Mentalt Stark Genom Covid-19
Det här programmet har utvecklats med anledning av den rådande situationen med Covid-19 som sprider sig runtom i världen. De allra flesta av oss är beordrade att stanna hemma på grund av spridningsrisken av viruset och alla – oavsett om vi är fast hemma eller inte, är oroliga över hur Covid-19 kommer att påverka oss själva och samhället i stort. Vi är inte bara oroade över vår egen hälsa utan även för hur personer i vår närhet ska klara sig genom virusets framfart. Många har redan förlorat sina jobb och är djupt oroliga över all ovisshet och de negativa ekonomiska, emotionella och strukturella konsekvenser som pandemin bär med sig. Vårt program ger dig flera tekniker och strategier som är effektiva när det gäller att hantera tankar av ältande och oro relaterade till Covid-19. Vi vill med programmet säkerställa att alla kan få tillgång till bra verktyg för att upprätthålla en god mental hälsa under dessa svåra tider. Skulle du vilja prata med en psykolog hos oss kan du läsa mer om det och boka en tid här. Psykologkontakten kostar 100 kr/konsultation.Observera: Vi anser att ekonomiska svårigheter aldrig bör hindra dig från att få tillgång till de verktyg du behöver för att må bra. Om du befinner dig i en situation där programavgiften är en utmaning för dig, vänligen kontakta oss på [email protected] så ger vi dig tillgång till programmet kostnadsfritt, utan att ställa några frågor. #inthistoghether
SEE.ME.
Syftet med SEE.ME. är att hjälpa dig till mental styrka för att kunna hantera de utmaningar som den digitala eran innebär och att bygga upp dig själv genom att utveckla en hälsosam och hållbar livsstil. Med SEE.ME. skapar vi även en mötesplats för unga där man kan diskutera lösningar till de svårigheter som den yngre generationen har att handskas med.Vi vill också genom det här initiativet minska stigmat kring psykisk ohälsa, eftersom det ofta håller människor tillbaka från att söka professionell hjälp.  Här kan du läsa mer om SEE.ME. och varför teamet på Braive har utvecklat det här programmet. Alla samarbetspartners inom SEE.ME. - Gina Tricot, CHIMI Eyewear och Braive - ser mycket fram emot att få ta dig med på resan genom programmet och vi hoppas kunna bidra till många viktiga insikter och diskussioner under 2020!
Hitta tillbaka till ditt sociala jag
Social ångest är en intensiv rädsla för sociala situationer och för att bli utsatt för andra människors uppmärksamhet. Rädslan leder ofta till socialt tillbakadragande. Med hjälp av det här programmet kan du stegvis lära dig att ändra dina tankar och beteenden och på så sätt övervinna dina sociala hinder. Genom en kombination av välbeprövade metoder från kognitiv beteendeterapi kan du lättare hantera ångesten och minska de sociala begränsningar som den medför
Från A till Å; Arbete och Återhämtning
Lär dig att möta utmaningarna som uppstår i ett hektiskt arbetsliv och utrusta dig med verktyg för att reglera stress, nå optimal återhämtning och öka ditt allmänna välbefinnande. Många människor upplever höga stressnivåer på arbetsplatsen, oavsett om det beror på deadlines, hög press eller konfliktsituationer. Långvarig stress är inte bra för hälsan, vilket kan komma att påverka alla olika områden i livet.  Det här programmet ger dig inte bara verktygen att hantera stress, du får även hjälp med att hitta en bra balans mellan de krav som ett hektiskt jobb ställer på dig och behovet av ett privatliv - och mellan ansträngning och återhämtning. Du börjar med att kartlägga de viktigaste utmaningarna du för närvarande står inför samt de mål och värderingar du vill arbeta mot. Du kommer sedan stegvis lära dig en rad beprövade och testade verktyg för att minska stressen och optimera återhämtningen, inklusive allt ifrån hjärtfrekvensvariabilitetsträning (HRV) och mindfulness, till effektiva verktyg för konflikthantering. Genom att gå det här programmet kommer du öka din förmåga att hantera stress och utmaningar på jobbet, förbättra dina mentala färdigheter och investera i ditt psykiska välbefinnande.
