Oro och Ångest

Generaliserat Ångestsyndrom

B0z0kj6jqfgdqaxyck2o
Om programmet
Generaliserat Ångestsyndrom karakteriseras av överdriven ångest och oro över händelser i det dagliga livet utan att det finns en uppenbar anledning för oron. Människor med symtom på generaliserat ångestsyndrom kan inte sluta oroa sig och ofta sträcker sig oron över alla aspekter av livet. Oron är för det mesta orealistisk eller oproportionerligt stor i relation till situationen. Det dagliga livet präglas av konstant oro, rädsla eller fasa. Ångesten kan slutligen bli så påtaglig att den inkräktar på arbetslivet, skolan, sociala aktiviteter och relationer. 
1. Att Känna igen och bli Medveten om Symtomen
 • Veckocheck
 • Möt Peter
 • Att öppna upp sig för en vän
 • Peter på psykologmottagningen
 • Hinder
  Frivillig
 • Vad är Generaliserat ångestsyndrom?
 • Mina målsättningar
 • Flykt-, kamp- och frysningsresponsen
 • Kartlägg dina symptom
 • Att kartlägga symptom
 • Att förstå stress
 • Min stresshink
 • Mina tre främsta stressfaktorer
  Frivillig
 • Progressiv Muskelavslappning 1
  Frivillig
 • Att förstå hyperventilering och avslappning
 • Andningsdiagram, lektion 1
  Frivillig
 • Varför bör jag göra andningsövningar?
  Frivillig
 • Andningsövningar
  Frivillig
 • Vägledd andningsövning, lektion 1
  Frivillig
 • Peters dagbok
  Frivillig
 • Min dagbok
  Frivillig
2. Att Uppmärksamma och Hantera Oron
 • Veckocheck
 • Ältande och oro
 • Skjut upp tankar av oro och ältande till orosstunden
 • Logga din oro och ditt grubblande
 • Logga dina orostankar och grubbel - Introduktion
 • För en logg över din oro 1
 • För en logg över ditt ältande 1
 • Vägledd andningsövning, lektion 2
  Frivillig
 • Observationsmodellen
 • Att lära känna Observationsmodellen
 • Isometrisk avslappning
  Frivillig
 • Andningsdiagram, lektion 2
  Frivillig
 • Progressiv muskelavslappning 2
  Frivillig
 • Peters dagbok
  Frivillig
 • Min dagbok
  Frivillig
3. Finjustera Dina Tankar
 • Veckocheck
 • Tankefällor
 • Tankefällor och icke hjälpsamma tankemönster
 • Informationsblad: Vanliga tankefällor, del 1
 • Att skapa alternativa tankar 1
 • Progressiv Muskelavslappning 3
  Frivillig
 • Tankefällor och icke hjälpsamma tankemönster 2
 • Informationsblad: Vanliga Tankefällor, Del 2
 • Att skapa alternativa tankar 2
 • Logga dina orostankar och grubbel - Introduktion
  Frivillig
 • För en logg över dina orostankar 2
  Frivillig
 • För en logg över ditt ältande 2
  Frivillig
 • Andningsdiagram, lektion 3
  Frivillig
 • Vägledd andningsövning, lektion 3
  Frivillig
 • Guidad sömn 1
  Frivillig
 • Peters dagbok
  Frivillig
 • Min dagbok
  Frivillig
4. 2:a Grads Oro
 • Veckocheck
 • Andra gradens oro
 • Introduktion till hemuppgiften om andra gradens oro
  Frivillig
 • Kartlägga oron över sin oro
 • Kartlägg dina "orosväktare"
 • Varför oron eskalerar
 • Att kartlägga andra gradens oro
  Frivillig
 • För en logg över dina orostankar 3
  Frivillig
 • För en logg över ditt ältande 3
  Frivillig
 • Vägledd andningsövning, lektion 4
  Frivillig
 • Andningsdiagram, lektion 4
  Frivillig
 • Progressiv Muskelavslappning 4
  Frivillig
 • Guidad sömn 2
  Frivillig
 • Peters dagbok
  Frivillig
 • Min dagbok
  Frivillig
5. Hjälpsamma och icke hjälpsamma Copingstrategier
 • Veckocheck
 • Säkerhetsbeteenden
 • Beteenden relaterade till oro
 • Att identifiera säkerhetsbeteenden
 • Tankar och känslor som påverkar dina säkerhetsbeteenden
  Frivillig
 • Stresshinken
 • Bemästringsstrategier (eller Copingstrategier)
 • Progressiv Muskelavslappning 5
  Frivillig
 • Att kartlägga hjälpsamma och icke hjälpsamma copingstrategier
 • Hitta verktygen för att hantera triggern
 • Introduktion till mindfulness
 • Medveten refokusering 1
  Frivillig
 • Kroppsskanning 1
  Frivillig
 • Guidad sömn 3
  Frivillig
 • Andningsdiagram, lektion 5
  Frivillig
 • Peters dagbok
  Frivillig
 • Min dagbok
  Frivillig
6. Att Göra Förändringar
 • Veckocheck
 • Din inre dialog
 • Bli bekant med din inre dialog
 • Progressiv Muskelavslappning 6
  Frivillig
 • Logga dina orostankar och grubbel - Introduktion
  Frivillig
 • För en logg över din oro 4
  Frivillig
 • För en logg över ditt ältande 4
  Frivillig
 • Medveten refokusering 2
  Frivillig
 • Introduktion till Svävande löv 1
  Frivillig
 • Andningsdiagram, lektion 5
  Frivillig
 • Vägledd andningsövning, lektion 6
  Frivillig
 • Peters dagbok
  Frivillig
 • Min dagbok
  Frivillig
7. Fokus och Uppmärksamhet
 • Veckocheck
 • Introduktion till medveten närvaro
 • Selektiv uppmärksamhet
 • Kroppsskanning 2
  Frivillig
 • Att hitta alternativa tolkningar av "vad händer om"-scenarier
  Frivillig
 • Riktad uppmärksamhet
 • Medveten refokusering 3
  Frivillig
 • Svävande löv 2
  Frivillig
 • För en logg över dina orostankar och ditt ältande
  Frivillig
 • För en logg över din oro 5
  Frivillig
 • För en logg över ditt ältande 5
  Frivillig
 • Andningsdiagram, lektion 6
  Frivillig
 • Andningsdiagram, lektion 7
  Frivillig
 • Peters dagbok
  Frivillig
 • Min dagbok
  Frivillig
8. Hälsosamma Relationer
 • Veckocheck
 • Självhävdelse och trygg kommunikation
 • Tekniker för tryggare kommunikation
 • Kommunicera med mer självförtroende
 • Övertygelser som bidrar till otrygg kommunikation
  Frivillig
 • Bli bättre på att kommunicera tryggt
  Frivillig
 • Relationer
 • Att skapa vanor
 • Medveten refokusering 4
  Frivillig
 • Hitta verktygen för att hantera triggern 2
 • Gå Tillbaka till dina Säkerhetsbeteenden
  Frivillig
 • Kroppsskanning 3
  Frivillig
 • Andningsdiagram, lektion 6
  Frivillig
 • Andningsdiagram, lektion 8
  Frivillig
 • Peter summerar sin resa genom behandlingen
  Frivillig
 • Min dagbok
  Frivillig
9. Vanor För Livet
 • Veckocheck
 • Fortsätt det goda arbetet
 • Vad har jag lärt mig?
  Frivillig
 • Att identifiera framtida triggers
  Frivillig
 • Gå tillbaka till dina Målsättningar
  Frivillig
 • Hur går jag vidare?