Depression och ångest
Med hjälp av det här programmet kommer du att lära dig mer om ångest och depression och hur du, genom att använda dig av diverse verktyg och strategier kan lära dig att hantera symtomen. Programmet kommer stegvis ge dig en överblick över dina symtom, lära dig att identifiera huvudorsakerna till stressen och oron i ditt liv, introducera dig till KBT-verktyg som hjälper dig att hantera symtomen och lära dig tekniker som bidrar till beteendeförändringar och utvecklingen av nya hälsosamma vanor. Programmet sträcker sig över 12 veckor så att du får den tiden du behöver för att du ska kunna implementera de nödvändiga förändringarna som kommer öka ditt mentala välmående.Vill du boka ett videosamtal med en av våra psykologer vänligen klicka här. Ett samtal kostar 100:- om du är listad hos en av våra samarbetspartners. Bokar du privat kostar det 425:- .
Oro och ångest
Generaliserad ångest karakteriseras av överdriven oro och ångest över händelser i det dagliga livet utan att det finns en uppenbar anledning för oron. Människor med symptom på generell ångest kan inte sluta oroa sig och oron är för det mesta orealistisk eller oproportionerligt stor i relation till situationen. Det dagliga livet präglas av konstant oro, ångest och rädsla. Ångesten kan slutligen bli så påtaglig att den inkräktar på arbetslivet, studier, sociala aktiviteter och relationer. Genom programmet kommer du få lära dig tekniker för att skapa bestående beteendeförändringar och utveckla hälsosamma vanor som håller ångesten borta.Vill du boka ett videosamtal med en av våra psykologer vänligen klicka här. Ett samtal kostar 100:- om du är listad hos en av våra samarbetspartners. Bokar du privat kostar det 425:- .
Från A till Å; arbete och återhämtning
Lär dig att möta utmaningarna som uppstår i ett hektiskt arbetsliv och utrusta dig med verktyg för att reglera stress, nå optimal återhämtning och öka ditt allmänna välbefinnande. Många människor upplever höga stressnivåer på arbetsplatsen, oavsett om det beror på deadlines, hög press eller konfliktsituationer. Långvarig stress är inte bra för hälsan, vilket kan komma att påverka alla olika områden i livet.  Det här programmet ger dig inte bara verktygen att hantera stress, du får även hjälp med att hitta en bra balans mellan de krav som ett hektiskt jobb ställer på dig och behovet av ett privatliv - och mellan ansträngning och återhämtning. Du börjar med att kartlägga de viktigaste utmaningarna du för närvarande står inför samt de mål och värderingar du vill arbeta mot. Du kommer sedan stegvis lära dig en rad beprövade och testade verktyg för att minska stressen och optimera återhämtningen, inklusive allt ifrån hjärtfrekvensvariabilitetsträning (HRV) och mindfulness, till effektiva verktyg för konflikthantering. Genom att gå det här programmet kommer du öka din förmåga att hantera stress och utmaningar på jobbet, förbättra dina mentala färdigheter och investera i ditt psykiska välbefinnande.Vill du boka ett videosamtal med en av våra psykologer vänligen klicka här. Ett samtal kostar 100:- om du är listad hos en av våra samarbetspartners. Bokar du privat kostar det 425:- .
Stress och återhämtning för unga
Lär dig att möta livets utmaningar och utrusta dig med verktyg för att reglera stress, nå optimal återhämtning och öka ditt allmänna välbefinnande. Många ungdomar upplever höga stressnivåer under skolåren och det kan handla om allt ifrån hög prestationspress, sociala situationer eller bara total överbelastning. Oavsett vad det beror på så är långvarig stress inte bra för hälsan.  Det här programmet ger dig inte bara verktygen att hantera stress, du får även hjälp med att hitta en bra balans i allt som livet kräver. Du börjar med att kartlägga de viktigaste utmaningarna du för närvarande står inför samt de mål och värderingar du vill arbeta mot. Du kommer sedan stegvis lära dig en rad beprövade och testade verktyg för att minska stressen och optimera återhämtningen. Genom att gå det här programmet kommer du öka din förmåga att hantera stress och andra utmaningar i livet, förbättra dina mentala färdigheter och investera i ditt psykiska välbefinnande.Vill du boka ett videosamtal med en av våra psykologer vänligen klicka här. Ett samtal kostar 100:- om du är listad hos en av våra samarbetspartners. Bokar du privat kostar det 425:- .
