Skapa ett liv utan panikattacker
Lär dig förebygga panikattacker och komma över din panikångest genom att stegvis förändra ditt sätt att tänka och agera. Du kommer få börja med att kartlägga dina symptom och identifiera de situationer som bidrar till att du får panik. Sen kommer du gradvis, på ett tryggt och lugnt sätt få börja ge dig in i dessa situationer, vilket gör att du så småningom kan ta tillbaka kontrollen över ditt liv. Under programmets gång kommer du få lära dig en rad olika KBT-baserade verktyg, avslappningsövningar och strategier för att få bort panikattackerna helt, minska underliggande oro och göra bestående livsstilsförändringar. När du är klar med programmet kommer du ha en bättre förståelse kring varför man får panikattacker, hur man arbetar förebyggande och hur man på ett tryggt och lugnt sätt går in i de situationer som känns obehagliga. 
Av Henrik Haaland Jahren
1,050kr
Hitta tillbaka till ditt sociala jag
Social ångest är en intensiv rädsla för sociala situationer och stark ångest över att dömas av andra, vilket leder till isolering och socialt tillbakadragande. I det här programmet lär du dig att övervinna symtomen på social ångest genom att stegvis lära dig att ändra dina tankar och beteenden för att bli mer bekväm i sociala situationer. Med hjälp av en kombination av KBT-tekniker, avslappningsövningar och beteendeförändringar kommer du att känna dig mindre nervös bland andra människor och börja återfå kontrollen över ditt liv.
Av Henrik Haaland Jahren
1,050kr
Sömnens ABZzz
I det här programmet kommer du få lära dig flera KBT-baserade verktyg utformade i syfte att förbättra din sömn. I programmet som inkluderar åtta lektioner kommer du att få följa Cecilia på hennes resa mot en bättre sömn. Varje lektion består av korta undervisningsfilmer, interaktiva aktiviteter och ljudbaserade övningar, utformade för att du bättre ska förstå, praktisera och implementera varje nytt ämne i ditt vardagliga liv. Flera undersökningar visar att sömnsvårigheter är ett vanligt och växande problem i det västerländska samhället. Alla får vi då och då problem med sömnen. Trots att det finns oändligt många olika faktorer som kan leda till sömnproblem, finns det gemensamma mekanismer som är viktiga att förstå sig på för att bibehålla en bra sömn. De flesta typer av sömnproblem - oavsett svårighetsgrad, kan behandlas med KBT-baserade metoder som först och främst hjälper dig identifiera de situationer som leder till sömnsvårigheter. Sen kan man genom en kombination av KBT-tekniker, avslappningsövningar och beteendeförändringar komma tillbaka till en hälsosam sömn.Sömnsvårigheter gör ofta att man hamnar i en ond cirkel där oron över undermålig sömn och brist på återhämtning gör det svårare och svårare att slappna av och somna. Det här programmet kommer ge dig de verktyg du behöver för att bryta den cirkeln.
Av Henrik Haaland Jahren, Helena Schiller
1,050kr
Arbetsrelaterad Stress
Lär dig att möta utmaningarna som uppstår i ett hektiskt arbetsliv och utrusta dig med verktyg för att reglera stress, lösa konflikter, prestera på topp och öka ditt allmänna välbefinnande. Många människor upplever höga stressnivåer på arbetsplatsen, oavsett om det beror på deadlines, situationer under hög press eller konflikter med kollegor. Långvarig stress är dåligt för hälsan: den minskar produktiviteten, ökar känslan av frånvaro och påverkar även andra delar av våra liv. Det här programmet ger dig verktyg för att hantera stress och för att få en balans mellan krav, som ett hektiskt jobb ställer på dig, och behov av ditt privat- och familjeliv. Du börjar med att kartlägga de viktigaste utmaningarna du för närvarande står inför och klargör de mål och värderingar du vill arbeta med. Du kommer sedan stegvis lära dig en rad beprövade och testade verktyg för att minska stressen, inklusive hjärtfrekvensvariabilitetsträning (HRV), mindfulness och uppskjutande av din oro. Du kommer också få en bättre förståelse för hur stress påverkar din kropp och ditt sinne, lära dig att upptäcka fördomar och fel i ditt eget tänkande och lära dig effektiva verktyg för konflikthantering. Genom att slutföra detta program ökar du din förmåga att hantera stress och utmaningar på jobbet, förbättrar dina mentala färdigheter och investerar i ditt psykiska välbefinnande.
