Stress och Återhämtning

Från A till Å; arbete och återhämtning

B0s0k7bjqojn2o5d6vqa
Om programmet
Lär dig att möta utmaningarna som uppstår i ett hektiskt arbetsliv och utrusta dig med verktyg för att reglera stress, nå optimal återhämtning och öka ditt allmänna välbefinnande. Många människor upplever höga stressnivåer på arbetsplatsen, oavsett om det beror på deadlines, hög press eller konfliktsituationer. Långvarig stress är inte bra för hälsan, vilket kan komma att påverka alla olika områden i livet. 

Det här programmet ger dig inte bara verktygen att hantera stress, du får även hjälp med att hitta en bra balans mellan de krav som ett hektiskt jobb ställer på dig och behovet av ett privatliv - och mellan ansträngning och återhämtning. Du börjar med att kartlägga de viktigaste utmaningarna du för närvarande står inför samt de mål och värderingar du vill arbeta mot. Du kommer sedan stegvis lära dig en rad beprövade och testade verktyg för att minska stressen och optimera återhämtningen, inklusive allt ifrån hjärtfrekvensvariabilitetsträning (HRV) och mindfulness, till effektiva verktyg för konflikthantering.

Genom att gå det här programmet kommer du öka din förmåga att hantera stress och utmaningar på jobbet, förbättra dina mentala färdigheter och investera i ditt psykiska välbefinnande.

