Stress och Återhämtning

Mental Färdighetsträning För Ungdomar

Ik0t1vzctkuruqil0pad
Om programmet
Lär dig om viktiga livskunskaper såsom målsättning, stressreglering, mindfulness och hur du upptäcker och korrigerar fördomar i ditt tänkande. Teknikerna som du lär dig i detta program kommer att vara användbara på områden som skola, socialt liv och sportprestationer.
1. Introduktion: Mentala Förmågor och Stress
 • Välmåendeindex 1
 • Möt Anna
 • Chatt: Anna och Erik
 • Statiskt och dynamiskt tankesätt
  Förhandsvisa
 • Statiskt eller dynamiskt tankesätt
 • Målsättning
 • Mina målsättningar
 • Att förstå stress
 • Chat: Anna och Erik
 • Min stresshink
 • Mina tre främsta stressfaktorer
  Frivillig
 • Observationsmodellen
 • Medveten refokusering 1
  Frivillig
 • Annas Dagbok
  Frivillig
 • Min dagbok
  Frivillig
2. Att förstå och reglera Stress
 • Välmåendeindex 2
 • Intensitetsreglering: Introduktion
 • Intensitetsreglering
  Frivillig
 • Introduktion till Prestation och Prestationsångest
  Frivillig
 • Flykt-, kamp- och frysningsresponsen
 • Att kartlägga symptom kopplade till flykt-, kamp- och frysningsresponsen
 • Att förstå hyperventilering och avslappning
 • Vägledd andningsövning, lektion 1
  Frivillig
 • Isometrisk avslappning
  Frivillig
 • Isometrisk Avslappning
  Frivillig
 • Din inre dialog
 • Utforska en svår situation eller en utmaning
  Frivillig
 • Utforska en svår Situation / Utmaning
  Frivillig
 • Verktyg för att reglera spänningar
 • Progressiv Muskelavslappning 1
  Frivillig
 • Kroppsskanning 1
  Frivillig
 • Annas dagbok
  Frivillig
 • Min dagbok
  Frivillig
3. Att göra Förändringar
 • Välmåendeindex 3
 • Vad är återhämtning och varför är den så viktig?
 • Frågor om sömn: Insomnia Severity Index
 • Sömnfysiologi Del I
 • Sömnfysiologi Del II
 • Så fyller du i din sömndagbok
 • Din sömndagbok
 • Chat: Anna och Erik
 • Sömnhygien
 • Planera de kommande två veckorna
 • Aktivitetsschema: Sömn
 • Chat: Anna och Erik
 • Aktivitetsschema: Social media
 • Beteendeförändring: Introduktion till hemuppgifterna
 • Aktivitetsschema
 • Guidad sömn 1
4. Bemästringsstrategier och Säkerhetsbeteenden
 • Välmåendeindex
 • Säkerhetsbeteenden
 • Att identifiera Säkerhetsbeteenden
 • Chat: Anna och Erik
 • Att identifiera säkerhetsbeteenden
 • Bemästringsstrategier (eller Copingstrategier)
 • Chat: Anna och Erik
 • Att kartlägga hjälpsamma och icke hjälpsamma copingstrategier
 • Att skapa vanor
 • Introduktion till mindfulness och meditation
 • Introduktion till mindfulness
 • Varför är Mindfulness användbart?
 • Selektiv uppmärksamhet
 • Det tar tid att skapa Goda Vanor
 • Medveten refokusering 2
 • Introduktion till Svävande löv 1
 • Kroppsskanning 2
 • Progressiv muskelavslappning 2
 • Andningsövning
 • Guidad sömn 2
 • Annas dagbok
 • Min dagbok
5. Finjustera dina Tankar
 • Välmåendeindex
 • Tankefällor
 • Tankefällor och icke hjälpsamma tankemönster
 • Informationsblad: Vanliga Tankefällor, Del 1
 • Chat: Anna och Erik
 • Att skapa alternativa tankar 1
 • Tankefällor och icke hjälpsamma tankemönster 2
 • Chat: Anna och Erik
 • Informationsblad: Vanliga Tankefällor, Del 2
 • Att skapa alternativa tankar 2
 • Kroppsskanning 3
 • Progressiv Muskelavslappning 3
 • Medveten refokusering 3
 • Guidad sömn 3
 • Annas dagbok
 • Min dagbok
6. Att ta Kontroll
 • Välmåendeindex
 • Gå tillbaka till dina Målsättningar
 • Motgångar kan framkalla ältande och oro
 • Att hantera motgångar
 • Chat: Anna och Erik
 • Skjut upp tankar av oro och ältande till orosstunden
 • Logga din oro och ditt grubblande
 • För en logg över din oro 1
 • För en logg över ditt ältande 1
 • Chatt: Anna och Erik
 • Riktad uppmärksamhet
 • Andningsövning
 • Medveten refokusering 4
 • Svävande löv 3
 • Visualisering
 • Gör en visualiseringsövning
 • Progressiv Muskelavslappning 4
 • Kroppsskanning 4
 • Guidad sömn 4
 • Annas dagbok
 • Min dagbok
7. Hälsosamma Relationer
 • Välmåendeindex
 • Självhävdelse och trygg kommunikation
 • Chat: Anna och Erik
 • Övertygelser som bidrar till otrygg kommunikation
 • Tekniker för tryggare kommunikation
 • Chatt: Anna och Erik
 • Kommunicera med mer självförtroende
 • Att skapa hälsosamma relationer
 • Svävande löv 3
 • Progressiv Muskelavslappning 5
 • Guidad sömn 5
 • Annas dagbok
 • Min dagbok
8. Vanor för Livet
 • Välmåendeindex
 • Anna ser tillbaka på sina framsteg
 • Annas dagbok
 • Fortsätt det goda arbetet
 • Stresshinken 3.0
 • Hitta verktygen för att hantera triggern
 • Insomnia Severity Index
 • Gå tillbaka till dina Målsättningar
 • Utvärdering
 • Chatt: Anna och Erik
 • Hur går jag vidare?