Vårt uppdrag

Erbjuda kostnadseffektiva och lättillgängliga behandlingsprogram för personer som behöver hjälp med att tackla mentala utmaningar eller som vill öka sin mentala kapacitet, världen över.

Om Braive

Braive är en digital hälsoplattform som erbjuder e-lärningsprogram där användaren kan påbörja behandling på eget initiativ. I programmen får användaren verktyg för att tackla sina specifika mentala utmaningar.

Det ökande gapet mellan behovet av hjälp och samhällets förmåga att erbjuda hjälp, motiverade Braive till att utveckla ett effektivt och lättillgängligt självhjälpsalternativ.

Braives grundare, chefspsykologen Henrik Haaland Jahren, har arbetat med e-terapi som en tilläggsresurs till traditionell samtalsterapi sedan 2010. Braive jobbar med att utveckla personligt anpassade program som kan hjälpa individen utifrån dennes förutsättningar.

"Alla kan dra nytta av mental träning för att förbättra produktiviteten och välbefinnandet. Vi vet alla att fysisk träning ger stora hälsofördelar. Det är på tiden att vi förstår behovet av att träna för att ta hand om vår mest använda resurs, vår hjärna."
Henrik H. Jahren

Våra forskningsprojekt

Henrik Haaland Jahren

Grundare - Chefspsykolog

Henrik H. Jahren är legitimerad psykolog i Australien och Norge. Henrik har i Australien utbildat sig till klinisk psykolog och har över 10 års erfarenhet av utveckling och leverans av psykologiska tjänster inom klinisk psykologi, idrotts- och organisationspsykologi.