Sömnens ABZzz för unga
Alla sover vi sämre emellanåt, men ihållande sömnbesvär kan försämra den vardagliga funktionsförmågan. De allra flesta typer av sömnproblem – oavsett svårighetsgrad – går att behandla med kognitiv beteendeterapi. I det här programmet kommer du att få lära dig flera verktyg utformade i syfte att förbättra din sömn. Med mer kunskap kring din sömn och med hjälp av bland annat bra rutiner, avslappningsövningar och sovscheman kan du få bukt med sömnbesvären.Vill du boka ett videosamtal med en av våra psykologer vänligen klicka här. Ett samtal kostar 100:- om du är listad hos en av våra samarbetspartners. Bokar du privat kostar det 425:- .
Depression och nedstämdhet för unga
Alla kan vi känna oss nedstämda ibland, men när känslorna håller i sig under en längre tid och börjar påverka ens livskvalitet kan det röra sig om en depression. Det här programmet hjälper dig att komma ur depressionen med hjälp av tekniker baserade på kognitiv beteendeterapi (KBT). Genom en kombination av välbeprövade metoder kan dina symptom lindras och du kan utveckla hälsosamma vanor för att komma framåt och gå vidare i livet. Vill du boka ett videosamtal med en av våra psykologer vänligen klicka här. Ett samtal kostar 100:- om du är listad hos en av våra samarbetspartners. Bokar du privat kostar det 425:- .
Sömnens ABZzz
Alla sover vi sämre emellanåt, men ihållande sömnbesvär kan försämra den vardagliga funktionsförmågan. De allra flesta typer av sömnproblem – oavsett svårighetsgrad – går att behandla med kognitiv beteendeterapi. I det här programmet kommer du att få lära dig flera verktyg utformade i syfte att förbättra din sömn. Med mer kunskap kring din sömn och med hjälp av bland annat bra rutiner, avslappningsövningar och sovscheman kan du få bukt med sömnbesvären.Vill du boka ett videosamtal med en av våra psykologer vänligen klicka här. Ett samtal kostar 100:- om du är listad hos en av våra samarbetspartners. Bokar du privat kostar det 425:- . 
Depression och nedstämdhet
Alla kan vi känna oss nedstämda ibland, men när känslorna håller i sig under en längre tid och börjar påverka ens livskvalitet kan det röra sig om en depression. Det här programmet hjälper dig att komma ur depressionen med hjälp av tekniker baserade på kognitiv beteendeterapi (KBT). Genom en kombination av välbeprövade metoder kan dina symptom lindras och du kan utveckla hälsosamma vanor för att komma framåt och gå vidare i livet. Vill du boka ett videosamtal med en av våra psykologer vänligen klicka här. Ett samtal kostar 100:- om du är listad hos en av våra samarbetspartners. Bokar du privat kostar det 425:- .
Mentalt stark genom Covid-19
Det här programmet har utvecklats med anledning av den rådande situationen med Covid-19 som sprider sig runtom i världen. De allra flesta av oss är beordrade att stanna hemma på grund av spridningsrisken av viruset och alla – oavsett om vi är fast hemma eller inte, är oroliga över hur Covid-19 kommer att påverka oss själva och samhället i stort. Vi är inte bara oroade över vår egen hälsa utan även för hur personer i vår närhet ska klara sig genom virusets framfart. Många har redan förlorat sina jobb och är djupt oroliga över all ovisshet och de negativa ekonomiska, emotionella och strukturella konsekvenser som pandemin bär med sig. Vårt program ger dig flera tekniker och strategier som är effektiva när det gäller att hantera tankar av ältande och oro relaterade till Covid-19. Vi vill med programmet säkerställa att alla kan få tillgång till bra verktyg för att upprätthålla en god mental hälsa under dessa svåra tider. Vill du boka ett videosamtal med en av våra psykologer vänligen klicka här. Ett samtal kostar 100:- om du är listad hos en av våra samarbetspartners. Bokar du privat kostar det 425:- .Observera: Vi anser att ekonomiska svårigheter aldrig bör hindra dig från att få tillgång till de verktyg du behöver för att må bra. Om du befinner dig i en situation där programavgiften är en utmaning för dig, vänligen kontakta oss på [email protected] så ger vi dig tillgång till programmet kostnadsfritt, utan att ställa några frågor. #inthistoghether
SEE.ME.
Syftet med SEE.ME. är att hjälpa dig till mental styrka för att kunna hantera de utmaningar som den digitala eran innebär och att bygga upp dig själv genom att utveckla en hälsosam och hållbar livsstil. Med SEE.ME. skapar vi även en mötesplats för unga där man kan diskutera lösningar till de svårigheter som den yngre generationen har att handskas med.Vi vill också genom det här initiativet minska stigmat kring psykisk ohälsa, eftersom det ofta håller människor tillbaka från att söka professionell hjälp.  Här kan du läsa mer om SEE.ME. och varför teamet på Braive har utvecklat det här programmet. Alla samarbetspartners inom SEE.ME. - Gina Tricot, CHIMI Eyewear och Braive - ser mycket fram emot att få ta dig med på resan genom programmet!Vill du boka ett videosamtal med en av våra psykologer vänligen klicka här. Ett samtal kostar 100:- om du är listad hos en av våra samarbetspartners. Bokar du privat kostar det 425:- .
