Sorg, Förlust och Trauma

Nedstämdhet och depression

Vcrga1pysw2equva36t2
Om programmet
Alla kan vi känna oss nedstämda ibland, men när känslorna håller i sig under en längre tid och börjar påverka ens livskvalitet kan det röra sig om en depression. Det här programmet hjälper dig att komma ur depressionen med hjälp av tekniker baserade på kognitiv beteendeterapi (KBT). Genom en kombination av välbeprövade metoder kan dina symptom lindras och du kan utveckla hälsosamma vanor för att komma framåt och gå vidare i livet.

Vill du boka ett videosamtal med en av våra psykologer vänligen klicka här. Samtalet kostar 100 kronor.
 • Välkommen till programmet
 • Statusuppdatering
 • PHQ-9
 • Första lektionen
 • Möt Sarah
  FrivilligFörhandsvisa
 • Möt Sarah i korthet
  Frivillig
 • Vad är KBT?
 • Vad är KBT? i korthet
 • Observationsmodellen
 • Observationsmodellen i korthet
 • Kartlägg dina symptom med Observationsmodellen
 • Beteendeförändringar
 • Beteendeförändringar i korthet
 • Mina beteenden - då och nu
 • Planera och genomför ett positivt beteende
 • Mina anteckningar: Positiva beteenden
  Frivillig
 • Sammanfattning och planering
 • Vad tyckte du om den här första lektionen?
  Frivillig
 • Välkommen till din andra lektion
 • Statusuppdatering
 • Se över dina aktiviteter
 • Beteendeaktivering
  Förhandsvisa
 • Beteendeaktivering i korthet
 • Beteendeaktivering och värderingar
 • Dina inre värderingar
 • Dina inre värderingar i korthet
 • Vilka är dina värderingar?
 • Lista positiva och negativa beteenden
 • Planera in positiva beteenden
 • Hantera negativa beteenden
 • Mina anteckningar: Värderingar
  Frivillig
 • Sammanfattning och planering
 • Hur var lektionen du just genomfört?
  Frivillig
 • Välkommen till din tredje lektion
 • Statusuppdatering
 • PHQ-9
 • Se över dina aktiviteter
 • Varför är det viktigt att göra saker även om man inte vill?
 • Att arbeta med motstånd
  Förhandsvisa
 • Varför är motion så viktigt?
 • Varför är motion så viktigt? i korthet
 • Skapa rutiner
  Frivillig
 • Planera in positiva beteenden
 • Mina bästa verktyg
  Frivillig
 • Sarahs dagbok
  Frivillig
 • Mina anteckningar: Skapa vanor
  Frivillig
 • Sammanfattning och planering
 • Hur var lektionen du just genomfört?
  Frivillig
 • Välkommen till din fjärde lektion
 • Statusuppdatering
 • Att gå på autopilot
 • Att gå på autopilot i korthet
 • Mentala vanor vid depression
  Förhandsvisa
 • Om tankefällor
 • Om tankefällor i korthet
 • Olika typer av tankefällor
 • Olika typer av tankefällor i korthet
 • Kartlägg dina negativa tankar
  Frivillig
 • Skifta fokus till positiva tankar
 • Din tacksamhetslogg
  Frivillig
 • Planera in positiva beteenden
 • Mina anteckningar: Tankefällor
  Frivillig
 • Sammanfattning och planering
 • Hur var lektionen du just genomfört?
  Frivillig
 • Välkommen till din femte lektion
 • Statusuppdatering
 • PHQ-9
 • Se över dina aktiviteter
 • Check-up av dina värderingar
 • Hantera dina tankar genom förändring och acceptans
 • Din inre dialog
 • Din inre dialog i korthet
 • Skapa alternativa tankar
  Frivillig
 • Att hitta styrka genom acceptans
 • Introduktion till mindfulness
  Frivillig
 • Svävande löv
