Vårt uppdrag

Erbjuda kostnadseffektiva och lättillgängliga behandlingsprogram för personer som behöver hjälp med att tackla mentala utmaningar eller som vill öka sin mentala kapacitet, världen över.

Om iKBT

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en målinriktad korttidsterapi som fokuserar på att utveckla vår förmåga till problemlösning. Målet är att ändra på tanke-och beteendemönster som ligger bakom svårigheterna som vi står inför och på så sätt ändra på våra känslor.

KBT är en av terapiformerna som det forskats mest inom. KBT visar sig vara mycket effektiv och har stöd i flera studier. Sedan 1970 har KBT använts i större omfattning och KBT har tillämpats på många olika typer av psykiska sjukdomar, framför allt depression och ångest.

KBT kan vara ett väldigt effektivt verktyg för behandlingen av flera psykiska sjukdomar, men inte alla som gynnas av KBT har en psykisk sjukdom. KBT kan även vara ett bra verktyg för alla som vill lära sig att hantera stressiga livssituationer.