Sorg, Forlust och Trauma

Blandade Ångest- och Depressionstillstånd

B0zx6coyszacvzewmaym
Om programmet
Med hjälp av programmet kommer du att lära dig mer om ångest och depression och hur du, genom att använda dig av diverse verktyg och strategier, kan lära dig att hantera symtomen. Programmet kommer stegvist ge dig en överblick över dina symtom, lära dig att identifiera huvudorsakerna till stressen och oron i ditt liv, introducera dig till KBT-verktyg som hjälper dig att hantera symtomen och lära dig tekniker som bidrar till beteendeförändringar och utvecklingen av nya hälsosamma vanor. Programmet sträcker sig över 12 veckor så att du får den tiden du behöver för att du ska kunna implementera de nödvändiga förändringarna som kommer öka ditt mentala välmående. 
1. Att kartlägga symtom: Depression
 • Statusuppdatering
 • Möt Alex
  Förhandsvisa
 • Mina målsättningar
 • Alex förklarar sina symtom
 • Första besöket hos psykologen
 • Kartlägg dina symptom
 • Kartlägg dina symptom: Depression
 • Progressiv muskelavslappning - Introduktion
  Frivillig
 • Andningsdiagram, lektion 1
  Frivillig
 • Varför bör jag göra andningsövningar?
  Frivillig
 • Andningsövningar
  Frivillig
 • Vägledd andningsövning, lektion 1
  Frivillig
 • Alex dagbok
  Frivillig
 • Min dagbok
  Frivillig
 • Hur var lektionen du just genomfört?
  Frivillig
2. Att kartlägga symtom: Ångest
 • Statusuppdatering
 • Alex på psykologmottagningen
 • Kamp-, flykt- och frysresponsen
 • Att kartlägga ångestsymptom
 • Att förstå hyperventilering och avslappning
 • Andningsdiagram, lektion 2
  Frivillig
 • Vägledd andningsövning, lektion 2
  Frivillig
 • Progressiv muskelavslappning 2
  Frivillig
 • Alex dagbok
  Frivillig
 • Min Dagbok
  Frivillig
 • Hur var lektionen du just genomfört?
  Frivillig
3. Beteende och Beteendeförändringar
 • Statusuppdatering
 • Beteendeförändringar
 • Mina beteenden - nu och då
  Frivillig
 • Beteendeförändring: Introduktion till hemuppgifterna
  Frivillig
 • Aktivitetsschema
  Frivillig
 • Förändringar i ditt sociala liv
 • Aktivitetsschema: Social situation
 • Exempel på Sociala Aktiviteter
  Frivillig
 • Förändring av dina matvanor
 • Information om kosthållning
  Frivillig
 • Aktivitetsschema: Kosthållning
 • Förändring av dina sömnvanor
 • Sunda sömnvanor
  Frivillig
 • Aktivitetsschema: Sömn
 • Guidad sömn 1
  Frivillig
 • Varför är motion så viktigt?
 • Förändring av dina motionsvanor
 • Inspiration till fysisk aktivitet
 • Progressiv muskelavslappning 3
  Frivillig
 • Andningsdiagram, lektion 3
  Frivillig
 • Vägledd andningsövning, lektion 3
  Frivillig
 • Alex dagbok
  Frivillig
 • Min dagbok
  Frivillig
 • Hur var lektionen du just genomfört?
  Frivillig
4. Att ta kontroll
 • Statusuppdatering
 • Ältande och oro
 • Logga din oro och ditt ältande
 • Varför oron eskalerar
 • Logga dina orostankar - introduktion
 • Skjut upp tankar av oro och ältande till orosstunden
 • För en logg över din oro 1
 • För en logg över ditt ältande 1
 • Vägledd andningsövning, lektion 4
  Frivillig
 • Att förstå stress
 • Min stresshink
 • Mina tre främsta stressfaktorer
  Frivillig
 • Progressiv Muskelavslappning 4
  Frivillig
 • Alex dagbok
  Frivillig
 • Min dagbok
  Frivillig
 • Hur var lektionen du just genomfört?
  Frivillig
5. Att uppmärksamma och förstå negativa tankar
 • Statusuppdatering
 • Observationsmodellen
 • Utforska en situation som framkallade ångest
  Frivillig
 • Utforska en situation som gjorde dig ledsen/deprimerad
  Frivillig
 • Utforska en positiv situation
  Frivillig
 • Introduktion till mindfulness
 • Riktad uppmärksamhet
 • Medveten refokusering 1
  Frivillig
 • Kroppsskanning 1
  Frivillig
 • Förändring av din mentala träning
 • Aktivitetsplanering: Mindfulness
  Frivillig
 • För en logg över dina orostankar och ditt ältande
  Frivillig
 • För en logg över dina orostankar 2
  Frivillig
 • För en logg över ditt ältande 2
  Frivillig
 • Progressiv muskelavslappning 5
  Frivillig
 • Guidad sömn 2
  Frivillig
 • Alex Dagbok
  Frivillig
 • Min dagbok
  Frivillig
 • Hur var lektionen du just genomfört?
