtroende
 • Föreställningar som bidrar till otrygg kommunikation
 • Bli bättre på att kommunicera tryggt
 • Progressiv muskelavslappning 5
 • Guidad sömn 5
 • Olles dagbok
 • Min dagbok
 • Hur var lektionen?
  Frivillig
 • Statusuppdatering
 • Fortsätt det goda arbetet
 • Introduktion till Stresshinken II
 • Stresshinken
 • Gå tillbaka till ditt aktivitetsschema
 • Se över dina målsättningar
 • Hitta verktygen för att hantera triggern
 • Mitt sista dagboksinlägg
 • Hur går jag vidare?