Stress och Återhämtning

Från A till Å; arbete och återhämtning

B0s0k7bjqojn2o5d6vqa
Om programmet
Lär dig att möta utmaningarna som uppstår i ett hektiskt arbetsliv och utrusta dig med verktyg för att reglera stress, nå optimal återhämtning och öka ditt allmänna välbefinnande. Många människor upplever höga stressnivåer på arbetsplatsen, oavsett om det beror på deadlines, hög press eller konfliktsituationer. Långvarig stress är inte bra för hälsan, vilket kan komma att påverka alla olika områden i livet. 

Det här programmet ger dig inte bara verktygen att hantera stress, du får även hjälp med att hitta en bra balans mellan de krav som ett hektiskt jobb ställer på dig och behovet av ett privatliv - och mellan ansträngning och återhämtning. Du börjar med att kartlägga de viktigaste utmaningarna du för närvarande står inför samt de mål och värderingar du vill arbeta mot. Du kommer sedan stegvis lära dig en rad beprövade och testade verktyg för att minska stressen och optimera återhämtningen, inklusive allt ifrån hjärtfrekvensvariabilitetsträning (HRV) och mindfulness, till effektiva verktyg för konflikthantering.

Genom att gå det här programmet kommer du öka din förmåga att hantera stress och utmaningar på jobbet, förbättra dina mentala färdigheter och investera i ditt psykiska välbefinnande.