Skapa ett liv utan panikattacker
En panikattack innebär ett plötsligt och kraftigt ångestpåslag som upplevs som mycket obehagligt. Rädslan för att få nya panikattacker kan leda till undvikanden som begränsar dig i vardagen. Med hjälp av det här programmet får du en bättre förståelse av panikattacker och du får tekniker hämtade från kognitiv beteendeterapi för att hantera attackerna så att du kan återta kontrollen över ditt liv. Vill du boka ett videosamtal med en av våra psykologer vänligen klicka här. Ett samtal kostar 100:- om du är listad hos en av våra samarbetspartners. Bokar du privat kostar det 425:- .
Hitta tillbaka till ditt sociala jag
Social ångest är en intensiv rädsla för sociala situationer och för att bli utsatt för andra människors uppmärksamhet. Rädslan leder ofta till socialt tillbakadragande. Med hjälp av det här programmet kan du stegvis lära dig att ändra dina tankar och beteenden och på så sätt övervinna dina sociala hinder. Genom en kombination av välbeprövade metoder från kognitiv beteendeterapi kan du lättare hantera ångesten och minska de sociala begränsningar som den medför.Vill du boka ett videosamtal med en av våra psykologer vänligen klicka här. Ett samtal kostar 100:- om du är listad hos en av våra samarbetspartners. Bokar du privat kostar det 425:- .
Stressreglering med HRV
Detta program ger dig en introduktion till verktyg och tekniker för att lära dig att reglera dina stressnivåer. I detta program använder vi Hjärtfrekvensvariabiliteten (HRV) som ett verktyg för att hjälpa dig med din återhämtning och stressreglering. Dessutom kommer du att lära dig användbara KBT-verktyg för att bli bättre på att hantera vardagliga krav. Observera att detta program innebär att du använder dig av en en app för att slutföra din HRV-utbildning. Appen kostar 3,99 USD och är inte utvecklad av Braive. Om du bestämmer dig för att inte köpa appen har vi utvecklat en guidad andningsövning som du istället kan använda för att ska slutföra programmet.
Stress och återhämtning
Detta program ger dig en introduktion till olika verktyg och tekniker för att lära dig att reglera dina stressnivåer. I programmet kommer du introduceras till ett flertal andningsövningar, avslappningstekniker och biofeedback-tekniker som kommer bidra till din fysiska och psykiska återhämtning. Du kommer även lära dig några hjälpsamma KBT-verktyg för att bättre hantera kraven som vardagen ställer på dig. Observera att detta program innebär att du använder dig av en en app för att slutföra din HRV-utbildning. Appen kostar 3,99 USD och är inte utvecklad av Braive. Om du bestämmer dig för att inte köpa appen har vi utvecklat en guidad andningsövning som du istället kan använda för att slutföra programmet. Vill du boka ett videosamtal med en av våra psykologer vänligen klicka här. Ett samtal kostar 100:- om du är listad hos en av våra samarbetspartners. Bokar du privat kostar det 425:- .
Mental färdighetsträning för ungdomar
Lär dig om viktiga livskunskaper såsom målsättning, stressreglering, mindfulness och hur du upptäcker och korrigerar fördomar i ditt tänkande. Teknikerna som du lär dig i detta program kommer att vara användbara på områden som skola, socialt liv och sportprestationer.Vill du boka ett videosamtal med en av våra psykologer vänligen klicka här. Ett samtal kostar 100:- om du är listad hos en av våra samarbetspartners. Bokar du privat kostar det 425:- .
Mental färdighetsträning
Det här programmet ger dig möjligheten att utveckla dina mentala färdigheter och ditt mindset, men även att hantera stress och bakslag. I programmet blir du introducerad till olika verktyg för att reglera stress och intensitetsnivå, att öka motivationen och att hantera negativa tankar. Du kommer även lära dig att sätta mål och utvärdera dina framgånger. Teknikerna är användbara i alla typer av prestationssammanhang även om mycket av det som tas upp i programmet handlar om idrottsliga prestationer.Vill du boka ett videosamtal med en av våra psykologer vänligen klicka här. Ett samtal kostar 100:- om du är listad hos en av våra samarbetspartners. Bokar du privat kostar det 425:- .