Oro och Ångest

Generaliserad ångest

Dvi5bxcjthuqbqkrlwu0
Om programmet
Generaliserat Ångestsyndrom karakteriseras av överdriven och okontrollerbar ångest och oro över händelser i det dagliga livet utan att det finns en uppenbar anledning för oron. Oron är ofta orealistisk eller oproportionerligt stor i relation till situationen och kan slutligen bli så påtaglig att den inkräktar på arbetslivet, skolan, sociala aktiviteter och relationer. I det här programmet kommer du få kartlägga dina symptom på ångest och identifiera de saker i ditt liv som orsaker stress och oro. Sen kommer du få lära dig flertalet KBT-verktyg som mindfulness och avslappningsövningar och göra enkla och positiva livsstilsförändringar för att hantera symptomen. Genom programmet kommer du få lära dig tekniker för att skapa bestående beteendeförändringar och utveckla hälsosamma vanor som håller ångesten borta.

Vill du boka ett videosamtal med en av våra psykologer vänligen klicka här. Samtalet kostar 100 kronor.
 • Statusuppdatering
 • Möt Peter
 • Att öppna upp sig för en vän
 • Peter på psykologmottagningen
 • Hinder
  Frivillig
 • Vad är Generaliserat ångestsyndrom?
 • Mina målsättningar
 • Kamp-, flykt- och frysresponsen
 • Kartlägg dina symptom
 • Att kartlägga symptom
 • Att förstå stress
 • Min stresshink
 • Mina tre främsta stressfaktorer
  Frivillig
 • Progressiv muskelavslappning - Introduktion
  Frivillig
 • Att förstå hyperventilering och avslappning
 • Andningsdiagram, lektion 1
  Frivillig
 • Vägledd andningsövning, lektion 1
  Frivillig
 • Peters dagbok
  Frivillig
 • Min dagbok
  Frivillig
 • Hur var lektionen?
  Frivillig
 • Statusuppdatering
 • GAD-7
 • Ältande och oro
 • Skjut upp tankar av oro och ältande till orosstunden
 • Logga dina orostankar - introduktion
 • Logga din oro och ditt ältande
 • För en logg över din oro
 • För en logg över ditt ältande
 • Vägledd andningsövning, lektion 2
  Frivillig
 • Observationsmodellen
 • Att lära känna Observationsmodellen
 • Isometrisk avslappning
  Frivillig
 • Andningsdiagram, lektion 2
  Frivillig
 • Progressiv muskelavslappning 2
  Frivillig
 • Peters dagbok
  Frivillig
 • Min dagbok
  Frivillig
 • Hur var lektionen?
  Frivillig
 • Statusuppdatering
 • Om tankefällor
 • Tankefällor och icke hjälpsamma tankemönster
 • Informationsblad: Vanliga tankefällor, del 1
 • Att skapa alternativa tankar 1
 • Progressiv muskelavslappning 3
  Frivillig
 • Tankefällor och icke hjälpsamma tankemönster 2
 • Informationsblad: Vanliga Tankefällor, Del 2
 • Att skapa alternativa tankar 2
 • Logga dina orostankar - introduktion
  Frivillig
 • För en logg över dina orostankar 2
  Frivillig
 • För en logg över ditt ältande 2
  Frivillig
 • Andningsdiagram, lektion 3
  Frivillig
 • Vägledd andningsövning, lektion 3
  Frivillig
 • Guidad sömn 1
  Frivillig
 • Min dagbok
  Frivillig
 • Hur var lektionen?
  Frivillig
 • Statusuppdatering
 • GAD-7
 • Andra gradens oro
 • Introduktion till hemuppgiften om andra gradens oro
  Frivillig
 • Kartlägga oron över sin oro
 • Kartlägg dina "orosväktare"
