Stress och Återhämtning

Mental färdighetsträning för ungdomar

M1tnphpoqv2dgtvo8ar7
Om programmet
Lär dig om viktiga livskunskaper såsom målsättning, stressreglering, mindfulness och hur du upptäcker och korrigerar fördomar i ditt tänkande. Teknikerna som du lär dig i detta program kommer att vara användbara på områden som skola, socialt liv och sportprestationer.

Vill du boka ett videosamtal med en av våra psykologer vänligen klicka här. Samtalet kostar 100 kronor.
 • Statusuppdatering
 • Möt Anna
 • Chatt: Anna och Erik
 • Statiskt och dynamiskt tankesätt
  Förhandsvisa
 • Statiskt eller dynamiskt tankesätt
 • Målsättning
 • Mina målsättningar
 • Att förstå stress
 • Chat: Anna och Erik
 • Min stresshink
 • Mina tre främsta stressfaktorer
  Frivillig
 • Observationsmodellen
 • Medveten refokusering 1
  Frivillig
 • Annas Dagbok
  Frivillig
 • Min dagbok
  Frivillig
 • Hur var lektionen?
  Frivillig
 • Statusuppdatering
 • Intensitetsreglering
  Frivillig
 • Introduktion till Prestation och Prestationsångest
  Frivillig
 • Kamp-, flykt- och frysresponsen
 • Att kartlägga symptom kopplade till kamp-, flykt- och frysresponsen
 • Att förstå hyperventilering och avslappning
 • Vägledd andningsövning, lektion 1
  Frivillig
 • Isometrisk avslappning
  Frivillig
 • Isometriska avslappningsövningar
  Frivillig
 • När intensitetsnivån blir för låg
  Frivillig
 • Din inre dialog
 • Utforska en svår situation eller en utmaning
  Frivillig
 • Utforska en svår situation/utmaning
  Frivillig
 • Använd dina nya kunskaper
 • Verktyg för att reglera spänningar
 • Progressiv muskelavslappning - Introduktion
  Frivillig
 • Kroppsskanning
  Frivillig
 • Annas dagbok
  Frivillig
 • Min dagbok
  Frivillig
 • Hur var lektionen?
  Frivillig
 • Statusuppdatering
 • Vad är återhämtning och varför är den så viktig?
 • Frågor om din sömn: Insomnia Severity Index
 • Sömnfysiologi Del I
 • Sömnfysiologi Del II
 • Så fyller du i din sömndagbok
 • Din sömndagbok
 • Chat: Anna och Erik
 • Sömnhygien
 • Planera de kommande två veckorna
 • Aktivitetsschema: Sömn
 • Chat: Anna och Erik
 • Aktivitetsschema: Sociala medier
 • Aktivitetsschema
 • Guidad sömn 1
 • Hur var lektionen?
  Frivillig
 • Statusuppdatering
 • Säkerhetsbeteenden
 • Identifiera dina säkerhetsbeteenden
 • Chat: Anna och Erik
 • Att identifiera säkerhetsbeteenden
 • Bemästringsstrategier
 • Chat: Anna och Erik
 • Att kartlägga hjälpsamma och icke hjälpsamma copingstrategier
 • Att skapa vanor
 • Introduktion till mindfulness och meditation
 • Introduktion till mindfulness
 • Varför är mindfulness användbart?
 • Selektiv uppmärksamhet
 • Det tar tid att skapa goda vanor
 • Medveten refokusering 2
 • Introduktion till Svävande löv 1
 • Kroppsskanning 2
 • Progressiv muskelavslappning 2
 • Andningsövning
 • Guidad sömn 2
 • Annas dagbok
 • Min dagbok
 • Hur var lektionen?
  Frivillig
 • Statusuppdatering
 • Om tankefällor
 • Tankefällor och icke hjälpsamma tankemönster
 • Informationsblad: Vanliga tankefällor, del 1
 • Chat: Anna och Erik
 • Att skapa alternativa tankar 1
 • Tankefällor och icke hjälpsamma tankemönster 2
 • Chat: Anna och Erik
 • Informationsblad: Vanliga tankefällor, del 2
 • Att skapa alternativa tankar 2
 • Kroppsskanning 3
 • Progressiv muskelavslappning 3
 • Medveten refokusering 3
 • Guidad sömn 3
 • Annas dagbok
 • Min dagbok
 • Hur var lektionen?
  Frivillig
 • Statusuppdatering
 • Se över dina målsättningar
 • Motgångar kan framkalla ältande och oro
 • Att hantera motgångar
 • Chat: Anna och Erik
 • Skjut upp tankar av oro och ältande till orosstunden
 • Logga din oro och ditt ältande
 • För en logg över din oro
 • För en logg över ditt ältande
 • Chatt: Anna och Erik
 • Riktad uppmärksamhet
 • Andningsövning
 • Medveten refokusering 4
 • Svävande löv 3
 • Visualisering
 • Gör en visualiseringsövning
 • Progressiv Muskelavslappning 4
 • Kroppsskanning 4
 • Guidad sömn 4
 • Annas dagbok
 • Min dagbok
 • Hur var lektionen?
  Frivillig
 • Statusuppdatering
 • Trygg kommunikation
 • Chat: Anna och Erik
 • Föreställningar som bidrar till otrygg kommunikation
 • Tekniker för tryggare kommunikation
 • Chatt: Anna och Erik
 • Kommunicera med mer självförtroende
 • Att skapa hälsosamma relationer
 • Svävande löv 3
 • Progressiv muskelavslappning 5
 • Guidad sömn 5
 • Annas dagbok
 • Min dagbok
 • Hur var lektionen?
  Frivillig
 • Statusuppdatering
 • Anna ser tillbaka på sina framsteg
 • Annas dagbok
 • Fortsätt det goda arbetet
 • Stresshinken 3.0
 • Hitta verktygen för att hantera triggern
 • Insomnia Severity Index
 • Se över dina målsättningar
 • Utvärdering
 • Chatt: Anna och Erik
 • Hur går jag vidare?