Vill du boka ett videosamtal med en av våra psykologer vänligen klicka här. Samtalet kostar 100 kronor.
 • Välkommen till ditt program kring arbetsrelaterad stress
  Förhandsvisa
 • Statusuppdatering
 • Möt Elliot
  Förhandsvisa
 • Elliots berättelse i korthet
 • Elliot träffar psykologen
 • Elliot träffar psykologen - i korthet
 • Introduktion till stress och återhämtning
 • Att förstå Stress
  Förhandsvisa
 • Förstå stress - i korthet
 • Kunskapskoll: Förstå stress
 • Vad är återhämtning och varför är den så viktig?
 • Vad är återhämtning och varför är den så viktig? i korthet
 • Gummibandsmetaforen
 • Gummibandsmetaforen - hitta balansen mellan ansträngning och återhämtning
 • Vad är viktigt för dig?
 • Varför ska man lära sig avslappningsövningar?
 • Vägledd andningsövning, lektion 1
  Frivillig
 • Progressiv muskelavslappning - Introduktion
  Frivillig
 • Elliots dagbok 1
  Frivillig
 • Skrivövning: Din berättelse
 • Sammanfattning lektion 1
 • Mina bästa verktyg
 • Schemalägg dina aktiviteter - introduktion
 • Fokus för den här lektionen: Stress och HRV-träning
 • Statusuppdatering
 • Se över dina aktiviteter 1
 • Introduktion till observationsmodellen
 • Observationsmodellen
 • Observationsmodellen i korthet
 • Kunskapskoll: Observationsmodellen
 • Att lära känna Observationsmodellen
 • Stresshinken
 • Stresshinken i korthet
 • Min stresshink
 • Mina tre främsta stressfaktorer
  Frivillig
 • Kamp-, flykt- och frysresponsen
 • Kamp-, flykt- och frysresponsen i korthet
 • Kunskapskoll: Kamp-, flykt- och frysresponsen
 • Att kartlägga symptom kopplade till flykt-, kamp- och frysresponsen
 • Att förstå hyperventilering och avslappning
 • Grundläggande om hjärtfrekvensvariabilitet
  Frivillig
 • Biofeedback och hjärtfrekvensvariabilitet (HRV)
  Frivillig
 • Biodeedback och hjärtfrekvensvariabilitet (HRV) i korthet
 • HRV-träning
  Frivillig
 • HRV-träning i korthet
 • Kunskapskoll: HRV-träning
 • Introduktion till appar för HRV-träning
  Frivillig
 • HRV-Träning 1
  Frivillig
 • Elliots dagbok 2
  Frivillig
 • Skrivövning: Affirmationer
 • Sammanfattning lektion 2
 • Schemalägg dina aktiviteter
 • Fokus för den här lektionen: Sömn och återhämtning
 • Statusuppdatering
 • Insomnia Severity Index (ISI)
 • Se över dina aktiviteter 2
 • Sömnfysiologi Del I
 • Sömnfysiologi del I i korthet
 • Kunskapskoll; Sömnfysiologi I
 • Sömnfysiologi Del II
  Frivillig
 • Sömnfysiologi del II i korthet
  Frivillig
 • Kunskapskoll; Sömnfysiologi II
 • Varför sömnproblem kan uppstå
 • Varför sömnproblem kan uppstå i korthet
 • Kunskapskoll; Varför kan man få sömnproblem?
 • Sömnhygien
 • Sömnhygien i korthet
 • Frågor om livsstilsfaktorer och sömnhygien
 • Att skapa vanor för bra sömn
 • Planera för bra sömnvanor
 • Så använder du din sömndagbok
 • Din sömndagbok
 • Kroppsskanning
 • Elliots dagbok 3
 • Skrivövning: Goda sömnvanor
 • Sammanfattning lektion 3
 • Schemalägg dina aktiviteter
 • Fokus för den här lektionen: Hjälpsamma mentala vanor
 • Statusuppdatering
 • Se över dina aktiviteter 3
 • Standardnätverket och mentala vanor
  Frivillig
 • Standardnätverket och mentala vanor i korthet
 • Kunskapskoll: DMN och mentala vanor
 • Ältande och oro
 • Ältande och oro i korthet
 • Varför oron eskalerar
 • Varför oron eskalerar i korthet
 • Kunskapskoll: Varför oron eskalerar
 • Skjut upp tankar av oro och ältande till orosstunden
 • Skjut upp ältande och oro till orosstunden - i korthet
 • Logga din oro och ditt ältande
 • Kunskapskoll: Att skjuta upp sin oro
 • För en logg över din oro
 • För en logg över ditt ältande
 • Elliots dagbok 4
  Frivillig
 • Skrivövning: Uttryck dina känslor
 • Sammanfattning lektion 4
 • Schemalägg dina aktiviteter
 • Fokus för den här lektionen: Hjälpsamma och icke hjälpsamma copingstrategier
 • Statusuppdatering
 • Se över dina aktiviteter 4
 • Se över dina sömnvanor
 • Säkerhetsbeteenden
 • Säkerhetsbeteenden i korthet
 • Kunskapskoll: Säkerhetsbeteenden
 • Att identifiera säkerhetsbeteenden
 • Beteenden relaterade till oro
 • Beteenden relaterade till oro i korthet
 • Att kartlägga hjälpsamma och icke hjälpsamma copingstrategier
 • Din inre dialog
 • Din inre dialog i korthet
 • Kunskapskoll: Inre dialog
 • Bli bekant med din inre dialog
 • Introduktion till mindfulness
 • Introduktion till mindfulness i korthet
 • Kunskapskoll: Mindfulness
 • Medveten refokusering 1
  Frivillig
 • Introduktion till Svävande löv 1
  Frivillig
 • Elliots dagbok 5
  Frivillig
 • Mina anteckningar: Låt tankarna flöda
 • Sammanfattning lektion 5
 • Schemalägg dina aktiviteter
 • Fokus för den här lektionen: Bygg upp självförtroendet och stärk dina relationer
 • Statusuppdatering
 • Insomnia Severity Index (ISI)
 • Se över dina aktiviteter 5
 • Trygg kommunikation
  Frivillig
 • Trygg kommunikation i korthet
 • Tekniker för tryggare kommunikation
  Frivillig
 • Tekniker för tryggare kommunikation
 • Kunskapskoll: Trygg kommunikation
 • Föreställningar som bidrar till otrygg kommunikation
  Frivillig
 • Bli bättre på att kommunicera tryggt
  Frivillig
 • Kommunicera med mer självförtroende
  Frivillig
 • Att skapa hälsosamma relationer
  Frivillig
 • Att skapa hälsosamma relationer i korthet
 • Kunskapskoll: Skapa hälsosamma relationer
 • Socialt stöd
  Frivillig
 • Mitt sociala stöd
 • Tre goda vanor som jag vill skapa
  Frivillig
 • Elliots dagbok 6
  Frivillig
 • Skrivövning: Perspektivtagande
 • Sammanfattning lektion 6
 • Schemalägg dina aktiviteter
 • Fokus för den här lektionen: Att hantera svåra situationer
 • Statusuppdatering
 • Se över dina aktiviteter 6
 • Se över dina sömnvanor
 • Konfliktlösning 1: Att förebygga konflikter
 • Konfliktlösning i korthet 1
 • Konfliktlösning 2: Dialog och diskussion
 • Konfliktlösning i korthet 2
 • Konfliktlösning 3: Kommunikationstekniker
 • Konfliktlösning i korthet 3
 • Kunskapskoll: Konfliktlösning
 • Logg för konfliktlösning
  Frivillig
 • Observationsmodellen: Konflikter
  Frivillig
 • Perspektivtagande
  Frivillig
 • Elliots dagbok 7
  Frivillig
 • Skrivövning: Ta fram det positiva
 • Sammanfattning lektion 7
 • Schemalägg dina aktiviteter
 • Fokus för den här lektionen: När dina tankar lever sitt egna liv
 • Statusuppdatering
 • Se över dina aktiviteter 7
 • Om tankefällor
 • Tankefällor och icke hjälpsamma tankemönster
 • Om tankefällor i korthet
 • Informationsblad: Vanliga tankefällor, del 1
  Frivillig
 • Kunskapskoll: Tankefällor 1
 • Att skapa alternativa tankar 1
  Frivillig
 • Tankefällor och icke hjälpsamma tankemönster 2
 • Informationsblad: Vanliga Tankefällor, Del 2
  Frivillig
 • Kunskapskoll: Tankefällor 2
 • Att skapa alternativa tankar 2
  Frivillig
 • Riktad uppmärksamhet
 • Riktad uppmärksamhet i korthet
 • Kunskapskoll: Riktad uppmärksamhet
 • Uppmärksamhetsträning: Naturljud 1
 • Elliots dagbok 8
  Frivillig
 • Skrivövning: Gå djupare
 • Sammanfattning lektion 8
 • Schemalägg dina aktiviteter
 • Fokus för den här lektionen: Fortsätt det goda arbetet
 • Statusuppdatering
 • Insomnia Severity Index (ISI)
 • Se över dina aktiviteter 8
 • Se över dina sömnvanor
 • Summering Elliot
 • Fortsätt det goda arbetet
 • Fortsätt det goda arbetet i korthet
 • Stresshinken 3.0
 • Hur är belastningen på ditt gummiband?
 • Se över dina bästa verktyg och förbered för bakslag
 • Elliots sista dagboksinlägg
  Frivillig
 • Skrivövning: Dina lärdomar
 • Sammanfattning av programmet
 • Hur går jag vidare?
  Frivillig
 • Vad tyckte du om programmet?