Stress och Återhämtning

Arbetsrelaterad Stress

B0s0k7bjqojn2o5d6vqa
Om programmet
Lär dig att möta utmaningarna som uppstår i ett hektiskt arbetsliv och utrusta dig med verktyg för att reglera stress, lösa konflikter, prestera på topp och öka ditt allmänna välbefinnande. Många människor upplever höga stressnivåer på arbetsplatsen, oavsett om det beror på deadlines, situationer under hög press eller konflikter med kollegor. Långvarig stress är dåligt för hälsan: den minskar produktiviteten, ökar känslan av frånvaro och påverkar även andra delar av våra liv. Det här programmet ger dig verktyg för att hantera stress och för att få en balans mellan krav, som ett hektiskt jobb ställer på dig, och behov av ditt privat- och familjeliv. Du börjar med att kartlägga de viktigaste utmaningarna du för närvarande står inför och klargör de mål och värderingar du vill arbeta med. Du kommer sedan stegvis lära dig en rad beprövade och testade verktyg för att minska stressen, inklusive hjärtfrekvensvariabilitetsträning (HRV), mindfulness och uppskjutande av din oro. Du kommer också få en bättre förståelse för hur stress påverkar din kropp och ditt sinne, lära dig att upptäcka fördomar och fel i ditt eget tänkande och lära dig effektiva verktyg för konflikthantering. Genom att slutföra detta program ökar du din förmåga att hantera stress och utmaningar på jobbet, förbättrar dina mentala färdigheter och investerar i ditt psykiska välbefinnande.
1. Introduktion till Stressreglering
 • Statusuppdatering
 • Möt Elliot
 • Elliot träffar psykologen
 • Statiskt och dynamiskt tankesätt
  Frivillig
 • Att sätta upp mål
 • Mina målsättningar
 • Värderingar
 • Vilka är dina värderingar?
 • Tillväxtbeteenden och blockerande beteenden: Arbete och utbildning
 • Tillväxtbeteenden och blockerande beteenden: Fritid
 • Tillväxtbeteenden och blockerande beteenden: Personlig utveckling
 • Tillväxtbeteenden och blockerande beteenden: Relationer
 • Observationsmodellen
 • Att lära känna Observationsmodellen
  Frivillig
 • Förändra vanor
 • Andningsdiagram, lektion 1
  Frivillig
 • Vägledd andningsövning, lektion 1
  Frivillig
 • Progressiv muskelavslappning - Introduktion
  Frivillig
 • Guidad sömn 1
  Frivillig
 • Elliots dagbok 1
  Frivillig
 • Min dagbok
  Frivillig
 • Hur var lektionen du just genomfört?
  Frivillig
2. Att förstå Stress och Hjärtvariabilitetsträning
 • Statusuppdatering
 • Att förstå stress
  Förhandsvisa
 • Min stresshink
 • Mina tre främsta stressfaktorer
  Frivillig
 • Kamp-, flykt- och frysresponsen
 • Att kartlägga symptom kopplade till flykt-, kamp- och frysningsresponsen
 • Att förstå hyperventilering och avslappning
 • Grundläggande om hjärtfrekvensvariabilitet
  Frivillig
 • Biofeedback och hjärtfrekvensvariabilitet (HRV)
  Frivillig
 • HRV-träning
  Frivillig
 • Introduktion till appar för HRV-träning
  Frivillig
 • HRV-Träning 1
  Frivillig
 • Progressiv muskelavslappning 2
  Frivillig
 • Elliots dagbok 2
  Frivillig
 • Min dagbok
  Frivillig
 • Hur var lektionen du just genomfört?
  Frivillig
3. Hjälpsamma Mentala Vanor
 • Statusuppdatering
 • Standardnätverket och mentala vanor
  Frivillig
 • Uppmärksamhetsträning: Naturljud 1
  Frivillig
 • Ältande och oro
 • Logga dina orostankar - introduktion
 • Logga din oro och ditt ältande
 • För en logg över din oro 1
 • För en logg över ditt ältande 1
 • Introduktion till mindfulness
 • Medveten refokusering 1
 • Check-up av dina värderingar
  Frivillig
 • Progressiv muskelavslappning 3
  Frivillig
 • HRV-Träning 2
  Frivillig
 • Elliots dagbok 4
  Frivillig
 • Min dagbok
  Frivillig
 • Hur var lektionen du just genomfört?
