Stress och Återhämtning

Sömnens ABZzz

9zelkgntqmol4aajl5nb
Om programmet
I det här programmet kommer du få lära dig flera KBT-baserade verktyg utformade i syfte att förbättra din sömn. I programmet som inkluderar åtta lektioner kommer du att få följa Cecilia på hennes resa mot en bättre sömn. Varje lektion består av korta undervisningsfilmer, interaktiva aktiviteter och ljudbaserade övningar, utformade för att du bättre ska förstå, praktisera och implementera varje nytt ämne i ditt vardagliga liv. 

Flera undersökningar visar att sömnsvårigheter är ett vanligt och växande problem i det västerländska samhället. Alla får vi då och då problem med sömnen. Trots att det finns oändligt många olika faktorer som kan leda till sömnproblem, finns det gemensamma mekanismer som är viktiga att förstå sig på för att bibehålla en bra sömn. De flesta typer av sömnproblem - oavsett svårighetsgrad, kan behandlas med KBT-baserade metoder som först och främst hjälper dig identifiera de situationer som leder till sömnsvårigheter. Sen kan man genom en kombination av KBT-tekniker, avslappningsövningar och beteendeförändringar komma tillbaka till en hälsosam sömn.

Sömnsvårigheter gör ofta att man hamnar i en ond cirkel där oron över undermålig sömn och brist på återhämtning gör det svårare och svårare att slappna av och somna. Det här programmet kommer ge dig de verktyg du behöver för att bryta den cirkeln.


1. Om sömn
 • Välkommen till programmet för bättre sömn
 • Så fungerar programmet
  Frivillig
 • Modellen för lärande
  Frivillig
 • Statusuppdatering 1
 • Möt Cecilia
  Förhandsvisa
 • Kartlägg dina symptom
 • Kartlägg dina sömnproblem
 • Sömnfysiologi Del I
  Förhandsvisa
 • Kunskapskoll; Sömnfysiologi I
  Frivillig
 • Sömnfysiologi Del II
 • Kunskapskoll; Sömnfysiologi II
  Frivillig
 • Varför sömnproblem kan uppstå
 • Kunskapskoll; Varför kan man få sömnproblem?
  Frivillig
 • Så fyller du i din sömndagbok
 • Din sömndagbok
 • Varför ska man lära sig avslappningsövningar?
 • Progressiv Muskelavslappning 1
  Frivillig
 • Kroppsskanning 1
  Frivillig
 • Cecilias dagbok, vecka 1
  Frivillig
 • Skrivövning 1: Livshistoria
  Frivillig
 • Fyll på din verktygslåda
 • Hur var lektionen du just genomfört?
  Frivillig
2. Livsstil och rutiner
 • Fokus för den här lektionen: Livsstil och rutiner
 • Statusuppdatering
 • Frågor om din sömn: Insomnia Severity Index
 • Din sömndagbok
 • Sömnhygien
 • Att skapa vanor för bra sömn
 • Frågor om livsstilsfaktorer och sömnhygien
  Frivillig
 • Planera de kommande två veckorna
 • Cecilias dagbok, vecka 2
  Frivillig
 • Skrivövning 2: Livsstil
  Frivillig
 • Hur var lektionen du just genomfört?
  Frivillig
3. Stress och återhämtning I
 • Fokus för den här lektionen: Stress och återhämtning I
 • Statusuppdatering
 • Din sömndagbok
 • Att förstå stress
 • Min stresshink
 • Vad är återhämtning och varför är den så viktig?
 • Grundläggande om hjärtfrekvensvariabilitet
  Frivillig
 • Biofeedback och hjärtfrekvensvariabilitet (HRV)
  Frivillig
 • HRV-träning
  Frivillig
 • Introduktion till appar för HRV-träning
  Frivillig
 • Cecilias dagbok, vecka 3
  Frivillig
 • Skrivövning 3: Affirmationer
  Frivillig
 • Hur var lektionen du just genomfört?
  Frivillig
4. Stress och återhämtning II
 • Fokus för den här lektionen: Stress och återhämtning II
 • Statusuppdatering
 • Frågor om din sömn: Insomnia Severity Index
 • Din sömndagbok
 • Varför oron eskalerar
  Frivillig
 • Din inre dialog
 • Din inre dialog när du försöker somna
 • Tankar som stör din sömn
 • Bli bekant med din inre dialog
 • HRV-Träning 2
  Frivillig
 • Progressiv Muskelavslappning 4
  Frivillig
 • Cecilias dagbok, vecka 4
  Frivillig
 • Skrivövning 4: En stöttande röst
  Frivillig
 • Se över dina nya vanor
 • Hur var lektionen du just genomfört?
  Frivillig
5. Medveten närvaro
 • Fokus för den här lektionen: Medveten närvaro
 • Statusuppdatering
 • Din sömndagbok
 • Selektiv uppmärksamhet
 • Kroppsskanning 4
  Frivillig
 • Introduktion till mindfulness
 • Medveten refokusering 1
  Frivillig
 • HRV-träning 3
  Frivillig
 • Progressiv muskelavslappning 5
  Frivillig
 • Cecilias dagbok, vecka 5
  Frivillig
 • Skrivövning 5: Låt tankarna flöda
  Frivillig
 • Hur var lektionen du just genomfört?
  Frivillig
6. Utvärderingsvecka
 • Fokus för den här lektionen: Utvärderingsvecka
 • Statusuppdatering
 • Frågor om din sömn: Insomnia Severity Index
 • Din sömndagbok
 • Frågor sömnfysiologi
  Frivillig
 • Bemästringsstrategier
 • Att kartlägga hjälpsamma och icke hjälpsamma copingstrategier
 • Introduktion till sömnrestriktion
 • Introduktion till Svävande löv 1
  Frivillig
 • HRV-träning 4
  Frivillig
 • Progressiv muskelavslappning 6
  Frivillig
 • Cecilias dagbok, vecka 6
  Frivillig
 • Skrivövning 6: Uttrycksfullt skrivande
  Frivillig
 • Planera de kommande två veckorna
 • Hur var lektionen du just genomfört?
  Frivillig
7. Sömnrestriktion
 • Fokus för den här lektionen: Sömnrestriktion
 • Statusuppdatering
 • Din sömndagbok
 • Sömnrestriktion - sovschema
 • Att hantera trötthet
 • HRV-Träning 5
  Frivillig
 • Progressiv muskelavslappning 7
  Frivillig
 • Medveten refokusering 2
  Frivillig
 • Cecilias dagbok, vecka 7
  Frivillig
 • Skrivövning 7: Ta fram det positiva
  Frivillig
 • Hur var lektionen du just genomfört?
  Frivillig
8. Uppföljning
 • Fokus för den här lektionen: Fortsätt det goda arbetet
 • Statusuppdatering
 • Frågor om din sömn: Insomnia Severity Index
 • Din sömndagbok
 • Utvärdering av sömnrestriktion
 • Fortsätt det goda arbetet
 • Se över din verktygslåda för hållbar sömn
 • HRV-Träning 6
  Frivillig
 • Progressiv muskelavslappning 8
  Frivillig
 • Tre goda sömnvanor jag till stärka
 • Cecilias dagbok, vecka 8
  Frivillig
 • Skrivövning 8: Reviderad livshistoria
  Frivillig
 • Hur går jag vidare?
  Frivillig