Stress och Återhämtning

Mental Färdighetsträning

Ovakjriwqfkjhtenbuep
Om programmet
Detta program ger dig en introduktion i hur du utvecklar dina mentala färdigheter och ett dynamiskt tänkande. Lär dig om viktiga livskunskaper såsom målinställningar, stressreglering, mindfulness och hur du upptäcker och korrigerar fördomar i ditt tänkande. Teknikerna som du lär dig i detta program kommer att vara användbara på områden som arbete, familj, socialt liv och sportprestationer.
 • Statusuppdatering 1
 • Statiskt och dynamiskt tankesätt
 • Mina målsättningar
 • Statiskt eller dynamiskt tankesätt
 • Att förstå stress
 • Min stresshink
 • Mina tre främsta stressfaktorer
 • Observationsmodellen
 • Medveten refokusering 1
 • Olles dagbok
 • Min dagbok
 • Hur var lektionen du just har genomfört?
  Frivillig
 • Statusuppdatering
 • Introduktion till Prestation och Prestationsångest
 • Kamp-, flykt- och frysresponsen
 • Att kartlägga symptom kopplade till kamp-, flykt- och frysresponsen
 • Att förstå hyperventilering och avslappning
 • Andningsdiagram, lektion 1
 • Vägledd andningsövning, lektion 1
 • Din inre dialog
 • Utforska en svår situation eller en utmaning
 • Utforska en positiv situation
 • Bli bekant med din inre dialog
 • Intensitetsreglering: Introduktion
 • Intensitetsreglering
 • Verktyg för intensitetsreglering
 • Verktyg för att reglera spänningar
 • Progressiv muskelavslappning - Introduktion
 • Isometrisk Avslappning
 • Kroppsskanning
 • Olles dagbok
 • Min dagbok
 • Hur var lektionen du just har genomfört?
  Frivillig
 • Statusuppdatering
 • Beteendeförändringar
 • Beteendeförändring: Introduktion till hemuppgifterna
 • Aktivitetsschema
 • Förändringar i ditt sociala liv
 • Aktivitetsschema: Socialt
 • Förändring av dina motionsvanor
 • Inspiration till fysisk aktivitet
 • Aktivitetsschema: Fysisk aktivitet
 • Vad är återhämtning och varför är den så viktig?
 • Förändring av dina sömnvanor
 • Sunda sömnvanor
 • Aktivitetsschema: Sömn
 • Guidad sömn 1
 • Förändring av dina matvanor
 • Information om kosthållning
 • Aktivitetsschema: Kosthållning
 • Olles dagbok
 • Min dagbok
 • Hur var lektionen du just har genomfört?
  Frivillig
 • Statusuppdatering
 • Säkerhetsbeteenden
 • Beteenden relaterade till oro
 • Att identifiera säkerhetsbeteenden
 • Bemästringsstrategier
 • Att kartlägga hjälpsamma och icke hjälpsamma copingstrategier
 • Progressiv muskelavslappning 2
 • Att skapa Vanor
 • Introduktion till mindfulness och meditation
 • Introduktion till mindfulness
 • Introduktion till Svävande löv 1
 • Selektiv uppmärksamhet
 • Medveten refokusering 1
 • Guidad sömn 2
 • Kroppsskanning 2
 • Andningsdiagram, lektion 2
 • Vägledd andningsövning, lektion 2
 • Olles dagbok
 • Min dagbok
 • Hur var lektionen du just har genomfört?
  Frivillig
 • Statusuppdatering
 • Medveten refokusering 2
 • Tankefällor
 • Tankefällor och icke hjälpsamma tankemönster
 • Informationsblad: Vanliga tankefällor, del 1
 • Att skapa alternativa tankar 1
 • Kroppsskanning 3
 • Tankefällor och icke hjälpsamma tankemönster 2
 • Informationsblad: Vanliga Tankefällor, Del 2
 • Att skapa alternativa tankar 2
 • Progressiv muskelavslappning 3
 • Guidad sömn 3
 • Olles dagbok
 • Min dagbok
 • Hur var lektionen du just har genomfört?
  Frivillig
 • Statusuppdatering
 • Motgångar kan framkalla ältande och oro
 • Att hantera motgångar
 • Se tillbaka på dina gamla Mål
 • Svävande löv 2
 • Skjut upp tankar av oro och ältande till orosstunden
 • Logga din oro och ditt ältande
 • För en logg över din oro 1
 • För en logg över ditt ältande 1
 • Progressiv Muskelavslappning 4
 • Riktad uppmärksamhet
 • Medveten refokusering 3
 • Vägledd andningsövning, lektion 3
 • Visualisering
 • Gör en visualiseringsövning
 • Kroppsskanning 4
 • Guidad sömn 4
 • Olles dagbok
 • Min dagbok
 • Hur var lektionen du just har genomfört?
  Frivillig
 • Statusuppdatering
 • Att skapa hälsosamma relationer
 • Svävande löv 3
 • Trygg kommunikation
 • Tekniker för tryggare kommunikation
 • Kommunicera med mer självförtroende
 • Föreställningar som bidrar till otrygg kommunikation
 • Bli bättre på att kommunicera tryggt
 • Progressiv muskelavslappning 5
 • Guidad sömn 5
 • Olles dagbok
 • Min dagbok
 • Hur var lektionen du just har genomfört?
  Frivillig
 • Statusuppdatering
 • Fortsätt det goda arbetet
 • Introduktion till Stresshinken II
 • Stresshinken
 • Gå tillbaka till ditt aktivitetsschema
 • Se över dina målsättningar
 • Hitta verktygen för att hantera triggern
 • Mitt sista dagboksinlägg
 • Hur går jag vidare?