  Frivillig
4. Hjälpsamma och ohjälpsamma Bemästringsstrategier
 • Statusuppdatering
 • Säkerhetsbeteenden
 • Att identifiera säkerhetsbeteenden
 • Beteenden relaterade till oro
 • Att kartlägga hjälpsamma och icke hjälpsamma copingstrategier
 • Introduktion till Svävande löv 1
  Frivillig
 • Medveten refokusering 2
  Frivillig
 • HRV-träning 3
  Frivillig
 • Progressiv Muskelavslappning 4
  Frivillig
 • Uppmärksamhetsträning: Naturljud 2
  Frivillig
 • Elliots dagbok 5
  Frivillig
 • Min dagbok
  Frivillig
 • Hur var lektionen du just genomfört?
  Frivillig
5. Att bygga upp självförtroendet och stärka relationer
 • Statusuppdatering
 • Trygg kommunikation
  Frivillig
 • Tekniker för tryggare kommunikation
  Frivillig
 • Kommunicera med mer självförtroende
  Frivillig
 • Föreställningar som bidrar till otrygg kommunikation
  Frivillig
 • Bli bättre på att kommunicera tryggt
  Frivillig
 • Att skapa hälsosamma relationer
  Frivillig
 • Socialt stöd
  Frivillig
 • Mitt sociala stöd
 • Tre goda vanor som jag vill skapa
  Frivillig
 • Kroppsskanning 1
  Frivillig
 • Medveten refokusering 3
  Frivillig
 • Uppmärksamhetsträning: Naturljud 3
  Frivillig
 • HRV-träning 4
  Frivillig
 • Progressiv muskelavslappning 5
  Frivillig
 • Elliots dagbok 6
  Frivillig
 • Min dagbok
  Frivillig
 • Hur var lektionen du just genomfört?
  Frivillig
6. Att hantera svåra situationer
 • Statusuppdatering
 • Konfliktlösning 1: Att förebygga konflikter
 • Konfliktlösning 2: Dialog och diskussion
 • Konfliktlösning 3: Kommunikationstekniker
 • Logg för konfliktlösning
  Frivillig
 • Observationsmodellen: Konflikter
  Frivillig
 • Perspektivtagande
  Frivillig
 • Svävande löv 2
  Frivillig
 • Progressiv muskelavslappning 6
  Frivillig
 • HRV-Träning 5
  Frivillig
 • Elliots dagbok 7
  Frivillig
 • Min dagbok
  Frivillig
 • Hur var lektionen du just genomfört?
  Frivillig
7. När sinnet spelar spratt med oss
 • Statusuppdatering
 • Tankefällor
 • Tankefällor och icke hjälpsamma tankemönster
 • Informationsblad: Vanliga tankefällor, del 1
  Frivillig
 • Att skapa alternativa tankar 1
  Frivillig
 • Progressiv muskelavslappning 7
  Frivillig
 • Tankefällor och icke hjälpsamma tankemönster 2
 • Informationsblad: Vanliga Tankefällor, Del 2
  Frivillig
 • Att skapa alternativa tankar 2
  Frivillig
 • Riktad uppmärksamhet
 • Medveten refokusering 4
  Frivillig
 • Kroppsskanning 2
  Frivillig
 • HRV-Träning 6
  Frivillig
 • Elliots dagbok 8
  Frivillig
 • Min dagbok
  Frivillig
 • Hur var lektionen du just genomfört?
  Frivillig
8. Ta hand om dig själv
 • Statusuppdatering
 • Vad är återhämtning och varför är den så viktig?
  Frivillig
 • Sunda sömnvanor
  Frivillig
 • Aktivitetsschema: Sömn
 • Din inre dialog
 • Utforska din inre dialog
  Frivillig
 • Bli bekant med din inre dialog
 • Att skilja på tankar och känslor
  Frivillig
 • Varför oron eskalerar
 • Introduktion till Svävande löv 1
 • Kroppsskanning 3
  Frivillig
 • Check-up av dina värderingar
  Frivillig
 • HRV-träning 7
  Frivillig
 • Elliots dagbok 8
  Frivillig
 • Min dagbok
  Frivillig
 • Hur var lektionen du just genomfört?
  Frivillig
9. Fortsätt det goda arbetet
 • Statusuppdatering
 • Summering Elliot
 • Fortsätt det goda arbetet
 • Se över dina målsättningar
  Frivillig
 • Stresshinken
  Frivillig
 • Hitta verktygen för att hantera triggern
 • Progressiv muskelavslappning 8
  Frivillig
 • Elliots sista dagboksinlägg
  Frivillig
 • Min dagbok
  Frivillig
 • Hur går jag vidare?
  Frivillig