Oro och Ångest

Ångest hos Unga

B0z0kj6jqfgdqaxyck2o
Om programmet
Generaliserat Ångestsyndrom karakteriseras av överdriven ångest och oro över händelser i det dagliga livet utan att det finns en uppenbar anledning för oron. Människor med symtom på generaliserat ångestsyndrom kan inte sluta oroa sig och ofta sträcker sig oron över alla aspekter av livet. Oron är för det mesta orealistisk eller oproportionerligt stor i relation till situationen. Det dagliga livet präglas av konstant oro, rädsla eller fasa. Ångesten kan slutligen bli så påtaglig att den inkräktar på arbetslivet, skolan, sociala aktiviteter och relationer. 
1. Att Känna igen och bli Medveten om Symtomen
 • Veckocheck
 • Möt Anna
 • Anna hos skolpsykologen
 • Vad är generaliserad ångest?
 • Mina målsättningar
 • Flykt-, kamp- och frysningsresponsen
 • Kartlägg dina symptom
 • Att kartlägga symptom
 • Progressiv Muskelavslappning 1
  Frivillig
2. Understanding Stress
 • Veckocheck
 • Statiskt och dynamiskt tankesätt
 • Statiskt eller Dynamiskt Tankesätt
 • Att förstå Stress
 • Min stresshink
 • Mina tre främsta stressfaktorer
  Frivillig
 • Chat: Anna och Erik
 • Introduktion till isometrisk avslappning
  Frivillig
 • Isometrisk avslappning
  Frivillig
3. Att Uppmärksamma och Hantera Oron
 • Veckocheck
 • Observationsmodellen
 • Att lära känna Observationsmodellen
 • Ältande och oro
 • Chat: Anna och Erik
  Frivillig
 • Skjut upp tankar av oro och ältande till orosstunden
 • Logga din oro och ditt grubblande
 • Logga dina orostankar och grubbel - Introduktion
 • För en logg över din oro 1
  Frivillig
 • För en logg över ditt ältande 1
  Frivillig
 • Vägledd andningsövning, lektion 1
  Frivillig
4. Finjustera Dina Tankar
 • Veckocheck
 • Tankefällor
 • Tankefällor och ohjälpsamma tankemönster
 • Tankefällor och ohjälpsamma tankemönster 2
 • Chat: Anna och Erik
 • Informationsblad: Vanliga tankefällor, del 1
 • Att skapa alternativa tankar 1
 • Informationsblad: Vanliga Tankefällor, Del 2
 • Att skapa alternativa tankar 2
 • Observationsmodellen: Tankefel i skolan
  Frivillig
 • Observationsmodellen - Tankefel i skolan II
  Frivillig
 • Vägledd andningsövning, lektion 2
  Frivillig
5. Hjälpsamma och icke hjälpsamma Copingstrategier
 • Veckocheck
 • Bemästringsstrategier (eller Copingstrategier)
 • Att kartlägga hjälpsamma och ohjälpsamma copingstrategier
 • Säkerhetsbeteenden
 • Beteenden relaterade till oro
 • Säkerhetsbeteenden och vanor
 • Att identifiera Säkerhetsbeteenden
 • Att identifiera säkerhetsbeteenden
 • Säkerhetsbeteenden och dynamiskt tankesätt
  Frivillig
6. 2:a Grads Oro
 • Veckocheck
 • Att förstå hyperventilering och avslappning
 • Vägledd andningsövning, lektion 3
  Frivillig
 • Introduktion till exponering
 • Vad är det som orsakar panikattacker?
 • Din exponeringspyramid
  Frivillig
 • Beteendeexperiment
  Frivillig
 • Ditt beteendeexperiment
  Frivillig
7. Att Göra Förändringar
 • Veckocheck
 • Din inre dialog
 • Bli bekant med din inre dialog
 • Chat: Anna och Erik
  Frivillig
 • Introduktion till mindfulness
 • Medveten refokusering 1
  Frivillig
 • Hitta verktygen för att hantera triggern
  Frivillig
8. Medveten närvaro
 • Veckocheck
 • Varför oron eskalerar
 • Introduktion till medveten närvaro
 • Selektiv uppmärksamhet
 • Riktad uppmärksamhet
 • Att hitta alternativa tolkningar av "vad händer om"-scenarier
  Frivillig
 • Introduktion till Svävande löv 1
  Frivillig
9. Hälsosamma Relationer
 • Veckocheck
 • Relationer
 • Socialt stöd
 • Mitt sociala stöd
 • Gå Tillbaka till dina Säkerhetsbeteenden
  Frivillig
 • Medveten refokusering 2
  Frivillig
10. Vanor För Livet
 • Veckocheck
 • Att skapa vanor
 • Chatt: Anna och Erik
  Frivillig
 • Hitta verktygen för att hantera triggern
  Frivillig
 • Vad har jag lärt mig?
 • Att identifiera framtida triggers
 • Gå tillbaka till dina Målsättningar
 • Fortsätt det goda arbetet
 • Hur går jag vidare?