Stressreglering med HRV
Detta program ger dig en introduktion till verktyg och tekniker för att lära dig att reglera dina stressnivåer. I detta program använder vi Hjärtfrekvensvariabiliteten (HRV) som ett verktyg för att hjälpa dig med din återhämtning och stressreglering. Dessutom kommer du att lära dig användbara KBT-verktyg för att bli bättre på att hantera vardagliga krav. Observera att detta program innebär att du använder dig av en en app för att slutföra din HRV-utbildning. Appen kostar 3,99 USD och är inte utvecklad av Braive. Om du bestämmer dig för att inte köpa appen har vi utvecklat en guidad andningsövning som du istället kan använda för att ska slutföra programmet.
Stress och Återhämtning
Detta program ger dig en introduktion till olika verktyg och tekniker för att lära dig att reglera dina stressnivåer. I programmet kommer du introduceras till ett flertal andningsövningar, avslappningstekniker och biofeedback-tekniker som kommer bidra till din fysiska och psykiska återhämtning. Du kommer även lära dig några hjälpsamma KBT-verktyg för att bättre hantera kraven som vardagen ställer på dig. Observera att detta program innebär att du använder dig av en en app för att slutföra din HRV-utbildning. Appen kostar 3,99 USD och är inte utvecklad av Braive. Om du bestämmer dig för att inte köpa appen har vi utvecklat en guidad andningsövning som du istället kan använda för att slutföra programmet. 
Nedstämdhet och Depression
Alla upplever vi känslor av nedstämdhet periodvis i våra liv. Men när dessa känslor håller i sig under en längre tid och börjar påverka din livskvalitet kan det röra sig om en depression. Det här programmet hjälper dig att komma ur depressionen genom att identifiera dina symtom och genom att hjälpa dig förstå relationen mellan dina tankar, känslor och beteenden. Genom en kombination av KBT-tekniker, avslappningsövningar och beteendeförändringar kommer dina symptom att lindras och du kommer utveckla hälsosamma vanor för att gå vidare. 
Blandade Ångest- och Depressionstillstånd
Med hjälp av programmet kommer du att lära dig mer om ångest och depression och hur du, genom att använda dig av diverse verktyg och strategier, kan lära dig att hantera symtomen. Programmet kommer stegvist ge dig en överblick över dina symtom, lära dig att identifiera huvudorsakerna till stressen och oron i ditt liv, introducera dig till KBT-verktyg som hjälper dig att hantera symtomen och lära dig tekniker som bidrar till beteendeförändringar och utvecklingen av nya hälsosamma vanor. Programmet sträcker sig över 12 veckor så att du får den tiden du behöver för att du ska kunna implementera de nödvändiga förändringarna som kommer öka ditt mentala välmående. 
Generaliserad Ångest
Generaliserat Ångestsyndrom karakteriseras av överdriven och okontrollerbar ångest och oro över händelser i det dagliga livet utan att det finns en uppenbar anledning för oron. Oron är ofta orealistisk eller oproportionerligt stor i relation till situationen och kan slutligen bli så påtaglig att den inkräktar på arbetslivet, skolan, sociala aktiviteter och relationer. I det här programmet kommer du få kartlägga dina symptom på ångest och identifiera de saker i ditt liv som orsaker stress och oro. Sen kommer du få lära dig flertalet KBT-verktyg som mindfulness och avslappningsövningar och göra enkla och positiva livsstilsförändringar för att hantera symptomen. Genom programmet kommer du få lära dig tekniker för att skapa bestående beteendeförändringar och utveckla hälsosamma vanor som håller ångesten borta.