Vill du boka ett videosamtal med en av våra psykologer vänligen klicka här. Samtalet kostar 100 kronor.
 • Välkommen till ditt program kring arbetsrelaterad stress
 • Statusuppdatering
 • Första lektionen
 • Möt Elliot
  Frivillig
 • Elliots berättelse i korthet
  Frivillig
 • Elliot träffar psykologen
  Frivillig
 • Elliot träffar psykologen - i korthet
  Frivillig
 • Vad är KBT?
 • Vad är KBT? i korthet
 • Observationsmodellen
 • Observationsmodellen i korthet
 • Kartlägg dina symptom
 • Kartlägg dina symptom med Observationsmodellen
 • Varför ska man lära sig avslappningsövningar?
 • Progressiv muskelavslappning - Introduktion
 • Planera in och genomför ett bra beteende
 • Anteckningar: Reflektion över avslappningsövningen
  Frivillig
 • Elliots dagbok 1
  Frivillig
 • Sammanfattning och planering
 • Välkommen till den andra lektionen
 • Statusuppdatering
 • Se över dina aktiviteter
 • Introduktion till stress
 • Att förstå stress
  Förhandsvisa
 • Att förstå stress - i korthet
 • Stresshinken i korthet
 • Stresshinken och copingstrategier
 • Dina inre värderingar
 • Dina inre värderingar i korthet
 • Vilka är dina värderingar?
 • Planera in bra beteenden: Copingstrategier
 • Mina anteckningar: Värderingar
  Frivillig
 • Elliots dagbok 2
  Frivillig
 • Sammanfattning och planering
 • Välkommen till den tredje lektionen
 • Statusuppdatering
 • Se över dina aktiviteter
 • Digital belastning
 • Digital belastning i korthet
 • Vad är återhämtning och varför är den så viktig?
 • Vad är återhämtning och varför är den så viktig? i korthet
 • Gummibandsmetaforen
 • Gummibandsmetaforen i korthet
 • Gummibandsmetaforen - hitta balansen mellan ansträngning och återhämtning
 • Varför är motion så viktigt?
 • Varför är motion så viktigt? i korthet
 • Introduktion till HRV-träning
 • HRV-träning
  Frivillig
 • HRV-träning i korthet
  Frivillig
 • Introduktion till appar för HRV-träning
  Frivillig
 • HRV-Träning 1
  Frivillig
 • Planera in bra beteenden: Fysisk aktivitet
 • Mina bästa verktyg
 • Anteckningar: För att lättare få saker gjort
  Frivillig
 • Elliots dagbok 3
  Frivillig
 • Sammanfattning och planering
 • Välkommen till den fjärde lektionen
 • Statusuppdatering
 • Insomnia Severity Index (ISI)
  Frivillig
 • Se över dina aktiviteter sömn
 • Sömnfysiologi Del I
  Frivillig
 • Sömnfysiologi del I i korthet
  Frivillig
 • Sömnfysiologi Del II
  Frivillig
 • Sömnfysiologi del II i korthet
  Frivillig
 • Varför sömnproblem kan uppstå
  Frivillig
 • Varför sömnproblem kan uppstå i korthet
  Frivillig
 • Hitta ditt recept på god sömn
  Frivillig
 • Så använder du din sömndagbok
  Frivillig
 • Sömnhygien
  Frivillig
 • Sömnhygien i korthet
  Frivillig
 • Håll regelbundna sovtider och koppla sängen till sömn
  Frivillig
 • Skapa bra kvällsrutiner
  Frivillig
 • Guidad sömn 1
  Frivillig
 • Kroppsskanning för sömn
  Frivillig
 • Mina anteckningar: Sömn
  Frivillig
 • Elliots dagbok 4
  Frivillig
 • Sammanfattning och planering
 • Välkommen till din femte lektion
 • Statusuppdatering
 • Se över dina aktiviteter sömn
 • Check-up av dina värderingar
  Frivillig
 • Att gå på autopilot
 • Att gå på autopilot i korthet
 • Om tankefällor
 • Om tankefällor i korthet
 • Olika typer av tankefällor
 • Olika typer av tankefällor i korthet
 • Kartlägg dina negativa tankar
 • Planera bra beteenden: Negativa tankar
 • Mina anteckningar: Tankefällor
  Frivillig
 • Elliots dagbok 5
  Frivillig
 • Sammanfattning och planering
 • Välkommen till din sjätte lektion
 • Statusuppdatering
 • Insomnia Severity Index (ISI)
  Frivillig
 • Se över dina aktiviteter
 • Hur går det med sömnen?
  Frivillig
 • Hantera dina tankar genom förändring och acceptans
 • Din inre dialog
 • Din inre dialog i korthet
 • Skapa alternativa tankar
 • Att hitta styrka genom acceptans
 • Introduktion till mindfulness
 • Introduktion till mindfulness i korthet
 • Medveten refokusering 1
  Frivillig
 • Introduktion till Svävande löv 1
  Frivillig
 • Planera bra beteenden: Mindfulness
 • Mina anteckningar: En stöttande röst
  Frivillig
 • Elliots dagbok 6
  Frivillig
 • Sammanfattning och planering
 • Välkommen till din sjunde lektion
 • Statusuppdatering
 • Se över dina aktiviteter
 • Ältande och oro
 • Ältande och oro i korthet
 • Varför oron eskalerar
 • Varför oron eskalerar i korthet
 • Riktad uppmärksamhet
 • Riktad uppmärksamhet i korthet
 • Uppmärksamhetsträning: Naturljud 1
  Frivillig
 • Skjut upp tankar av oro och ältande till orosstunden
 • Skjut upp ältande och oro till orosstunden - steg för steg
 • För en logg över din oro
  Frivillig
 • För en logg över ditt ältande
  Frivillig
 • Planera bra beteenden: Riktad uppmärksamhet
 • Mina anteckningar: Orosstunden
  Frivillig
 • Elliots dagbok 7
  Frivillig
 • Sammanfattning och planering
 • Välkommen till din åttonde lektion
 • Statusuppdatering
 • Insomnia Severity Index (ISI)
  Frivillig
 • Se över dina aktiviteter
 • Hur går det med sömnen?
  Frivillig
 • Trygg kommunikation
 • Trygg kommunikation i korthet
 • Tekniker för tryggare kommunikation
 • Tekniker för tryggare kommunikation
 • Föreställningar som bidrar till otrygg kommunikation
  Frivillig
 • Bli bättre på att kommunicera tryggt
  Frivillig
 • Kommunicera med mer självförtroende
  Frivillig
 • Socialt stöd
 • Socialt stöd i korthet
 • Att skapa hälsosamma relationer
 • Att skapa hälsosamma relationer i korthet
 • Mitt sociala stöd
 • Planera bra beteenden: Sociala aktiviteter
 • Mina anteckningar: Mitt sociala jag
  Frivillig
 • Elliots dagbok 8
  Frivillig
 • Sammanfattning och planering
 • Välkommen till din nionde lektion
 • Statusuppdatering
 • Se över dina aktiviteter
 • Konfliktlösning 1: Att förebygga konflikter
 • Konfliktlösning i korthet 1
 • Konfliktlösning 2: Dialog och diskussion
 • Konfliktlösning i korthet 2
 • Konfliktlösning 3: Kommunikationstekniker
 • Konfliktlösning i korthet 3
 • Logg för konfliktlösning
  Frivillig
 • Observationsmodellen: Konflikter
  Frivillig
 • Perspektivtagande
  Frivillig
 • Mina anteckningar: Fortsätt stärka dig själv
  Frivillig
 • Elliots dagbok 9
  Frivillig
 • Sammanfattning och planering
 • Välkommen till din sista lektion
 • Statusuppdatering
 • Insomnia Severity Index (ISI)
  Frivillig
 • Se över dina aktiviteter
 • Hur går det med sömnen?
  Frivillig
 • Check-up av dina värderingar
 • Summering Elliot
  Frivillig
 • Fortsätt det goda arbetet
 • Fortsätt det goda arbetet i korthet
 • Se över dina bästa verktyg och förbered för bakslag
  Frivillig
 • Planera bra beteenden: De allra bästa
 • Elliots sista dagboksinlägg
  Frivillig
 • Skrivövning: Dina lärdomar
  Frivillig
 • Hur går jag vidare?
 • Vad tyckte du om programmet?
  Frivillig