Modellen för lärande

Braives modell för lärande går som en röd tråd genom alla program. Vår mycket enkla femstegsmodell tar dig genom olika stadier som handlar om att först identifiera problem och sen lära sig olika tekniker för att avhjälpa problemen, samt öva på de olika teknikerna tills man behärskar dem och lära sig i vilka situationer och utmaningar som de olika verktygen kan vara mest användbara. Under programmets gång kommer vi i slutet på varje lektion att sammanfatta det du har fått med dig ifrån varje steg i modellen.

Vår modell för lärande består av fem steg:

Steg 1: Förstå vad
Det första steget i alla problemlösningsprocesser handlar om att du ska få en bra förståelse för var du står idag och vad som väntar framöver. Det är inte förrän du har fått en god inblick i vilka utmaningar du står inför och vilka mål du vill arbeta mot, som det blir tydligt vad olika stegen i programmet innebär. De två huvudsakliga komponenterna i det första stegen i modellen för lärande är därför att förstå utmaningarna och att sätta mål.

Steg 2: Förstå varför
Du kommer få gå igenom flertalet psykoedukativa filmer för att lära dig mer om varför vissa symptom och utmaningar uppstår. När du väl har kommit underfund med varför de uppkommer är du redo att lära dig olika övningar som kan hjälpa dig att hantera dem.

Steg 3: Lära sig hur
I det här steget lär du dig använda de tekniker och verktyg som kan hjälpa dig att hantera symptom och specifika utmaningar.

Steg 4: Praktisera och utvärdera
Här får du ta rollen som vetenskapsman. Du börjar nu träna på de nya tekniker och färdigheter som du lärt dig och mäter sen effekterna av dem. Vilka fungerar för dig? Vad skulle du behöva ändra på för att det ska fungera bättre?

Steg 5: Fortsätta träna
Du kommer få fortsätta att bygga upp din verktygslåda under programmets gång. Målet är att du ska få förståelse och en bra överblick över de största utmaningar du står inför och att du ska lära dig vilka tekniker och strategier som kan vara mest effektiva vid en viss typ av utmaning. Ju mer du övar desto lättare kommer det bli för dig att ta fram rätt teknik vid rätt tillfälle.