  Frivillig
6. 2:a Grads Oro
 • Statusuppdatering
 • Andra gradens oro
 • Introduktion till hemuppgiften om andra gradens oro
 • Kartlägga oron över sin oro
 • Kartlägg dina "orosväktare"
 • Medveten refokusering 2
  Frivillig
 • Att kartlägga andra gradens oro
  Frivillig
 • Att skilja på tankar och känslor
  Frivillig
 • Att skilja på Tankar och Känslor
  Frivillig
 • Introduktion till Svävande löv 1
  Frivillig
 • Att kartlägga episoder av Oro och Grubblande
  Frivillig
 • För en logg över dina orostankar 3
  Frivillig
 • För en logg över ditt ältande 3
  Frivillig
 • Progressiv muskelavslappning 6
  Frivillig
 • Vägledd andningsövning, lektion 6
  Frivillig
 • Kroppsskanning 2
  Frivillig
 • Guidad sömn 3
  Frivillig
 • Alex dagbok
  Frivillig
 • Min dagbok
  Frivillig
 • Hur var lektionen du just genomfört?
  Frivillig
7. Att känna igen Tankefällor och bemästra dem
 • Statusuppdatering
 • Stresshinken
 • Copingstrategier
 • Att kartlägga hjälpsamma och icke hjälpsamma copingstrategier
 • Tankefällor
 • Tankefällor och icke hjälpsamma tankemönster
 • Informationsblad: Vanliga tankefällor, del 1
 • Att skapa alternativa tankar 1
 • Kroppsskanning 3
  Frivillig
 • Tankefällor och icke hjälpsamma tankemönster 2
 • Informationsblad: Vanliga Tankefällor, Del 2
 • Att skapa alternativa tankar 2
 • Progressiv muskelavslappning 7
  Frivillig
 • För en logg över din oro 4
  Frivillig
 • För en logg över ditt ältande 4
  Frivillig
 • Medveten refokusering 3
  Frivillig
 • Andningsdiagram, lektion 4
  Frivillig
 • Andningsdiagram, lektion 7
  Frivillig
 • Guidad sömn 4
  Frivillig
 • Alex dagbok
  Frivillig
 • Min dagbok
  Frivillig
 • Hur var lektionen du just genomfört?
  Frivillig
8. Hjälpsamma och ohjälpsamma Copingstrategier
 • Statusuppdatering
 • Säkerhetsbeteenden
 • Beteenden relaterade till oro
 • Kroppsskanning 4
  Frivillig
 • Att identifiera säkerhetsbeteenden
 • Tankar och känslor som påverkar dina säkerhetsbeteenden
  Frivillig
 • Andningsdiagram, lektion 8
  Frivillig
 • För en logg över din oro 5
  Frivillig
 • För en logg över ditt ältande 5
  Frivillig
 • Progressiv muskelavslappning 8
  Frivillig
 • Guidad sömn 5
  Frivillig
 • Alex dagbok
  Frivillig
 • Min dagbok
  Frivillig
 • Hur var lektionen du just genomfört?
  Frivillig
9. En hälsosam Inre Dialog
 • Statusuppdatering
 • Din inre dialog
 • Bli bekant med din inre dialog
 • Utforska din inre dialog
  Frivillig
 • Medveten refokusering 4
  Frivillig
 • Hitta verktygen för att hantera triggern
 • Andningsdiagram, lektion 5
  Frivillig
 • Andningsdiagram, lektion 9
  Frivillig
 • Progressiv Muskelavslappning 9
  Frivillig
 • Guidad sömn 6
  Frivillig
 • Alex dagbok
  Frivillig
 • Min dagbok
  Frivillig
 • Hur var lektionen du just genomfört?
  Frivillig
10. Hälsosamma Relationer
 • Statusuppdatering
 • Trygg kommunikation
  Frivillig
 • Tekniker för tryggare kommunikation
  Frivillig
 • Kommunicera med mer självförtroende
  Frivillig
 • Föreställningar som bidrar till otrygg kommunikation
  Frivillig
 • Svävande löv 2
  Frivillig
 • Bli bättre på att kommunicera tryggt
  Frivillig
 • Att skapa hälsosamma relationer
  Frivillig
 • Medveten refokusering 5
  Frivillig
 • Progressiv Muskelavslappning
  Frivillig
 • Kroppsskanning 5
  Frivillig
 • Guided Breathing Exercise 10
  Frivillig
 • Guidad sömn 7
  Frivillig
 • Alex dagbok
  Frivillig
 • Min dagbok
  Frivillig
 • Hur var lektionen du just genomfört?
  Frivillig
11. Fokus och Uppmärksamhet
 • Mental Hälsocheck
 • Medveten refokusering 6
  Frivillig
 • Introduktion till medveten närvaro
  Frivillig
 • Selektiv uppmärksamhet
 • Introduktion till Intern och Extern Uppmärksamhet
 • Svävande löv 3
  Frivillig
 • Att skapa vanor
 • Tre goda vanor som jag vill skapa
  Frivillig
 • Kroppsskanning 6
  Frivillig
 • Utforska Din Inre Dialog
  Frivillig
 • Andningsdiagram, lektion 6
  Frivillig
 • Andningsdiagram, lektion 11
  Frivillig
 • För en Logg över Din Oro 6
  Frivillig
 • För en Logg över Ditt Grubblande 6
  Frivillig
 • Progressiv Muskelavslappning 11
  Frivillig
 • Alex dagbok
  Frivillig
 • Min dagbok
  Frivillig
 • Hur var lektionen du just genomfört?
  Frivillig
12. Vanor för livet
 • Statusuppdatering
 • Alex resa genom programmet
 • Vad har jag lärt mig?
 • Fortsätt det goda arbetet
 • Se tillbaka på tidigare triggers
  Frivillig
 • Hitta verktygen för att hantera triggern 2
 • Se över dina målsättningar
  Frivillig
 • Alex dagbok
  Frivillig
 • Hur går jag vidare?