  Frivillig
 • Planera in positiva beteenden
 • Sarahs dagbok
  Frivillig
 • Mina anteckningar: Mindfulness
  Frivillig
 • Sammanfattning och planering
 • Hur var lektionen du just genomfört?
  Frivillig
 • Välkommen till din sjätte lektion
 • Statusuppdatering
 • Se över dina aktiviteter
 • Ältande och oro
 • Ältande och oro i korthet
 • Riktad uppmärksamhet
  Frivillig
 • Riktad uppmärksamhet i korthet
  Frivillig
 • Uppmärksamhetsträning: Naturljud 1
  Frivillig
 • Skjut upp tankar av oro och ältande till orosstunden
  Frivillig
 • Skjut upp ältande och oro till orosstunden - steg för steg
  Frivillig
 • För en logg över din oro
  Frivillig
 • För en logg över ditt ältande
  Frivillig
 • Planera in positiva beteenden
 • Sarahs dagbok
  Frivillig
 • Mina anteckningar: Orosstunden
  Frivillig
 • Sammanfattning och planering
 • Hur var lektionen du just genomfört?
  Frivillig
 • Välkommen till din sjunde lektion
 • Statusuppdatering
 • PHQ-9
 • Insomnia Severity Index (ISI)
  Frivillig
 • Se över dina aktiviteter
 • Sömnfysiologi Del I
  Frivillig
 • Sömnfysiologi del I i korthet
  Frivillig
 • Sömnfysiologi Del II
  Frivillig
 • Sömnfysiologi del II i korthet
  Frivillig
 • Varför sömnproblem kan uppstå
  Frivillig
 • Varför sömnproblem kan uppstå i korthet
  Frivillig
 • Hitta ditt recept på god sömn
  Frivillig
 • Så använder du din sömndagbok
  Frivillig
 • Sömnhygien
  Frivillig
 • Sömnhygien i korthet
  Frivillig
 • Håll regelbundna sovtider och koppla sängen till sömn
  Frivillig
 • Stresshinken
  Frivillig
 • Stresshinken i korthet
  Frivillig
 • Stresshinken och copingstrategier
  Frivillig
 • Skapa bra kvällsrutiner
  Frivillig
 • Guidad sömn 1
  Frivillig
 • Mina anteckningar: Sömn
  Frivillig
 • Sammanfattning och planering
 • Hur var lektionen du just genomfört?
  Frivillig
 • Välkommen till din åttonde lektion
 • Statusuppdatering
 • Se över dina aktiviteter
 • Depression och sociala relationer
 • Socialt stöd
 • Socialt stöd i korthet
 • Mitt sociala stöd
  Frivillig
 • Ensamhet
  Frivillig
 • Depression och ensamhet
  Frivillig
 • Att skapa hälsosamma relationer
  Frivillig
 • Att skapa hälsosamma relationer i korthet
  Frivillig
 • Planera in positiva beteenden
 • Sarahs dagbok
  Frivillig
 • Mina anteckningar: Mitt sociala jag
  Frivillig
 • Sammanfattning och planering
 • Hur var lektionen du just genomfört?
  Frivillig
 • Välkommen till din nionde lektion
 • Statusuppdatering
 • PHQ-9
 • Insomnia Severity Index (ISI)
  Frivillig
 • Se över dina aktiviteter
 • Check-up av dina värderingar
 • Fortsätt det goda arbetet
 • Fortsätt det goda arbetet i korthet
 • Uppmärksamhetsträning: Naturljud 2
  Frivillig
 • Planera in positiva beteenden
 • Mina anteckningar: Tillbakablick
  Frivillig
 • Sammanfattning och planering
 • Hur var lektionen du just genomfört?
  Frivillig
 • Välkommen till din sista lektion
 • Statusuppdatering
 • PHQ-9
 • Insomnia Severity Index (ISI)
  Frivillig
 • Se över dina aktiviteter
 • Se över din verktygslåda och förbered för bakslag
  Frivillig
 • Sarahs sista dagboksinlägg
  Frivillig
 • Mina anteckningar: Blicka framåt
  Frivillig
 • Hur går jag vidare?
 • Vad tyckte du om programmet?