 • Varför oron eskalerar
 • Att kartlägga andra gradens oro
  Frivillig
 • För en logg över dina orostankar 3
  Frivillig
 • För en logg över ditt ältande 3
  Frivillig
 • Vägledd andningsövning, lektion 4
  Frivillig
 • Andningsdiagram, lektion 4
  Frivillig
 • Progressiv Muskelavslappning 4
  Frivillig
 • Guidad sömn 2
  Frivillig
 • Peters dagbok
  Frivillig
 • Min dagbok
  Frivillig
 • Hur var lektionen?
  Frivillig
 • Statusuppdatering
 • Säkerhetsbeteenden
 • Beteenden relaterade till oro
 • Att identifiera säkerhetsbeteenden
 • Tankar och känslor som påverkar dina säkerhetsbeteenden
  Frivillig
 • Stresshinken
 • Bemästringsstrategier
 • Progressiv muskelavslappning 5
  Frivillig
 • Att kartlägga hjälpsamma och icke hjälpsamma copingstrategier
 • Hitta verktygen för att hantera triggern
 • Introduktion till mindfulness
 • Medveten refokusering 1
  Frivillig
 • Kroppsskanning
  Frivillig
 • Guidad sömn 3
  Frivillig
 • Andningsdiagram, lektion 5
  Frivillig
 • Peters dagbok
  Frivillig
 • Min dagbok
  Frivillig
 • Hur var lektionen?
  Frivillig
 • Statusuppdatering
 • GAD-7
 • Din inre dialog
 • Bli bekant med din inre dialog
 • Progressiv muskelavslappning 6
  Frivillig
 • Logga dina orostankar - introduktion
  Frivillig
 • För en logg över din oro 4
  Frivillig
 • För en logg över ditt ältande 4
  Frivillig
 • Medveten refokusering 2
  Frivillig
 • Introduktion till Svävande löv 1
  Frivillig
 • Andningsdiagram, lektion 5
  Frivillig
 • Vägledd andningsövning, lektion 6
  Frivillig
 • Peters dagbok
  Frivillig
 • Min dagbok
  Frivillig
 • Hur var lektionen?
  Frivillig
 • Statusuppdatering
 • Introduktion till medveten närvaro
 • Selektiv uppmärksamhet
 • Kroppsskanning 2
  Frivillig
 • Att hitta alternativa tolkningar av "vad händer om"-scenarier
  Frivillig
 • Riktad uppmärksamhet
 • Medveten refokusering 3
  Frivillig
 • Svävande löv 2
  Frivillig
 • För en logg över dina orostankar och ditt ältande
  Frivillig
 • För en logg över din oro 5
  Frivillig
 • För en logg över ditt ältande 5
  Frivillig
 • Andningsdiagram, lektion 6
  Frivillig
 • Andningsdiagram, lektion 7
  Frivillig
 • Peters dagbok
  Frivillig
 • Min dagbok
  Frivillig
 • Hur var lektionen?
  Frivillig
 • Statusuppdatering
 • GAD-7
 • Trygg kommunikation
 • Tekniker för tryggare kommunikation
 • Kommunicera med mer självförtroende
 • Föreställningar som bidrar till otrygg kommunikation
  Frivillig
 • Bli bättre på att kommunicera tryggt
  Frivillig
 • Relationer
 • Att skapa vanor
 • Medveten refokusering 4
  Frivillig
 • Hitta verktygen för att hantera triggern 2
 • Se över dina säkerhetsbeteenden
  Frivillig
 • Kroppsskanning 3
  Frivillig
 • Andningsdiagram, lektion 6
  Frivillig
 • Andningsdiagram, lektion 8
  Frivillig
 • Peter summerar sin resa genom behandlingen
  Frivillig
 • Min dagbok
  Frivillig
 • Hur var lektionen?
  Frivillig
 • Statusuppdatering
 • Fortsätt det goda arbetet
 • Vad har jag lärt mig?
  Frivillig
 • Att identifiera framtida triggers
  Frivillig
 • Se över dina målsättningar
  Frivillig
 • Hur går jag vidare?