Av Henrik Haaland Jahren
1,050kr
Stressreglering med HRV
Detta program ger dig en introduktion till verktyg och tekniker för att lära dig att reglera dina stressnivåer. I detta program använder vi Hjärtfrekvensvariabiliteten (HRV) som ett verktyg för att hjälpa dig med din återhämtning och stressreglering. Dessutom kommer du att lära dig användbara KBT-verktyg för att bli bättre på att hantera vardagliga krav. Observera att detta program innebär att du använder dig av en en app för att slutföra din HRV-utbildning. Appen kostar 3,99 USD och är inte utvecklad av Braive. Om du bestämmer dig för att inte köpa appen har vi utvecklat en guidad andningsövning som du istället kan använda för att ska slutföra programmet.
Av Henrik Haaland Jahren
1,050kr
Stress och Återhämtning
Detta program ger dig en introduktion till olika verktyg och tekniker för att lära dig att reglera dina stressnivåer. I programmet kommer du introduceras till ett flertal andningsövningar, avslappningstekniker och biofeedback-tekniker som kommer bidra till din fysiska och psykiska återhämtning. Du kommer även lära dig några hjälpsamma KBT-verktyg för att bättre hantera kraven som vardagen ställer på dig. Observera att detta program innebär att du använder dig av en en app för att slutföra din HRV-utbildning. Appen kostar 3,99 USD och är inte utvecklad av Braive. Om du bestämmer dig för att inte köpa appen har vi utvecklat en guidad andningsövning som du istället kan använda för att ska slutföra programmet. 
Av Henrik Haaland Jahren
1,050kr
Nedstämdhet och Depression
Alla upplever vi känslor av nedstämdhet periodvis i våra liv. Men när dessa känslor håller i sig under en längre tid och börjar påverka din livskvalitet kan det röra sig om en depression. Det här programmet hjälper dig att komma ur depressionen genom att identifiera dina symtom och genom att hjälpa dig förstå relationen mellan dina tankar, känslor och beteenden. Genom en kombination av KBT-tekniker, avslappningsövningar och beteendeförändringar kommer dina symptom att lindras och du kommer utveckla hälsosamma vanor för att gå vidare. 
Av Henrik Haaland Jahren
1,050kr
Blandade Ångest- och Depressionstillstånd
Med hjälp av programmet kommer du att lära dig mer om ångest och depression och hur du, genom att använda dig av diverse verktyg och strategier, kan lära dig att hantera symtomen. Programmet kommer stegvist ge dig en överblick över dina symtom, lära dig att identifiera huvudorsakerna till stressen och oron i ditt liv, introducera dig till KBT-verktyg som hjälper dig att hantera symtomen och lära dig tekniker som bidrar till beteendeförändringar och utvecklingen av nya hälsosamma vanor. Programmet sträcker sig över 12 veckor så att du får den tiden du behöver för att du ska kunna implementera de nödvändiga förändringarna som kommer öka ditt mentala välmående. 
Av Henrik Haaland Jahren
1,050kr
Generaliserat Ångestsyndrom
Generaliserat Ångestsyndrom karakteriseras av överdriven och okontrollerbar ångest och oro över händelser i det dagliga livet utan att det finns en uppenbar anledning för oron. Oron är ofta orealistisk eller oproportionerligt stor i relation till situationen och kan slutligen bli så påtaglig att den inkräktar på arbetslivet, skolan, sociala aktiviteter och relationer. I det här programmet kommer du få kartlägga dina symptom på ångest och identifiera de saker i ditt liv som orsaker stress och oro. Sen kommer du få lära dig flertalet KBT-verktyg som mindfulness och avslappningsövningar och göra enkla och positiva livsstilsförändringar för att hantera symptomen. Genom programmet kommer du få lära dig tekniker för att skapa bestående beteendeförändringar och utveckla hälsosamma vanor som håller ångesten borta.
Av Henrik Haaland Jahren
1,050kr